דבר אלוהים היומי

ספר זה מציג מובאות נבחרות מתוך הדבר מופיע בבשר. על מנת שאנשיו הנבחרים של האל יוכלו לזכות באמת ובאספקה היומית לחיים מדבריו של האל, דברים מהותיים אלה של האל הכול יכול, אשר מספקים התעלות רבה בהיווכחות בחיים, לוקטו כאן להנאתם של בני האדם, ובכך הם מאפשרים לאוהבי האמת להבין אותה, לחיות בפני אלוהים, להיוושע ולהפוך למושלמים בידיו. דברים מהותיים אלה הם ביטויים של האמת. יתר על כן, הם עקרונות החיים המהותיים ביותר, ואין דברים אחרים אשר גורמים התעלות רבה יותר לבני אדם ומועילים יותר להם. אם תצליחו באמת ליהנות ממובאה אחת בכל יום מתוך הדברים האלה, הרי שמזלכם שפר עליכם ובורכתם מידי האל.

אמירותיו של המשיח של אחרית הימים

הורדה