הנתיב... (4)

העובדה שבני האדם מסוגלים לגלות את חביבותו של אלוהים ולחפש את הדרך לאהוב את אלוהים בעידן הנוכחי, והעובדה שהם מוכנים לקבל את ההכשרה של המלכות של ימינו – כל הדברים האלה הם חסדו של אלוהים, ויתרה מזאת, הם העובדה שאלוהים מרומם את האנושות. בכל פעם שאני חושב על כך, יש לי תחושה עזה של חביבותו של אלוהים. אלוהים אוהב אותנו באמת. אחרת, מי היה מסוגל לגלות את חביבותו? רק כך אני רואה שאלוהים עצמו עושה באופן אישי את כל העבודה הזו ושאלוהים מכוון ומנחה את בני האדם. אני מודה לאלוהים על כך ואני מבקש מאחיי ואחיותיי להצטרף אליי באמירת דברי הלל לאלוהים: "כל התהילה לך, האל העליון עצמו! מי ייתן ותהילתך תוכפל ותתגלה באלה מביננו שאותם בחרת ושבהם זכית". זכיתי בנאורות מאלוהים – הוא הראה לי שנועדנו מראש לפני עידנים רבים ושהוא רצה לזכות בנו באחרית הימים, ובכך הוא איפשר לתבל ולכל הדברים לחזות בתהילתו השלמה של האל באמצעותנו. לפיכך, אנחנו ההתגבשות של ששת אלפי שנים של תוכנית הניהול של אלוהים. אנחנו הדגמים והדוגמאות של עבודתו של אלוהים בתבל כולה. רק עתה גיליתי עד כמה אלוהים אוהב אותנו ושהעבודה שהוא עושה בנו והדברים שהוא אומר עולים פי מיליון על כל אשר היה בעידני העבר. אפילו בישראל ובפטרוס, אלוהים מעולם לא עשה כל כך הרבה עבודה כה רבה או דיבר מילים רבות כל כך, והדבר מוכיח שאנו, קבוצת בני האדם הזו, באמת בורכנו באופן שלא ייאמן – מבורכים לאין ערוך יותר לעומת קדושי העבר. זו הסיבה לכך שאלוהים תמיד אמר שבני האדם של העידן הסופי מבורכים. יאמרו האחרים מה שיאמרו, אני מאמין שאלוהים בירך אותנו יותר מכול. עלינו לקבל את הברכות שאלוהים העריף עלינו. ייתכן שישנם בני אדם אחדים שמתלוננים בפני אלוהים, אבל אני מאמין שאם הברכות האלו הגיעו מאלוהים, הדבר מוכיח שאנו ראויים להן. אפילו אם אחרים מתלוננים או לא מרוצים מאיתנו, אני עדיין סבור שאיש אינו יכול לרשת את הברכות שאלוהים נתן לנו או לגזול אותן מאיתנו. מפני שעבודתו של אלוהים מתבצעת בנו ומפני שהוא מדבר אלינו פנים אל פנים – אלינו ולא אל אחרים – אלוהים עושה כרצונו. ואם בני האדם אינם משוכנעים, האין הם רק גורמים לעצמם בעיות? האין הם ממיטים על עצמם חרפה בעשותם כן? מדוע אני אומר דברים כאלה? משום שאני מעריך זאת עמוקות. קחו לדוגמה את העבודה שאלוהים עושה עליי. רק אני יכול לקבל את העבודה הזאת. האם מישהו אחר יכול לעשות אותה? התמזל מזלי שאלוהים מפקיד אותה בידיי – האם מישהו אחר היה יכול לעשות אותה מתוך גחמה? אולם, אני מקווה שהאחים והאחיות יבינו את לבי. אינני מתרברב בהסמכות שלי, אלא אני מסביר את העניין. אני משתוקק להעניק את כל תהילתי לאלוהים ושאלוהים יבחן את לבו של כל אחד מאיתנו כדי שלבנו ייטהר בפני אלוהים. אני מייחל ליפול לחלוטין בלבי בנחלתו של אלוהים, להפוך לעלמה טהורה המועלית כקורבן על המזבח, ויתרה מזאת, להיות צייתן כמו שה ולהופיע בקרב כל בני האנוש כגוף רוחני קדוש. זו הבטחתי, זה הנדר שאני נודר בפני אלוהים. אני מייחל להגשים אותה ולגמול בכך לאלוהים על אהבתו. האם אתם מוכנים לעשות זאת? אני מאמין שההבטחה הזו שלי תמריץ אחים ואחיות צעירים נוספים ותעניק תקווה לצעירים נוספים. נדמה לי שאלוהים מייחס חשיבות רבה לצעירים. ייתכן שזו דעה קדומה שלי, אבל אני תמיד מרגיש שיש לצעירים סיכויים עתידיים ותקווה. נדמה שאלוהים עושה עבודה יתרה בצעירים. ייתכן שחסרות להם תובנה וחוכמה ושהם נמרצים וחסרי מנוחה כמו עגל בן יומו, אולם אני סבור שיש להם ערך. ניתן לראות אצלם את תמימות הנעורים וקל להם יותר לקבל דברים חדשים. על אף שצעירים נוטים להיות יהירים, נועזים ואימפולסיביים, הדברים האלה אינם משפיעים על יכולתם לקבל אור חדש, משום שרק לעיתים נדירות הצעירים דבקים בדברים מיושנים שנס ליחם. לכן אני רואה הבטחה בלתי נדלית בצעירים ובחיוניות שלהם. לכן יש לי רגש חם כלפיהם. אינני עוין את האחים והאחיות המבוגרים יותר, אך הם גם לא מעניינים אותי, ואני מתנצל בפניהם בכנות על כך. ייתכן שדבריי אינם במקום או שהם חסרי התחשבות, אבל אני מקווה שכולכם תוכלו לסלוח לפזיזות שלי, משום שאני צעיר מדי מכדי לשים לב לאופן הדיבור שלי. אבל למען האמת, האחים והאחיות המבוגרים יותר ממלאים אחרי הכול תפקיד – הם אינם חסרי תועלת לחלוטין. הסיבה לכך היא שהם מנוסים בטיפול בעניינים, גישתם להתמודדות עם דברים יציבה והם אינם עושים טעויות רבות כל כך. האין אלה החוזקות שלהם? הבה נאמר כולנו בפני אלוהים: "הו אלוהים! מי ייתן וכולנו נמלא את תפקידינו במשרות השונות שלנו ומי ייתן וכולנו נעשה את המיטב למען רצונך!" אני סבור שזה לבטח רצונו של אלוהים!

