אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

מהו ההבדל בין המשיחיות לבין כנסיית האל הכול יכול?

המשיחיות וכנסיית האל הכול יכול מאמינים באותו האל. אנשים שבקיאים בתולדות הדת יודעים שהיהדות בארץ ישראל נוצרה מתוך העבודה שעשה יהוה בעידן החוק. כל הכנסיות המשיחיות, הן הקתולית והן האורתודוכסית, הגיחו לאוויר העולם לאחר שישוע בהתגלמותו עשה את עבודת הגאולה. כנסיית האל הכול יכול נוצרה כאשר אלוהים התגלם כבשר ודם באחרית הימים כדי לעשות את עבודת השפיטה. בעידן החסד, המשיחיים קראו את כתבי הקודש – התנ"ך והברית החדשה. משיחיים מכנסיית האל הכול יכול בעידן המלכות הנוכחי קוראים את 'הדבר מופיע בבשר', מקבץ דברים שאלוהים אמר באופן אישי באחרית הימים. המשיחיות שומרת אמונים לעבודת הגאולה שישוע אדוננו עשה בעידן החסד, ואילו כנסיית האל הכול יכול מקבלת את עבודת השפיטה שמתבצעת באחרית הימים על ידי האל הכול יכול שהוא ישוע אדוננו ששב. ההבדל בין המשיחיות לבין כנסיית האל הכול יכול הוא שהמשיחיות שומרת אמונים לעבודה שאלוהים עשה בעידן החוק ובעידן החסד, ואילו כנסיית האל הכול יכול נאמנה לעבודת השפיטה החל מבית האל שאלוהים מבצע במהלך אחרית הימים. ההבדלים בין המשיחיות לבין כנסיית האל הכול יכול דומים להבדלים שבין המשיחיות ליהדות: במהלך עידן החסד, ישוע אדוננו הוציא לפועל את עבודת גאולת האנושות על יסוד עבודת עידן החוק המתוארת בתנ"ך. אולם הכוהנים הגדולים, הסופרים והפרושים ביהדות לא הכירו בכך שישוע אדוננו היה התגלמותו של יהוה ושהוא המשיח שלו הם ציפו. הם נצמדו בעיקשות לחוקים ולדיברות שבתנ"ך אותם פרסם יהוה אלוהים. הם גם צלבו את ישוע אדוננו הרחמן שהושיע את האנושות, ובכך פגעו בטבעו של אלוהים. בעקבות זאת אלוהים השליך הצידה את היהדות שנצמדה לחוקי הברית הישנה, והפנה את ישועתו אל הגויים, אשר הקימו את כנסיות הברית החדשה לאחר שקיבלו את ישוע האדון והפכו לחסידיו. כנסיות אלו נקראו גם "המשיחיות". בתוך כך, היהודים, שנצמדו אך ורק לעבודתו של יהוה אלוהים בעידן החוק (כמתואר בתנ"ך) ודחו את עבודת הגאולה של ישוע אדוננו, גיבשו את מה שקרוי 'היהדות'. מכאן ניתן לראות שהמשיחיות וכנסיית האל הכול יכול מאמינות באותו האל – אלוהים שברא את השמיים והארץ ואת כל הדברים. העניין הוא שאנשים שומרים אמונים לשמות שונים ולעבודות שונות של אלוהים: כנסיית האל הכול יכול נאמנה לשמו החדש של אלוהים בעידן המלכות ומקבלת את העבודה החדשה שאלוהים עושה באחרית הימים, ואילו המשיחיות נאחזת בשמו של אלוהים במהלך עידן החסד, ומקבלת את העבודה הישנה שאלוהים עשה בעידנים קודמים. זהו ההבדל המשמעותי ביותר בין המשיחיות לבין כנסיית האל הכול יכול. עם זאת, שתיהן מאמינות באותו האל: האל האמיתי היחיד שברא את השמיים והארץ ואת כל הדברים. זו עובדה שאיש אינו יכול לעוות או להכחיש!

