קיום הדברות והנהגת האמת

קיום הדברות צריך להתקשר בפועל להנהגת האמת. במהלך קיום הדברות, יש להנהיג את האמת. בעת הנהגת האמת, אסור להפר את העקרונות של הדברות ואסור לפעול במנוגד לדברות. עליך לעשות את הדברים שאלוהים דורש ממך. קיום הדברות והנהגת האמת קשורים זה לזה ואינם סותרים זה את זה. ככל שתנהיג את האמת יותר, כך תהיה מסוגל יותר לקיים את מהותם של הדברות. ככל שתנהיג את האמת יותר, כך תבין יותר את דבר האל, כפי שהוא בא לידי ביטוי בדברות. הנהגת האמת וקיום הדברות אינם פעולות סותרות אלא פעולות הקשורות זו לזו. בראשית, רק אחרי שהאדם קיים את הדברות הוא היה יכול להנהיג את האמת ולזכות בנאורות מרוח הקודש. אולם זו איננה הכוונה המקורית של אלוהים. אלוהים דורש ממך לעבוד אותו בלבך, ולא רק להתנהג באופן נאות. אולם עליך לקיים את הדברות, לפחות באופן שטחי. בהדרגה, דרך חוויות, לאחר שהאדם מבין את אלוהים באופן ברור יותר, הוא מפסיק להתמרד נגד אלוהים ולהתנגד לו ומפסיק לפקפק בעבודתו של אלוהים. רק כך האדם יכול לציית למהות הדברות. לפיכך, קיום הדברות לכשעצמם, ללא הנהגת האמת, אינו יעיל ואינו מהווה עבודת אל אמיתית, משום שטרם הגעת לשיעור קומה אמיתי. קיום הדברות ללא האמת מסתכם אך ורק בדבקות נוקשה בכללים. בכך, הדברות הופכים לחוק שלך, דבר שלא יעזור לך לצמוח בחייך. נהפוך הוא – הם יהיו לך לעול, יכבלו אותך בחוזקה כמו חוקי התנ"ך ויגרמו לך לאבד את נוכחותה של רוח הקודש. לפיכך, רק על ידי הנהגת האמת ניתן לקיים את הדברות ביעילות. אתה מקיים את הדברות על מנת להנהיג את האמת. תוך כדי קיום הדברות תנהיג עוד ועוד אמיתות, וכאשר תנהיג את האמת תבין עוד יותר את המשמעות המעשית של הדברות. הכוונה והמשמעות מאחורי הציווי של אלוהים, שעל האדם לקיים את הדברות, אינן רק שהאדם יציית לכללים, כפי שהוא אולי חושב, אלא מדובר בהיווכחות בחיים. הצמיחה שלך בחיים מכתיבה את מידת יכולתך לקיים את הדברות. על אף שהאדם צריך לקיים את הדברות, מהות הדברות מתבהרת רק דרך חוויית חייו של האדם. רוב בני האדם חושבים שקיום הדברות כהלכה פירושו שהם "מוכנים לגמרי, וכל מה שנשאר לעשות הוא להדביק את הקצב". זה פרי דמיון ראוותני ואין זה רצונו של אלוהים. בני האדם שאומרים דברים כאלה אינם רוצים להתקדם והם חומדים את הבשר. אלה שטויות! אין לכך שום קשר למציאות! הנהגת האמת בלבד ללא קיום הדברות באופן מעשי איננה רצונו של אלוהים. בני אדם הנוהגים כך הם מוגבלים, הם דומים לקטועי רגל. קיום הדברות בלבד כמו היצמדות לחוקים, ללא החזקה באמת, אין בה כדי לספק את רצונו של אלוהים – אנשים שעושים כן כמוהם כעיוורים בעין אחת, גם זה סוג של מוגבלות. אפשר לומר שאם תקיים היטב את הדברות ותבין בבירור את האל המעשי, תהיה לך אמת. כך תזכה, באופן יחסי, בשיעור קומה אמיתי. אם תנהיג את האמת שעליך להנהיג, אזי גם תקיים את הדברות, ולא תהיה סתירה בין השניים. הנהגת האמת וקיום הדברות הם שתי מערכות, ושתיהן מהוות חלקים מהותיים מחוויית החיים של האדם. החוויה של האדם צריכה להיות מורכבת משילוב של קיום הדברות והנהגת האמת, לא מהפרדה ביניהם. יחד עם זאת, ישנם גם הבדל וגם קשר בין שני הדברים האלה.