מניסיוני, רבים מאלה שמתנגדים בגלוי לזרם הזה, אלה שמתנגדים ישירות לרוח האל, הם בני אדם מבוגרים יותר. לאנשים אלה יש תפיסות דתיות חזקות מאוד ובכל הזדמנות, הם משווים את דברי האל לדברים מיושנים ומנסים להחיל דברים שהיו מקובלים בעבר על דברי האל. האין הם מגוחכים? האם אנשים כאלה יכולים לבצע את העבודה שאלוהים הפקיד בידיהם? האם אלוהים יכול להשתמש באנשים כאלה בעבודתו? לרוח הקודש ישנה שיטה לכל יום ויום בעבודתה. אם בני האדם ייאחזו בדברים מיושנים, יבוא יום והם יידחקו אל מחוץ לבמת ההיסטוריה. בכל שלב בעבודתו של אלוהים הוא משתמש בבני אדם חדשים. אלה שמנסים להטיף לאחרים בדברים מיושנים מביאים על אותם אנשים חורבן, הלא כן? האין הם מעכבים את עבודת האל? ואם כך הדבר, מתי תסתיים עבודתו של אלוהים? ייתכן שיש לאנשים אחדים תפיסות מסוימות בנוגע למה שעתה זה אמרתי. אולי הם לא השתכנעו. אבל אינני רוצה שתדאגו. דברים רבים כאלה יקרו בקרוב מאוד וניתן להסבירם רק בעזרת העובדות. הבה נבקר כמה אנשים חשובים, כמה כמרים ידועים או פרשנים של כתבי הקודש, ונטיף על הזרם הזה בפניהם. תחילה, אין ספק שהם לא יתנגדו לכך בגלוי, אך הם יוציאו את כתבי הקודש ויקראו עליך תיגר. הם יבקשו ממך לספר את מה שנכתב בספר ישעיהו ובספר דניאל, ואף יבקשו שתסביר את ספר ההתגלות. ואם לא תוכל לדבר על כך, הם ידחו אותך ויקראו לך משיח שקר ויאמרו שהדרך שאתה מפיץ מגוחכת. אחרי שעה, הם יעלו האשמות שווא נגדך עד כדי כך שתיעתק נשמתך. האין זו התנגדות גלויה? אולם זו רק ההתחלה. הם אינם יכולים לסכל את השלב הבא בעבודתו של אלוהים, ובמהרה, רוח הקודש תאלץ אותם לקבל אותה. זו מגמה נחרצת. זהו דבר שבני האנוש אינם יכולים לעשותו ודבר שבני האדם אינם יכולים אף לדמיין אותו. אני מאמין שעבודתו של אלוהים תתפשט ברחבי תבל ללא הפרעה. זה רצונו של אלוהים ואיש אינו יכול לעצור אותו. מי ייתן ואלוהים יהפוך אותנו לנאורים ויגרום לנו לקבל יותר אור חדש ולא להפריע לניהול של אלוהים בעניין הזה. מי ייתן ואלוהים ירחם עלינו כדי שכולנו נוכל לראות את בואו של יום התהילה שלו. המועד שבו אלוהים יזכה בתהילה ברחבי התבל יהיה גם המועד שבו אנו נזכה בכבוד לצדו. נדמה שיהיה זה גם המועד שבו איפרד מאלה שצועדים איתי. אני מקווה שאחיי ואחיותיי ירימו את קולם יחד איתי ויפצירו באלוהים: מי ייתן ועבודתו האדירה של אלוהים תושלם במהרה, כדי שנוכל לראות את יום התהילה שלו במהלך חיינו. אני עדיין מקווה להגשים את רצונו של אלוהים בימי חיי, ואני מקווה שאלוהים ימשיך לעשות את עבודתו בנו ושלעולם לא יהיו מכשולים כלשהם. זו שאיפתי הנצחית. מי ייתן ואלוהים תמיד יהיה בקרבנו, ומי ייתן ואהבתו תבנה גשרים בינינו, כדי שהחברות בינינו תהפוך ליקרה יותר. אני מקווה שהאהבה תיצור הבנה רבה יותר בינינו ושהאהבה תעמיק את האינטימיות בינינו, תסיר כל מרחק בינינו, ושהאהבה בינינו תיעשה עמוקה יותר, רחבה יותר ומתוקה יותר. אני מאמין שזה מוכרח להיות רצונו של האל שלי. אני מקווה שאחיי ואחיותיי יתקרבו אליי יותר ושכולנו ננצור את הימים הקצרים שיש לנו יחדיו, כדי שאלה יוכלו לשמש כזיכרונות יפהפיים עבורנו.

