פרק 102

דיברתי במידה מסוימת ועבדתי בהיקף מסוים; על כולכם להבין את רצוני ועל כולכם להיות מסוגלים להתחשב בעול שאני נושא ברמות שונות. כעת היא נקודת המעבר מן הגוף הגשמי אל העולם הרוחני, ואתם חיל החלוץ הרוכב על העידנים, האנשים האוניברסליים שחוצים את היקום מקצה אל קצה. אתם היקרים לי ביותר; אתם אלה שאני אוהב. ניתן לומר שאין לי אהבה אחרת מלבדכם, כיוון שכל מאמציי הרבים היו עבורכם – הייתכן שאינכם יודעים זאת? איזו סיבה הייתה לי לברוא את כל הדברים? איזו סיבה הייתה לי לתמרן את כל הדברים כדי לשרת אתכם? כל אלה הם ביטויים לאהבתי כלפיכם. ההרים וכל הדברים שבהרים, העולם וכל הדברים שבעולם, משבחים ומפארים אותי כי זכיתי בכם. באמת, הכול כבר נעשה, ויותר מכך, הכול נעשה באופן מלא. אתם נשאתם עדות מהדהדת למעני והשפלתם את השדים ואת השטן למעני. כל האנשים, הדברים והעניינים שמחוץ לי נמצאים תחת סמכותי, והיות שהשלמתי את תוכנית הניהול שלי, כולם מקבלים את מנת לחלקם בהתאם לסוגם (אנשיי שייכים לי, ואנשי השטן הולכים כולם אל אגם האש – הם הולכים אל הבור חסר התחתית, המקום שבו הם יקוננו לנצח ויגוועו לתמיד). כשאני מדבר על "גוויעה" ועל "מאותו המועד ואילך יילקחו מהם רוחם, נפשם וגופם", אני מתכוון לכך שהם יימסרו לידי השטן ושאאפשר לרמוס אותם. במילים אחרות, כל אלה שאינם משתייכים לביתי, בית האלוהים, יושמדו ולא יתקיימו עוד. העניין אינו שהם ייעלמו, כמו שאנשים מתארים לעצמם, וניתן גם לומר שלדעתי, כל דבר שמחוצה לי אינו קיים – וזוהי המשמעות האמיתית של נשייה. בעיני בני האדם נראה שהם עדיין קיימים, אך בעיניי הם הפכו לשום כלום והם יגוועו לנצח (הדגש הוא על כל מי שאינו עוד מושא לעבודתי, על כל מי שמחוצה לי). לא משנה כיצד בני אדם חושבים, הם אינם מסוגלים להבין את העניין הזה, ולא משנה כיצד הם רואים, הם אינם יכולים לחדור לעומק העניין. איש אינו יכול להבין בבירור, אלא אם אני מאיר את עיניו, הופך אותו לנאור ומציין את הדברים במפורש. יתרה מכך, הדבר יהיה יותר ויותר מעורפל עבור כולם. כולם יחושו יותר ויותר ריקניים, יחושו יותר ויותר שאין כל דרך שאפשר ללכת בה – הם כמעט כמו אנשים מתים. כעת רוב האנשים (כלומר כולם מלבד הבנים הבכורים) נתונים במצב הזה. אני אומר את הדברים האלה בצורה כל כך ברורה, והאנשים האלה לא מגיבים ועדיין עוסקים בהנאות הבשרים שלהם – הם אוכלים ואז הם ישנים; הם ישנים ואז הם אוכלים, והם אינם מהרהרים בדבריי. אפילו אם הם מקבלים מרץ, זה יהיה רק לזמן-מה, ולאחר מכן הם נותרים כפי שהיו, לגמרי ללא שינוי, כאילו שהם כלל לא הקשיבו לי. אלה הם בני האדם הנרפים הטיפוסיים שאינם נושאים בעול כלשהו – אוכלי-החינם הברורים ביותר. בעתיד אני אנטוש אותם בזה אחר זה. אל תדאגו! בזה אחר זה אשלח אותם בחזרה אל הבור חסר התחתית. רוח הקודש לעולם אינה עובדת בקרבו של אדם כזה, וכל דבר שהוא עושה הוא מתנה. כשאני מדבר על המתנה הזאת, אני מתכוון לומר שזהו אדם חסר חיים, שהוא עושה-השירות שלי. איני רוצה אף אחד מהם ואני אחסל אותם (אך כעת יש בהם עדיין שמץ של תועלת). אלו ביניכם שהם עושי-שירות, הקשיבו! אל תחשבו שהעובדה שאני משתמש בכם משמעה שאני רוחש לכם חיבה. זה לא כל כך קל. אם אתם רוצים שארחש לכם חיבה, עליכם להיות אדם שאני אאשר ועליכם להיות אדם שאני אביא לידי שלמות באופן אישי. זה סוג האנשים שאני אוהב. אפילו אם אנשים יאמרו שאני טועה, לעולם לא אחזור בי. אתם יודעים? אלה שנותנים שירות הם בקר וסוסים. כיצד הם יכולים להיות בניי הבכורים? אלה שטויות, נכון? האם לא תהיה זו הפרה של חוקי הטבע? מי שניחן בחיי ובאיכות שלי הם בניי הבכורים. זהו דבר סביר – איש אינו יכול להפריך זאת. זה חייב להיות כך, כי אחרת איש לא היה מסוגל למלא את התפקיד, איש לא היה יכול לשמש כתחליף. זה אינו עניין שפועלים בו מתוך רגשות, מכיוון שאני הוא אל הצדק בכבודו ובעצמו; אני האל הקדוש בכבודו ובעצמו; אני האל המלכותי שאין לפגוע בו בכבודו ובעצמו!

