הדבר מופיע בבשר

הדבר מופיע בבשר

כרך ראשון הופעתו של אלוהים ועבודתו

האל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים, אשר הופיע כדי לעשות את עבודתו, מבטא את כל האמיתות אשר מטהרות את האנושות ומושיעות אותה, וכולן נכללות בספר "הדבר מופיע בבשר". זו הגשמת הנאמר בכתבי הקודש: "בְּרֵאשִׁית הָיָה הַדָּבָר, וְהַדָּבָר הָיָה עִם הָאֱלֹהִים, וֵאלֹהִים הָיָה הַדָּבָר" (יוחנן א' 1). באשר ל"הדבר מופיע בבשר", זו הפעם הראשונה מאז בריאת העולם שאלוהים פונה לאנושות כולה. האמירות האלה מהוות את הטקסט הראשון שאלוהים ביטא בקרב האנושות שבו הוא חושף את בני האדם, מנחה אותם, שופט אותם ומדבר אליהם מלב אל לב. אלו הן גם האמירות הראשונות שבהן אלוהים מאפשר לבני האדם להכיר את עקבות רגליו, את המקום שבו הוא שוכן, את טבעו של אלוהים, את מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, את מחשבותיו של אלוהים ואת דאגתו לאנושות. אפשר לומר שאלה הן האמירות הראשונות שאלוהים אמר אי-פעם לאנושות מהרקיע השלישי מאז הבריאה, ושזו הפעם הראשונה שבה אלוהים משתמש בזהותו הטבעית כדי להופיע ולבטא את קול לבו לאנושות בתוך דבריו.
הדבר מופיע בבשר (בקיצור: הדבר) כפי שנאמרו על ידי המשיח של אחרית הימים, האל הכול יכול, כולל כרגע שישה כרכים: כרך ראשון, הופעתו של אלוהים ועבודתו; כרך שני, על הכרת אלוהים; כרך שלישי, שיחותיו של המשיח של אחרית הימים; כרך רביעי, חשיפת צוררי משיח; כרך חמישי, תחומי האחריות של מנהיגים ושל עובדים; וכרך שישי, על חיפוש האמת.

אמירותיו של המשיח של אחרית הימים