דבר אלוהים היומי - "בני האדם שיהפכו למושלמים חייבים לעבור זיכוך" - מובאה 517

2021 נובמבר 24

עבודתו של אלוהים במדינה של התנין הגדול האדום כאש היא מופלאה ובלתי נתפסת. הוא יהפוך קבוצה של אנשים למושלמים ויסלק מקצת בני אדם אחרים, משום שיש כל מיני סוגים של בני אדם בכנסייה – יש אוהבי אמת ויש שאינם אוהבי אמת, יש שחווים את עבודת האל ויש שאינם חווים אותה, יש שממלאים את חובתם ויש שאינם עושים זאת, יש שנושאים עדות למען אלוהים ויש שאינם עושים זאת – ומקצתם הם אנשים חסרי אמונה ורשעים, ואלה ללא ספק יסולקו. אם לא תכיר בבירור את עבודתו של אלוהים, אזי תהיה שלילי. זאת משום שעבודתו של אלוהים ניכרת רק בבני אדם מעטים. בעת הזו יתברר מי אוהב את אלוהים באמת ומי לא אוהב אותו. אלה שאוהבים את אלוהים באמת ניחנים בעבודתה של רוח הקודש, ואילו אלה שאינם אוהבים את אלוהים באמת ייחשפו באמצעות כל שלב בעבודתו. הם יהיו יעד לסילוק. בני האדם האלה ייחשפו במהלך עבודת הכיבוש, והם אלה שאין כל ערך להביאם לידי שלמות. בני האדם שהפכו למושלמים נפלו בנחלתו של אלוהים במלואם, והם מסוגלים לאהוב את אלוהים כמו שפטרוס אהב אותו. לבני האדם שנכבשו אין אהבה ספונטנית, אלא אהבה פסיבית בלבד, והם נאלצים לאהוב את אלוהים. אהבה ספונטנית מתפתחת באמצעות הבנה שנרכשת בחוויה מעשית. אהבה זו ממלאת את לבו של האדם וגורמת לו להתמסר לאלוהים מרצון. דברי האל הופכים ליסוד שלו, והוא מסוגל לסבול למען אלוהים. מובן שאלה דברים שעומדים לרשותו של אדם שאלוהים הפך אותו למושלם. אם אתה רק שואף להיכבש, אזי אינך מסוגל לשאת עדות על אלוהים. אילו אלוהים היה משיג את מטרת הישועה שלו רק על-ידי כיבוש בני אדם, אזי היה די בשלב של נותני השירות. אולם כיבוש בני האדם אינו היעד הסופי של אלוהים, אלא הפיכתם למושלמים. אם כן, במקום לומר ששלב העבודה הזה הוא שלב הכיבוש, אמרו שזה שלב ההבאה לידי שלמות והסילוק. יש בני אדם שלא נכבשו לחלוטין, ובמהלך הכיבוש שלהם, אנשים מקבוצה אחת יהפכו למושלמים. שני חלקים אלה של העבודה מתבצעים בהרמוניה. בני האדם לא עזבו אפילו במהלך פרק זמן ממושך כל כך של עבודה, והדבר מוכיח שמטרת הכיבוש הושגה – זו עובדה הנוגעת לכיבוש. הזיכוך לא נועד לכבוש את בני האדם, אלא להפיכתם למושלמים. ללא זיכוך, לא ניתן להפוך את בני האדם למושלמים. לכן יש ערך רב כל כך לזיכוך! כיום, אנשים מקבוצה אחת הופכים למושלמים ונופלים בנחלתו של אלוהים. עשר הברכות שהוזכרו לעיל כוונו כולן אל בני האדם שהפכו למושלמים. כל דבר שנוגע לשינוי צלמם על פני האדמה מכוון אל אלה שהפכו למושלמים. אלה שלא הפכו למושלמים אינם כשירים לקבל את ההבטחות של אלוהים.

קטע מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

ראה עוד

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

שתף

בטל