ייתכן שהיו יותר שלבים בעבודתו של אלוהים בסין היבשתית, אך הם אינם מורכבים. במחשבה על כך, יש היגיון בכל שלב בעבודת האל. כל שלב בוצע על ידי אלוהים באופן אישי וכל בני האדם גילמו תפקיד בעבודתו. כל "מערכה" מגוחכת באמת, ומי היה מעלה בדעתו שאנשים אלה ישחקו בדרמה כזאת, שביצועיהם יהיו כה נאמנים למציאות במהלכו של כל ניסיון, שכל סוגי האנשים יתוארו בצורה חיה ומושלמת כל כך בקולמוסו של אלוהים, שכל אחד מהם יחשוף כה הרבה לאור היום? אינני אומר שאלוהים משתעשע בבני האדם באמצעות עבודתו. לא יהיה בכך כל היגיון. לעבודתו של אלוהים יש מטרה והוא לעולם לא יעשה דבר שאין לו טעם או חשיבות. כל דבר שהוא עושה נועד להפוך את בני האדם למושלמים ולזכות בהם. כך ראיתי באמת שלבו של אלוהים מכוון כולו לטובת האדם. ייתכן שכיניתי זאת דרמה, אך ניתן גם לומר שדרמה זו נלקחה מהמציאות. העניין הוא פשוט שעבור אלוהים, הבמאי הראשי של דרמה זו, בני האדם קיימים כדי לשתף פעולה איתו וכדי להשלים את העבודה הזו. אולם במובן אחר, אלוהים משתמש בכך כדי לזכות בבני אדם, כדי לגרום להם לאהוב אותו יותר. האין זה רצון האל? אם כן, אני מקווה שאין לאף אחד חששות. האם אינכם יודעים דבר על רצונו של אלוהים? אמרתי כל כך הרבה – אני מקווה שכל האחים והאחיות הבינו זאת ולא שגו בהבנת לבי. אין לי כל ספק שאלוהים יזכה בכם לחלוטין. כל אדם צועד בנתיב שונה. מי ייתן והנתיב תחת רגליכם יהיה זה שאלוהים פילס ומי ייתן וכולכם תתפללו ותאמרו: "הו אלוהים! אני מייחל לכך שתזכה בי, כדי שרוחי תוכל לשוב אליך". האם אתה מוכן לחפש את הכוונתו של אלוהים במעמקי רוחך?

קודם: הנתיב... (3)

הבא: הנתיב... (5)

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

פרק 32

דברי האל גורמים לבני האדם לתהות ולבהות. נדמה שכאשר אלוהים מדבר, הוא מגרש את האדם ומדבר אל האוויר, כאילו הוא לא מקדיש אף מחשבה למעשיו של...

על חייו של פטרוס

פטרוס הוא מודל לחיקוי שאלוהים הציג לאנושות, והוא היה אישיות ידועה לכול. מדוע אלוהים הציב אדם כה פשוט כאות ומופת, ומדוע דורות מאוחרים יותר...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה