הדבר מופיע בבשר

כרך שני על הכרת אלוהים

"על הכרת אלוהים", הכרך השני של "הדבר מופיע בבשר", מכיל את האמירות של המשיח של אחרית הימים, האל הכול יכול, עבור כל האנושות, הבאות בעקבות אלו שב"הופעתו של אלוהים ועבודתו". אלוהים מרחיב אודות אמיתות שונות כאלו, כגון העבודה שעשה מאז בריאת העולם, רצונו וציפיותיו מהאנושות הנכללים בעבודתו, והשצף של תכונות האל ומהותו מתוך עבודתו, כמו גם צדקותו, סמכותו, קדושתו והעובדה שהוא מקור החיים של כל הדברים. לאחר קריאת ספר זה, המאמינים באלוהים באמת ובתמים יוכלו לאושש שהוא, אשר מסוגל לעשות את העבודה הזאת ולהציף את כל הטבע הזה, הוא האחד הריבון על כל הדברים, והם יוכלו גם להכיר באמת את זהותו של אלוהים, את מעמדו ואת מהותו, ובכך לאושש שהמשיח של אחרית הימים, האל הכול יכול, הוא אלוהים עצמו, הייחודי.

אמירותיו של המשיח של אחרית הימים

הורדה