משפט בפני כס מלכותו של המשיח – עדויות על חוויות חיים