דבר אלוהים היומי: היווכחות בחיים - מובאה 420

2021 דצמבר 4

הרהור בדברי האל ותפילה בנוגע לדברי האל, תוך כדי אכילה ושתייה של דברי האל בהווה – זה השלב הראשון להשגת שלווה בפני אלוהים. אם תוכלו להיות שלווים באמת בפני אלוהים, הנאורות וההארה של רוח הקודש ישכנו בכם. כל חיים רוחניים מושגים על ידי השגת שלווה בפני אלוהים. בתפילותיכם, עליכם להיות שלווים בפני אלוהים, ורק אז רוח הקודש תוכל לרגש אתכם. כשתהיו שלווים בפני אלוהים ותאכלו ותשתו את דברי האל, תוכלו לזכות בהארה ובנאורות ותהיו מסוגלים להבין את דברי האל באמת ובתמים. כשתהפכו לשלווים בנוכחותו של אלוהים במהלך פעילויות ההרהור והשיתוף השגרתיות שלכם ובעת התקרבות לאלוהים בלבכם, תוכלו ליהנות מקרבה אמיתית לאלוהים, להבין באמת את אהבתו של אלוהים ואת עבודתו ולהיות מתחשבים ואכפתיים באמת כלפי כוונותיו של אלוהים. ככל שתהיו מסוגלים יותר להיות שלווים באופן שגרתי בפני אלוהים, כך תוכלו לזכות בהארה, וכך תהיו יותר מסוגלים להבין את הטבע המושחת שלכם, את מה שחסר לכם, את הדברים שאתם צריכים להיווכח בהם, את התפקיד שעליכם למלא ואת טיב הפגמים שלכם. כל הדברים האלה מושגים באמצעות השגת שלווה בנוכחותו של אלוהים. אם תשיגו עומק מסוים בשלוותכם בפני אלוהים, תוכלו לתפוס תעלומות מסוימות שברוח; לתפוס מה אלוהים לבצע בכם בהווה; להשיג הבנה עמוקה יותר של דברי האל, של לב לבם של דברי האל, של מהותם של דברי האל, של הווייתם של דברי האל; ותוכלו לראות את נתיב הנוהג באופן ברור ומדויק יותר. אם לא תצליחו להשיג עומק מספק של שלווה ברוחכם, רוח הקודש תרגש אתכם רק במידה מעטה – אתם תרגישו בתוככם התחזקות והנאה מסוימת ושלווה מסוימת, אך לא תתפסו שום דבר עמוק מזה. אמרתי זאת בעבר: אם בני האדם לא ישתמשו בכל כוחם, הם יתקשו לשמוע את קולי או לראות את פניי. האמירה הזו מתייחסת להשגת עומק בשמירה על שלווה בפני אלוהים, והיא לא מתייחסת למאמצים שטחיים. אדם שיכול באמת להיות שלו בנוכחותו של אלוהים, מסוגל להשתחרר מכל כבליו הארציים ולזכות ליפול בנחלתו של אלוהים. כל בני האדם שלא מסוגלים להיות שלווים בנוכחותו של אלוהים הם מופקרים וחסרי רסן ללא ספק. כל בני האדם שמסוגלים להיות שלווים בפני אלוהים הם חסודים בפני אלוהים ומשתוקקים לאלוהים. רק בני אדם ששלווים בפני אלוהים מעריכים את החיים, מעריכים שיתוף רוחני, צמאים לדברי האל ועוסקים בחיפוש האמת. כל בני האדם שלא מעריכים שלווה בפני אלוהים ואשר לא מנהיגים שלווה בפני אלוהים, הם אנשים שחצנים ושטחיים שדבקים בעולם, ואשר אין להם חיים כלל. אפילו אם הם אומרים שהם מאמינים באלוהים, הם רק משלמים מס שפתיים. אלה שאלוהים הופך למושלמים ומשלים בסופו של דבר הם בני אדם שיכולים להיות שלווים בנוכחותו של אלוהים. לפיכך, בני אדם ששלווים בפני אלוהים הם כאלה שזכו לברכות אדירות. בני האדם שבקושי מקדישים זמן לאכילה ולשתייה של דבר האל במהלך היום, אשר עסוקים בעניינים חיצוניים, ואשר לא מעריכים במיוחד את ההיווכחות בחיים – אלה כולם אנשים צבועים ללא כל סיכוי להתפתח בעתיד. אלה שיכולים להיות שלווים בפני אלוהים ולשתף עם אלוהים באמת ובתמים הם אנשי האל.

קטע מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

ראה עוד

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

השאר תגובה

שתף

בטל