כל מה שאינו בגדר האפשר עבור בני אדם נעשה על ידי באופן חלק וללא קושי. איש אינו יכול לעצור זאת או לשנות זאת. כזה עולם ענק נתון לחלוטין בידיי, וכמובן גם אותו שד קטן, השטן. אלמלא תוכנית הניהול שלי ובניי הבכורים, כבר מזמן הייתי משמיד את העידן הישן, המרושע והמופקר הזה, שחדור בצחנת המוות, אך אני פועל בהגינות ואיני אומר דברים בעלמא. משעה שאני אומר את דברי, הדבר יוגשם. אפילו אלמלא היו כך פני הדברים, ישנו ההיבט של חוכמתי אשר יגשים הכול עבורי ויפתח את הדרך למעשיי. שכן דבריי הם חוכמתי; דבריי הם הכול. מטבעם, אנשים אינם מבינים את דבריי ואינם מצליחים להבהיר אותם לעצמם. לעתים קרובות אני מדבר על "אגם האש". למה הכוונה? במה הוא שונה מאגם האש והגפרית? הביטוי "אגם האש והגפרית" מתייחס להשפעת השטן, ואילו "אגם האש" מתייחס לעולם כולו שנמצא תחת שלטון השטן. כל אדם שחי בעולם עלול להישרף באגם האש (במילים אחרות, הם נעשים יותר ויותר מושחתים, וכאשר שחיתותם מגיעה לרמה מסוימת, אני משמיד אותם בזה אחר זה; קל לי לעשות זאת – דרושה רק מילה אחת ממני לשם כך). ככל שחמתי עולה, כך גדולה יותר עוצמת האש באגם האש. מדובר כאן באנשים שנעשים יותר ויותר מרושעים. המועד שבו תתפרץ חמתי יהיה גם המועד שבו יתפוצץ אגם האש; כלומר יהא זה המועד שבו העולם כולו יגווע. באותו היום תתממש מלכותי בעולם באופן מלא וחיים חדשים יחלו. הדברים יתגשמו בקרוב. משום שאני מדבר, כל הדברים יתגשמו בעתיד הקרוב. כך בני האדם רואים את הדברים, אך על פי הראייה שלי, הדברים כבר הושלמו מראש מכיוון שעבורי הכול קל. אני מדבר והדבר נעשה; אני מדבר וזה נקבע.;

