אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הדבר מופיע בבשר

הקדמה

חלק א'

אמירותיו של המשיח בראשית

– דברי רוח אל הכנסיות

(מ-11 בפברואר 1991 עד 20 בנובמבר 1991)

מבוא