אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים

(יסודות למאמינים חדשים)

הקדמה

הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש

התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו

האמיתות על חזיונות שמאמינים חדשים צריכים קודם כל להצטייד בהם

פרק 1, עליכם לדעת שרק האל הכול יכול הוא האל האמיתי היחיד שברא את השמים והארץ וכל צבאם

פרק 2, עליכם להכיר את האמיתות על שמותיו של אלוהים

פרק 3, עליכם להכיר את האמיתות על שלושת שלבי עבודתו של אלוהים

פרק 4, עליכם להכיר את האמיתות על עבודתו של אלוהים באחרית הימים

פרק 5, עליכם להכיר את האמיתות על התגלמותו של אלוהים כבשר ודם

פרק 6, כמה יכולות הבחנה שצריכות להיות לכם באמונתכם באלוהים

פרק 7, כמה היבטים אחרים של האמת שהן המינימום שמאמינים חדשים צריכים להבין

פרק 8, הקצים עבור סוגים שונים של בני אדם והבטחתו של אלוהים לאדם