אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הדבר מופיע בבשר

הקדמה

הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש

אלוהים שולט בגורל האנושות כולה

התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו

חלק א'

אמירותיו ועדויותיו של המשיח בראשית

- דברי רוח הקודש בעדותה על האל בהתגלמותו כבשר ודם אל הכנסיות