משיחיים רבים מאמינים שדי בכך שהם יקבלו את עבודת הגאולה של ישוע אדוננו כדי לבוא אל מלכות השמיים. הם מאמינים שהם אינם צריכים לקבל את עבודת השפיטה של האל הכול יכול של אחרית הימים. תפיסות כאלה מוטעות לחלוטין. בעידן החסד, ישוע אדוננו עשה את עבודת הגאולה. אנשים נושעו בזכות אמונתם וכבר לא הורשעו עוד מכוח החוק ולא הומתו בשל עבירותיהם. אך ישוע אדוננו רק מחל על חטאי האדם – הוא לא מחל על טבעו החוטא של האדם ולא הביא לפתרונו. התכונות השטניות שבאדם – השחצנות והגאוותנות, האנוכיות ותאוות הבצע, הנכלוליות והערמומיות, המרדנות וההתנגדות לאלוהים – כל אלה המשיכו להתקיים. אנשים עדיין נזקקו לטיהור מלא ולישועה. היה עליהם עדיין ליפול בנחלתו של אלוהים. לכן ישוע אדוננו אמר פעמים רבות כי עליו לשוב. במקומות רבים בכתבי הקודש מופיעה הנבואה לפיה אלוהים ישוב, ישפוט את בני האדם, וייקח את הקדושים אל מלכות השמיים. האל הכול יכול בהתגלמותו באחרית הימים הביע את כל האמיתות לצורך טיהורה וישועתה של האנושות, וכעת הוא מבצע את עבודת השפיטה החדשה החל מבית האל על יסוד עבודת הגאולה של ישוע אדוננו. הדברים נעשים כדי ליישב את טבעה החוטא של האנושות וכדי לאפשר לאנושות לשחרר עצמה לחלוטין מכבלי החטא ואילוציו, לחיות כבני אדם אמיתיים וליפול בנחלתו של אלוהים, וכן כדי לאפשר לאנושות לבוא אל היעד היפהפה שאלוהים הכין לה. ניתן לומר שעבודת הגאולה שישוע אדוננו עשה היא היסוד לעבודת הישועה של אלוהי אחרית הימים, בעוד שעבודת השפיטה באחרית הימים היא ליבתה ומוקדה של עבודת הישועה של אלוהים. שלב זה בעבודה הוא החיוני והחשוב ביותר לישועת האנושות. רק המקבלים את עבודת השפיטה של האל הכול יכול באחרית הימים יזכו בהזדמנות להיוושע, לבוא אל מלכות השמיים ולהפוך לאנשים המעורבים בענייניו של אלוהים. בימים אלו, אנשים מסוימים בכיתות ובפלגים השונים שבעולם הדתי כבר נוכחו שהאל הכול יכול הוא ישוע אדוננו ששב באחרית הימים, ולפיכך הם קיבלו את האל הכול יכול ונעשו חסידיו. גם מבין חסרי האמונה היו כאלה שקיבלו את האל הכול יכול בשל האמת שהביע האל הכול יכול. כנסיית האל הכול יכול מורכבת מאנשים אלו המאמינים באל הכול יכול. תחת הנחייתו של המשיח של אחרית הימים, האל הכול יכול הרועה אותם, הגיעו המשיחיים בכנסיית האל הכול יכול בהדרגה לידי הבנת אמיתות רבות, באמצעות התנסות בדבריו של האל הכול יכול ויישומם. הם ראו בבירור את מקורה ואת מהותה של השחיתות האנושית. בהיותם נתונים לשפיטה ולייסורים שבדברי אלוהים, אנשים באמת טעמו מטבעו הצודק של אלוהים, שאין לפגוע בו. היות שהם מכירים את אלוהים, הם החלו בהדרגה לירוא את אלוהים, לסור מרע ולחיות על פי דברי אלוהים. תודות להבנתם את האמת, הכרתם את אלוהים העמיקה בהדרגה, והם נשמעו יותר ויותר לאלוהים והחלו ליישם אמיתות רבות יותר ויותר. מבלי שיבחינו בכך, אנשים אלו ישתחררו כליל מכבלי החטא ויגיעו למדרגת קדושה. בתוך כך, המשיחיים שאינם מקבלים את העבודה החדשה של האל הכול יכול עדיין מאמינים במשיחיות. הם נצמדים לשמו של ישוע אדוננו, שומרים אמונים לתורה שבכתבי הקודש, ואלוהים כבר מזמן השליך אותם אל החשיכה – הם איבדו את דאגתו ואת הגנתו של אלוהים. זוהי עובדה מוכרת. אם אנשים מתעקשים שלא לחזור בתשובה, מוקיעים בעיוורון את ישוע אדוננו בשובו באחרית הימים (בתור האל הכול יכול), מתנגדים לו ומסרבים לקבל את עבודת השפיטה של האל הכול יכול באחרית הימים, בסופו של דבר עבודתו של האל תגרום לכך שכולם יסולקו מן הדרך.

פוסט בנושא דומה