שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות (קטעים נבחרים)

שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות (קטעים נבחרים)

ספר זה מציג קטעים נבחרים מתסריטים של סרטים, בלוויית שאלות ותשובות עיקריות הנוגעות לאמת. התשובות המהותיות כוללות חוויות של אנשיו הנבחרים של האל ותובנות לגבי האמת של דבריו, והן נובעות מתוך ההארה והנאורות של רוח הקודש. ספר זה יכול לא רק לפתור סוגיות ומחשבות כלשהן, שעשויות להיות לאלה שמחפשים את האמת וחוקרים את דרך האמת, אלא זהו גם חומר רקע מעולה, שבעזרתו אנשיו הנבחרים של האל יכולים להצטייד באמת ולשאת עדות על עבודתו של אלוהים.

ספרי בשורה