איך חזרתי אל האל הכול יכול

איך חזרתי אל האל הכול יכול

לכל אדם שמאמין באלוהים יש סיפור ייחודי אודות מסעו האישי בחזרה אליו. ספר זה חולק חוויות ממשיות של אנשיו הנבחרים של האל, אשר קיבלו הכוונה מדבריו של האל הכול יכול, הגיעו לוודאות באשר לדרך הנכונה ושבו בפני כס כבודו. מקצתם השתחררו מהשלשלאות והמגבלות של תפיסותיהן הדתיות, מקצתם נמלטו מהפרעות ומרדיפות של הכוחות צוררי המשיח בחוגי הדת ומכוחות הרשע של הממשלה הסינית הקומוניסטית, ואחרים זכו ביכולת הבחנה באשר למגמות המרושעות בעולם. בסופו של דבר, כולם שבו בפני אלוהים.

חוויות ועדויות

הורדה