השיפוט מתחיל מבית האל

השיפוט מתחיל מבית האל

הקטעים הנבחרים בספר זה הם כולם דברים אשר האל הכול יכול ביטא עבור עבודת המשפט שלו באחרית הימים, ואשר נלקחו בעיקר מתוך "הדבר מופיע בבשר", כרך ראשון, "הופעתו של אלוהים ועבודתו". אלה אמיתות שכל אדם המחפש וחוקר את עבודתו של אלוהים באחרית הימים צריך בדחיפות לזכות בהן. הביטויים של אלוהים כאן הנם הדברים שרוח הקודש אומרת לכנסיות, כדבר הנבואה בספר ההתגלות. דברי אלוהים הנוכחיים האלו הם העדות הטובה ביותר להופעתו ולעבודתו, והם גם העדות הטובה ביותר לעובדה שהמשיח הוא האמת, הדרך והחיים. המטרה של ספר זה היא לאפשר לכל מי שמייחל להופעתו של אלוהים לשמוע את קולו בהקדם האפשרי. אנו מקווים שכל אלה שמחכים לבואו של אדוננו ומייחלים להופעתו של אלוהים ולעבודתו יוכלו לקרוא את הספר הזה.

אמירותיו של המשיח של אחרית הימים

הורדה