בכל יום אתם אוכלים את דבריי; אתם נהנים מהשומן במקדשי; אתם שותים מים מנהר החיים שלי; אתם קוטפים את הפרי מעץ החיים שלי. אם כן, מהו השומן שבמקדשי? מהם המים שבנהר החיים שלי? מהו עץ החיים? מהו פריו של עץ החיים? המשפטים השגורים האלה הם, למרות הכול, בלתי ניתנים להבנה עבור כל בני האדם, והם מבולבלים. הם אומרים אותם בצורה חסרת אחריות, משתמשים בהם באופן פזיז ומיישמים אותם באקראי. השומן שבמקדש אינו מתייחס לדברים שאמרתי או לחסד שהרעפתי עליכם. אם כן, למה הכוונה כאן? מאז ימי קדם לא היה אף אדם שהתמזל מזלו ליהנות מהשומן שבמקדשי. רק באחרית הימים, בקרב בניי הבכורים, אנשים יכולים לראות מהו השומן שבמקדשי. ה"מקדש" שמדובר בו בביטוי "השומן שבמקדשי" הוא ישותי הפיסית, התגלמותי, והכוונה היא להר ציון, משכני. ללא רשותי, איש אינו יכול להיכנס לשם או לצאת משם. ולמה הכוונה במילה "שומן"? מדובר בברכה שמאפשרת לאדם למשול יחד עם התגלמותי. באופן כללי, המשמעות היא הברכה שקיבלו בניי הבכורים – למשול יחד עם התגלמותי – ואת זה לא קשה להבין. לביטוי "מי נהר החיים" יש שתי משמעויות: מחד, הביטוי מתייחס למי החיים הזורמים מישותי הפנימית, היינו – כל מילה שיוצאת מפי; מאידך, הביטוי מתייחס לחוכמה ולאסטרטגיה שבמעשיי, וכן למה שאני ולמה שיש לי. בדבריי קיימות תעלומות אינסופיות ונסתרות (רק בניגוד לעבר נאמר שהתעלומות אינן נסתרות עוד, אך בהשוואה להתגלות הפומבית בתאריך העתידי, הן עדיין נסתרות – כאן המילה "נסתרות" אינה במשמעות מוחלטת, אלא יחסית), כלומר שמי נהר החיים זורמים לעד. יש בי חוכמה אינסופית, ובני אדם בשום אופן אינם יכולים לתפוס בכלל מה אני ומה יש לי; במילים אחרות, מי נהר החיים זורמים לעד. בעיניהם של בני האדם קיימים זנים רבים של עצים פיסיים, אך איש לא ראה מעולם את עץ החיים. אך למרות שהיום אנשים רואים אותו, הם עדיין אינם מבינים אותו, והם אפילו מדברים על אכילה מעץ החיים. זה ממש מגוחך! הם מוכנים לאכול ממנו ללא הבחנה! מדוע אני אומר שכיום אנשים רואים אותו אך אינם מבינים אותו? מדוע אני אומר זאת? האם אתם מבינים את משמעות דבריי? האל המעשי של היום הוא אני, אנוכי, וזהו עץ החיים. אל תמדדו אותי על פי התפיסה האנושית – כלפי חוץ איני נראה כעץ, אך האם ידוע לכם שאני הוא עץ החיים? כל תנועה שלי, דבריי והליכותיי, אלה פירותיו של עץ החיים וזו ישותי הפיסית – מפירות אלה בניי הבכורים צריכים לאכול, כדי שבסופו של דבר רק בניי הבכורים ואני נהיה בדיוק אותו הדבר. הם יהיו מסוגלים להביא אותי לידי ביטוי בחייהם ויוכלו להעיד עליי. (אלה הם דברים שמתרחשים לאחר שאנו נכנסים אל העולם הרוחני. רק בגופנו אנו יכולים להיות בדיוק אותו הדבר; כבשר ודם, אנו יכולים להיות רק זהים בקירוב, אך עדיין לכל אחד מאתנו יש דמות וצלם משלו.);

לא זו בלבד שאציג את כוחי באמצעות בניי הבכורים, אלא אף אציג את כוחי גם בכך שבניי הבכורים ימשלו בכל האומות ובכל העמים. זהו שלב בעבודתי. המפתח הוא עכשיו, ואפילו יותר מכך, כעת היא נקודת המפנה. כשהכול יוגשם אתם תראו מה אני עושה במו ידיי, ותראו כיצד אני מתכנן וכיצד אני מנהל – אך לא מדובר בדבר מעורפל. על פי הדינמיקות של כל אחת מארצות העולם, זה כבר לא רחוק כל כך; זה דבר שבני אדם אינם יכולים להעלות על דעתם, ויותר מכך, דבר שאין הם יכולים לחזות. אסור לכם בשום אופן לנהוג ברשלנות או בהזנחה כדי שלא תחמיצו את ההזדמנות לזכות בברכות ובפרס. חזון המלכות נמצא בטווח ראייה והעולם כולו גווע בהדרגה. מתוך הבור חסר התחתית ומתוך אגם האש והגפרית יוצאות התפרצויות של קולות קינה, המחרידים את בני האדם וגורמים להם לחוש פחד ובושה. כל מי שאני בוחר בשמי ומסלקו מן הדרך יהיה בבור חסר התחתית. אם כן, כפי שכבר אמרתי פעמים רבות, אני אשליך את המיועדים לסילוק אל הבור חסר התחתית. כאשר העולם כולו יושמד, כל מה שיושמד יועבר אל אגם האש והגפרית – היינו, יועבר מאגם האש אל אגם האש והגפרית. כשזה יקרה, גורלם של כולם ייקבע להשמדה נצחית (כלומר כל המצויים מחוץ לי) או לחיי נצח (כלומר כל הנמצאים בתוכי). כשזה יקרה, אני ובניי הבכורים נגיח מתוך המלכות ונבוא אל הנצח. זה דבר שיתגשם לאחר מכן, ואפילו אם אספר לכם על כך עכשיו, אתם לא תבינו. אתם יכולים רק ללכת בעקבותיי, ללכת לאורי, ללוותני באהבתי, ליהנות עמי בביתי, למשול עמי במלכותי ולשלוט עמי בכל האומות ובכל העמים, מכוח סמכותי. מה שאמרתי כאן – אלה הברכות הנצחיות שאני מעניק לכם.

קודם: פרק 101

הבא: פרק 103

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

הנתיב... (2)

ייתכן שאחינו ואחיותינו יודעים משהו על רצף העניינים, השלבים והשיטות שמאפיינים את עבודתו של אלוהים בסין היבשתית, אך אני עדיין סבור שמוטב...

פרק 13

בדבריי ובאמירותיי נסתרות כמה מכוונותיי, אך בני האדם אינם מכירים או מבינים אף אחת מהן. הם ממשיכים לקבל את דבריי מהחוץ ולציית להם מהחוץ,...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה