Messianic Worship Music | 'עקרונות האמונה באלוהים'

Messianic Worship Music | 'עקרונות האמונה באלוהים'

0 |2020 אפריל 10

בסיס האמונה באל הוא קריאת דברי האל כל יום.

והתרגול היומי הנדרש הוא תפילה וחשבון נפש.

להאמין זה לנהוג לפי האמת, ולפעול בהתאם לעקרונות.

המצפון שצריך להיות לך באמונה, הוא למלא את תפקידך וחובתך בנאמנות.

כשאתה אוהב את אלוהים, זו אמונת אמת. אהבה לאל עושה אותך ישר.

אם תאהב את אלוהים ותחיה למענו, לעולם לא תרגיש חרטה.

רק מי שאוהב את אלוהים, יכול להעיד עליו ולרומם אותו.

זה נכון: אין משמעות גדולה יותר ואין ברכה גדולה יותר מאהבה לאל.

הדרך להשיג ישועה היא עיסוק בחיפוש האמת.

לקבל את טיפולו ושיפוטו, זה השיעור הבסיסי באמונה.

המציאות החיונית ביותר היא יושרה והיווכחות באמת.

קבע את הציות לאמת כמטרתך, זה העיקרון הכי חשוב בנוהג האמונה באל.

כשאתה אוהב את אלוהים, זו אמונת אמת. אהבה לאל עושה אותך ישר.

אם תאהב את אלוהים ותחיה למענו, לעולם לא תרגיש חרטה.

רק מי שאוהב את אלוהים, יכול להעיד עליו ולרומם אותו.

זה נכון: אין משמעות גדולה יותר ואין ברכה גדולה יותר מאהבה לאל.

הכישלון הכי גדול באמונה הוא ללכת בעקבות בני אדם.

זכור, באמונתך באל אסור לך לבגוד או להתנגד,

ירא מפניו וסור מרע, זו הדרך לאמונה של חיים שלמים.

המטרה העליונה באמונה היא להכיר את אלוהים ולהעיד עליו.

כשאתה אוהב את אלוהים, זו אמונת אמת. אהבה לאל עושה אותך ישר.

אם תאהב את אלוהים ותחיה למענו, לעולם לא תרגיש חרטה.

רק מי שאוהב את אלוהים, יכול להעיד עליו ולרומם אותו.

זה נכון: אין משמעות גדולה יותר ואין ברכה גדולה יותר מאהבה לאל.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

הצג עוד
אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

שתף

בטל