ההכרזה על הדברות בעידן החדש היא עדות לעובדה שכל בני האדם בזרם הזה, כל אלה ששומעים את קולו של אלוהים כיום, נכנסו לעידן חדש. זו ראשית חדשה עבור עבודתו של אלוהים, כמו גם תחילת החלק האחרון בעבודה של תוכנית הניהול של אלוהים של ששת אלפי השנים. הדברות של העידן החדש מסמלים את כניסתם של אלוהים והאדם למישור של השמיים החדשים והארץ החדשה, ואת העובדה שאלוהים יעשה עבודה מעשית יותר, רבה יותר ואדירה אף יותר על פני האדמה, בדיוק כשם שיהוה עבד בקרב בני ישראל וכשם שישוע עבד בקרב היהודים. הם גם מסמלים את העובדה שקבוצת בני האדם הזו תקבל משימה אדירה יותר מאלוהים ותקבל אספקה, הזנה, תמיכה, טיפול והגנה מעשיים מאלוהים. הם גם יעברו הכשרה מעשית יותר מידי אלוהים, ודבר האל יטפל בהם, ישבור אותם ויזכך אותם. המשמעות של הדברות של העידן החדש עמוקה למדי. הם מרמזים לכך שאלוהים באמת יופיע על פני האדמה, ומשם אלוהים יכבוש את התבל כולה ויחשוף את כל כבודו כבשר ודם. הם גם מרמזים לכך שהאל המעשי עתיד לעשות עבודה מעשית נוספת על פני האדמה כדי להפוך את כל נבחריו למושלמים. מעבר לכך, אלוהים ישיג את הכול על פני האדמה באמצעות דבריו ויחשוף את הצו שלפיו "אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם יעלה למישור הגבוה ביותר וירומם, וכל העמים וכל האומות יכרעו ברך כדי לעבוד את אלוהים הגדול." על אף שהדברות של העידן החדש נועדו לכך שהאדם יקיים אותם, ועל אף שאלו חובתו ומחויבותו של האדם, המשמעות שהם מייצגים עמוקה מכדי שאפשר יהיה להביע אותה במלואה במילה או שתיים. הדברות של העידן החדש מחליפים את חוקי התנ"ך ואת הצווים של הברית החדשה, כפי שיהוה וישוע הכריזו עליהם. זהו לקח עמוק יותר, שאיננו פשוט כפי שהאדם אולי מעלה בדעתו. לדברות של העידן החדש יש היבט של משמעות מעשית: הם משרתים כממשק בין עידן החסד ועידן המלכות. הדברות של העידן החדש מסיימים את כל הנהגים והצווים של העידן הישן, כמו גם את כל הנהגים מהעידן של ישוע ואת אלה שקדמו להם. הם מביאים את האדם לנוכחותו של האל המעשי יותר ומאפשרים לאלוהים להתחיל באופן אישי להפוך את האדם למושלם. הם התחלת הנתיב של המושלמות. לפיכך, צריכה להיות לכם גישה נכונה כלפי הדברות של העידן החדש. אל תצייתו להם כדי לצאת ידי חובה ואל תבוזו להם. הדברות של העידן החדש מדגישים מאוד נקודה אחת, והיא שהאדם יעבוד את האל המעשי עצמו, של ימינו, כלומר שהאדם יישמע למהותה של רוח האל באופן מעשי יותר. הדברות גם מדגישים את העיקרון שלפיו אלוהים ישפוט את האדם ויכריע האם הוא אשם או צדיק, לאחר שאלוהים יופיע כשמש הצדיקות. קל יותר להבין את הדברות מאשר להנהיג אותם. מכאן ניתן לראות שאם אלוהים רוצה להפוך את האדם למושלם, עליו לעשות זאת באמצעות הדברים והכוונות של אלוהים עצמו. האדם אינו יכול להשיג שלמות באמצעות התבונה המולדת שלו לבדה. יכולתו או אי יכולתו של האדם לקיים את הדברות של העידן החדש קשורה להכרתו של האדם את האל המעשי. משום כך, שאלת יכולתכם לקיים את הדברות או לא איננה שאלה שאפשר להשיב עליה בתוך כמה ימים. זהו לקח עמוק שיש ללמוד אותו.

הנהגת האמת היא הנתיב שבו חיי האדם יכולים לצמוח. אם לא תנהיגו את האמת, תישאר בידכם רק תאוריה ולא יהיו לכם חיים אמיתיים. האמת היא הסמל של שיעור קומתו של האדם, והשאלה האם אתה מנהיג או לא מנהיג את האמת קשורה לשאלה האם יש לך שיעור קומה אמיתי. אם אינך מנהיג את האמת, אם אינך פועל בצדיקות, ואם הרגשות שלך ועיסוקך בבשר מושלים בך, אזי אתה רחוק מאוד מקיום הדברות. זהו הלקח העמוק ביותר. בכל עידן יש אמיתות רבות שהאדם צריך להיווכח בהן ולהבינן, אולם בכל עידן ישנם דברות שונים המלווים את האמיתות הללו. האמיתות שהאדם מנהיג מתקשרות לעידן הספציפי, וכך גם הדברות שהאדם מקיים. לכל עידן יש אמיתות משלו שיש להנהיגן, ודברות משלו שיש לקיימם. יחד עם זאת, על סמך הדברות השונים שאלוהים הכריז עליהם, כלומר על סמך העידנים השונים, המטרה וההשפעה של הנהגת האדם את האמת משתנות באופן יחסי. אפשר לומר שהדברות משרתים את האמת, ושהאמת קיימת כדי לקיים את הדברות. אם תהיה אמת בלבד, לא יהיה כל שינוי ניכר בעבודתו של אלוהים. יחד עם זאת, על ידי התייחסות לדברות, האדם יכול לזהות את היקף המגמות בעבודתה של רוח הקודש, והאדם יכול לדעת מהו העידן שבו אלוהים עובד. בדת, ישנם בני אדם רבים שיכולים להנהיג את האמיתות שהאדם הנהיג בעידן החוק. אולם, הדברות של העידן החדש אינם מצויים בידיהם והם אינם יכולים לקיים אותם. הם עדיין מקיימים את הדרכים הישנות ונותרים כבני אנוש קדמונים. שיטת העבודה החדשה אינה מלווה אותם והם אינם יכולים לראות את הדברות של העידן החדש. מכיוון שכך, עבודתו של אלוהים אינה מצויה ברשותם. נדמה שלרשותם רק קליפת ביצה ריקה: אם אין בתוכה אפרוח, אין בה רוח. ליתר דיוק, פירוש הדבר שאין בהם חיים. בני אדם כאלה טרם נכנסו לעידן החדש והם משתרכים צעדים רבים מאחור. לפיכך, אין תועלת אם יש לבני האדם אמיתות של עידנים ישנים אך לא את הדברות של העידן החדש. רבים מכם מנהיגים את האמת של הזמן הזה אך אינכם מקיימים את הדברות של הזמן הזה. לא תשיגו דבר, והאמת שאתם מנהיגים תהיה חסרת תועלת וחסרת משמעות ואלוהים לא יהלל אתכם. הנהגת האמת חייבת להתבצע בתוך הפרמטרים של השיטות שרוח הקודש עובדת בהם כיום. הדבר חייב להתבצע במענה לקולו של האל המעשי כיום. אם לא תעשו כן, הכול אפס מאופס, בדומה לניסיון לדלות מים בעזרת דלי עשוי במבוק. זו גם המשמעות המעשית של ההכרזה על הדברות של העידן החדש. כדי שבני האדם יצייתו לדברות, עליהם לכל הפחות להכיר את האל המעשי המתגלם בבשר ודם, בלי להתבלבל. במילים אחרות, על בני האדם להבין את העקרונות של ציות לדברות. ציות לדברות אין פירושו לדבוק בהם כדי לצאת ידי חובה או באופן שרירותי, אלא ציות להם בסיוע בסיס, בסיוע מטרה ובסיוע עקרונות. הדבר הראשון שעליכם להשיג הוא להבהיר את החזיונות שלכם. אם תבין באופן מעמיק את העבודה של רוח הקודש בזמן הנוכחי, ואם תיווכח בשיטת העבודה של ימינו, אזי תבין לאשורו באופן טבעי גם את קיום הדברות. אם יבוא יום ותבין לאשורה את המהות של הדברות של העידן החדש, ותוכל לקיים את הדברות, הרי שהפכת למושלם. זו המשמעות המעשית של הנהגת האמת וקיום הדברות. השאלה האם תוכל או לא תוכל להנהיג את האמת תלויה באופן שבו תתפוס את מהות הדברות של העידן החדש. עבודתה של רוח הקודש תופיע בפני האדם ללא-הרף, ואלוהים ידרוש מהאדם יותר ויותר. לפיכך, האמיתות שהאדם ינהיג בפועל יהיו רבות וגדולות יותר, וההשפעה של קיום הדברות תהיה מעמיקה יותר. לפיכך, עליכם להנהיג את האמת ולקיים את הדברות תכף ומיד. אל לאיש להזניח את העניין הזה. אפשרו לאמת החדשה ולדברות החדשים להתחיל בד בבד בעידן החדש הזה.

קודם: התמקדו יותר במציאות

הבא: עליכם לדעת שהאל המעשי הוא אלוהים עצמו

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

פרק 19

חובה על האנושות להשתמש בדבריי כתשתית להישרדותה. האדם חייב לבסס את חלקו האישי בכל חלק מדבריי – אחרת האדם יביא לאובדנו וימיט על עצמו קלון....

עבודה והיווכחות (6)

עבודה והיווכחות הן מעשיות מטבען והן מתייחסות לעבודה של אלוהים ולהיווכחות של האדם. חוסר יכולתו המוחלט של האדם להבין לעומק את פניו האמיתיים...

התמקדו יותר במציאות

לכל אדם יש הזדמנות לכך שאלוהים יהפוך אותו למושלם, ולכן על כל אדם להבין איזה שירות לאלוהים מתאים ביותר לכוונותיו של אלוהים. רוב בני האדם...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה