דיון בחיי הכנסייה ובחיים האמיתיים

בני האדם מרגישים שהם מסוגלים לחולל שינוי רק בחיי הכנסייה שלהם. אם הם אינם חיים בתוך הכנסייה, אזי הם חשים שאינם יכולים לשנות, כאילו שלא ניתן להשיג שינוי בחיים האמיתיים. האם אתם יכולים להבין את הבעיה כאן? דיברתי כבר בעבר על הבאת אלוהים אל החיים האמיתיים. עבור המאמינים באלוהים, זהו הנתיב להיווכחות במציאות של דברי האל. למעשה, חיי הכנסייה הם רק דרך מוגבלת להפוך את בני האדם למושלמים. הסביבה העיקרית להפיכת בני האדם למושלמים היא עדיין החיים האמיתיים. זה הנוהג הממשי והאימון הממשי שעליהם דיברתי, אשר מאפשרים לבני האדם להשיג חיים של אנושיות תקינה ולהביא לידי ביטוי את דמותו של אדם אמיתי במהלך חיי היום-יום. מצד אחד, על האדם ללמוד על מנת לשפר את רמת השכלתו, להבין את דברי האל ולרכוש את היכולת להבין. מצד שני, על האדם להיות מצויד בידע הבסיסי הנדרש לחיים כבן אנוש, על מנת להשיג את התובנה וההיגיון של אנושיות תקינה, מפני שבני האדם לוקים בחסר כמעט לחלוטין בתחומים האלה. יתר על כן, האדם חייב גם להתענג על דברי האל דרך חיי הכנסייה ולפתח בהדרגה הבנה ברורה של האמת.

מדוע נאמר שבאמונה באלוהים, על האדם להביא את אלוהים אל החיים האמיתיים? לא רק חיי הכנסייה יכולים לחולל שינוי באדם. באופן חשוב מכך, האדם צריך להיווכח במציאות בחיים האמיתיים. נהגתם תמיד לדבר על מצבכם הרוחני ועל עניינים רוחניים, תוך הזנחת הנוהג שלכם בדברים רבים בחיים האמיתיים ותוך הזנחת ההיווכחות שלכם בהם. כתבתם מדי יום, הקשבתם מדי יום וקראתם מדי יום. אפילו התפללתם בזמן שבישלתם: "הו, אלוהים! מי ייתן ותהפוך לחיי בתוכי. יעבור היום הזה איך שיעבור, אנא ברך אותי והענק לי נאורות. יהיו אשר יהיו הדברים שתעניק לי נאורות לגביהם היום, אנא אפשר לי להבין זאת ברגע זה, כדי שדבריך יוכלו לשמש לי כחיי." התפללתם גם בזמן שאכלתם את ארוחת הערב: "הו, אלוהים! הענקת לנו את הארוחה הזו. מי ייתן ותברך אותנו. אמן! אנא אפשר לנו להסתמך עליך למען חיינו. מי ייתן ותהיה איתנו. אמן!" אחרי שסיימתם לאכול ושטפתם כלים, התחלתם שוב לברבר: "הו, אלוהים, אני הקערה הזו. השטן השחית אותנו, ואנו בדיוק כמו הקערות האלו שלאחר השימוש יש לנקותן במים. אתה המים, ודבריך הם המים החיים שמקיימים את חיי." מיד לאחר מכן, הגיעה העת לישון, והתחלתם שוב לברבר: "הו, אלוהים! בירכת אותי והנחית אותי לאורך היום. אני באמת אסיר תודה לך..." כך העברתם את היום וכך שקעתם בשינה. מרבית בני האדם חיים כך מדי יום, ואפילו כעת הם מזניחים את ההיווכחות הממשית, ומתמקדים רק בתשלום מס שפתיים בתפילותיהם. אלה חייהם הקודמים – חייהם הישנים. ומרביתם כאלה. אין להם כל הכשרה ממשית, והם עוברים מעט מאוד שינויים אמיתיים. הם רק משלמים מס שפתיים בתפילותיהם. הם מתקרבים אל אלוהים רק במילותיהם, אבל הבנתם אינה עמוקה. הבה ניקח את הדוגמה הפשוטה ביותר – סידור ביתכם. אתם רואים שביתכם שרוי באי-סדר, אז אתם יושבים ומתפללים: "הו, אלוהים! הבט בשחיתות שהשטן החדיר בי. אני מלוכלך בדיוק כמו הבית הזה. הו, אלוהים! אני באמת ובתמים מהלל אותך ומודה לך. ללא הישועה והנאורות שלך, לא הייתי מבין את העובדה הזו." אתם סתם יושבים לכם ומברברים עוד ועוד. אתם מתפללים זמן רב, ואחר כך[ אתם מתנהגים כאילו דבר לא קרה, כאילו הייתם זקנה פטפטנית. אתם מעבירים כך את חייכם הרוחניים ללא כל היווכחות אמיתית במציאות, עם יותר מדי נהגים שטחיים! היווכחות מעשית בהכשרה נוגעת לחייהם האמיתיים של בני האדם ולקשיים המעשיים שלהם – רק כך הם משתנים. ללא חיים אמיתיים, לא ניתן לשנות את בני האדם. מה הטעם במס שפתיים בתפילה? ללא הבנת האופי האנושי, הכול בזבוז זמן, וללא נתיב להנהגה, הכול בזבוז של מאמץ! תפילות רגילות יכולות לעזור לבני האדם לשמר את המצב הפנימי הרגיל שלהם, אך הן אינן יכולות לחולל בהם שינוי יסודי. לא ניתן להכיר את הצדקנות, הגאוותנות, היהירות, היוהרה והטבע המושחת של בני האדם באמצעות תפילות. דברים אלה מתגלים באמצעות התענגות על דברי האל, והם נודעים באמצעות נאורות שמעניקה רוח הקודש בחיים האמיתיים. כל בני האדם כיום מסוגלים לדבר יפה למדי, והם האזינו להטפה הנשגבת ביותר – נשגבת יותר מאשר בכל העידנים – אך הם יישמו מעט מאוד ממנה בחייהם האמיתיים. במילים אחרות, בחיים האמיתיים של בני האדם, אין אלוהים. ואין להם את החיים של אדם חדש שעבר שינוי. הם אינם מביאים לידי ביטוי את האמת בחיים האמיתיים, וגם אינם מביאים את אלוהים אל החיים האמיתיים. הם חיים כמו בני הגיהינום. האין זו סטייה מובהקת?

על מנת להשיב לעצמם את דמותו של אדם תקין, כלומר להשיג אנושיות תקינה, בני האדם אינם יכולים סתם לשמח את אלוהים בדבריהם. הם רק פוגעים בעצמם כשהם עושים זאת, והדבר אינו מועיל כלל להיווכחותם ולשינוי שלהם. לפיכך, כדי להשיג שינוי, על בני האדם להנהיג בהדרגה. עליהם להיווכח לאט, לשאוף לחקור מעט-מעט, להיווכח מהפן החיובי ולחיות חיים מעשיים של אמת, חיים של קדושים. לאחר מכן, דברים אמיתיים, מאורעות אמיתיים וסביבות אמיתיות מאפשרים לבני האדם לקבל אימון מעשי. בני האדם אינם נדרשים לשלם מס שפתיים כלשהו. במקום זאת, עליהם להתאמן בסביבות אמיתיות. בני האדם מבינים תחילה שאיכותם ירודה, ואז הם אוכלים ושותים את דברי האל באופן תקין, נוכחים באופן תקין ונוהגים באופן תקין. כך הם משיגים מציאות, וכך ההיווכחות עשויה להתרחש במהירות רבה אף יותר. על מנת לחולל שינוי בבני האדם, חייבת להיות מידה מסוימת של מעשיות. הם חייבים לנהוג עם עניינים אמיתיים, דברים אמיתיים וסביבות אמיתיות. האם ניתן להשיג אימון אמיתי על ידי הסתמכות על חיי הכנסייה בלבד? האם האדם יוכל להיווכח במציאות בדרך זו? לא! אם האדם אינו מסוגל להיווכח בחיים האמיתיים, אזי הוא אינו מסוגל לחולל שינוי בסגנון חייו הקודם ובאופן שבו הוא עושה דברים. הדבר אינו נובע אך ורק מעצלנותו של האדם או מהתלות הרבה שלו, אלא מכך שפשוט אין לאדם יכולת לחיות, ויתרה מזאת, הוא אינו מבין את אמת המידה שאלוהים דורש לגבי דמותו של אדם תקין. בעבר, בני האדם תמיד שוחחו, דיברו, תקשרו, והם אפילו הפכו ל"נואמים", אך איש מהם לא שאף לשנות את טבע חייו. במקום זאת, הם חיפשו בעיוורון תיאוריות מעמיקות. לפיכך, בני האדם כיום חייבים לשנות בחייהם את הסגנון הדתי הזה של אמונה באלוהים. עליהם להיווכח ולהנהיג על ידי התמקדות באירוע אחד, בדבר אחד, באדם אחד. עליהם לעשות זאת באופן ממוקד – רק אז הם יוכלו להשיג תוצאות. שינוי בבני האדם מתחיל בשינוי מהותם. העבודה צריכה להתמקד במהותם של בני האדם, בחייהם, בעצלנותם, בתלות שלהם ובכניעותם – רק כך ניתן לשנותם.

אף על פי שחיי הכנסייה יכולים להניב תוצאות בתחומים מסוימים, המפתח הוא עדיין שהחיים האמיתיים יכולים לחולל שינוי בבני האדם. לא ניתן לשנות את אופיו הקודם של האדם ללא חיים אמיתיים. הבה ניקח, לדוגמה, את עבודתו של ישוע במהלך עידן החסד. כשישוע ביטל את החוקים הישנים וייסד את הדברות של העידן החדש, הוא דיבר תוך שימוש בדוגמאות מהחיים האמיתיים. כשישוע הוביל את תלמידיו בשדה החיטה ביום שבת אחד, תלמידיו חשו רעב וקטפו את ראשי הדגן כדי לאוכלם. הפרושים ראו זאת ואמרו שהם אינם שומרים את השבת. הם גם אמרו שאסור לבני אדם להציל את העגלים שנפלו לתוך בור בשבת, מכיוון שאסור לעשות מלאכה כלשהי במהלך השבת. ישוע ציטט את המקרים האלה כדי להפיץ בהדרגה את הדברות לעידן החדש. בזמנו, הוא השתמש בעניינים מעשיים רבים כדי לעזור לבני האדם להבין ולהשתנות. זה העיקרון שלפיו רוח הקודש מבצעת את עבודתה, ורק כך אפשר לחולל שינוי בבני האדם. ללא עניינים מעשיים, בני האדם יכולים רק להבין דברים באופן תיאורטי ואינטלקטואלי – זו איננה דרך יעילה להשתנות. כיצד, אם כן, ניתן לרכוש חוכמה ותובנה באמצעות אימון? האם ניתן לרכוש חוכמה ותובנה רק באמצעות הקשבה, קריאה ורכישת ידע? איך זה ייתכן? על האדם להבין ולחוות בחיים האמיתיים! לפיכך, יש להתאמן, ואין להתרחק מהחיים האמיתיים. האדם חייב לשים לב להיבטים שונים ולהיווכח בהיבטים שונים: רמת ההשכלה, יכולת ההתבטאות, היכולת לראות דברים, יכולת ההבחנה, היכולת להבין את דברי האל, ההיגיון הבריא וכללי האנושיות, ודברים אחרים שקשורים לאנושיות שהאדם חייב להצטייד בהם. לאחר שהבנה הזו תושג, האדם חייב להתמקד בהיווכחות, ורק אז ניתן להשיג שינוי. אם אדם השיג הבנה אך זנח את הנוהג, איך ייתכן שיחול שינוי? כיום, בני האדם מבינים דברים רבים, אך הם אינם מביאים לידי ביטוי את המציאות, ולכן הם מבינים באופן מהותי רק מעט מדברי האל. זכית רק בנאורות שולית, קיבלת רק הארה מעטה מרוח הקודש, אולם לא נוכחת כלל בחיים האמיתיים, או שאפילו לא אכפת לך מההיווכחות. לפיכך, השינוי שלך מועט. לאחר זמן כה רב, בני האדם מבינים רבות. הם מסוגלים לדבר הרבה על הידע שלהם בתיאוריות, אך הטבע החיצוני שלהם נותר בעינו, והאיכות המקורית שלהם נשארת כשהייתה, בלי להשתפר כלל. אם זה המצב, מתי תיווכח סוף-סוף?

חיי הכנסייה הם רק סוג של חיים שבהם בני האדם נאספים כדי להתענג על דברי האל, והם מהווים רק פיסה קטנה מחיי האדם. אילו חייו האמיתיים של האדם היו יכולים להיות כמו חיי הכנסייה שלו – לרבות חיים רוחניים תקינים, התענגות תקינה על דברי האל, תפילה תקינה וקרבה תקינה לאלוהים – חיים אמיתיים שבהם הכול מתבצע בהתאם לרצונו של אלוהים, חיים אמיתיים שבהם הכול מתבצע בהתאם לאמת, חיים אמיתיים של הנהגת תפילות ושל הנהגת שקט בפני אלוהים, הנהגת שירת מזמורים וריקוד – אזי רק חיים כאלה היו מעניקים לאדם חיים של דברי האל. מרבית בני האדם רק מתמקדים בקומץ השעות של חיי הכנסייה שלהם, בלי "לדאוג" לחייהם מחוץ לשעות האלה, כאילו שהדבר אינו נוגע להם כלל. ישנם גם בני אדם רבים שנוכחים בחיים של קדושים רק כאשר הם אוכלים ושותים את דברי האל, שרים מזמורים או מתפללים, ואז הם חוזרים לגרסה הקודמת שלהם מחוץ לרגעים האלה. חיים כאלה אינם יכולים לחולל שינוי בבני האדם, ועוד פחות מכך לאפשר להם להכיר את אלוהים. באמונה באלוהים, אם האדם משתוקק לשנות את טבעו, אסור לו להתנתק מהחיים האמיתיים. בחיים האמיתיים, עליך להכיר את עצמך, לזנוח את עצמך, להנהיג את האמת, וכן ללמוד את העקרונות, את ההיגיון הבריא ואת כללי ההתנהלות שלך בכל דבר ודבר, לפני שתהיה מסוגל להשיג שינוי הדרגתי. אם תתמקד רק בידע תיאורטי ורק תחיה בטקסים דתיים בלי להתעמק במציאות, בלי להיווכח בחיים אמיתיים, אזי לעולם לא תיווכח במציאות, לעולם לא תכיר את עצמך, את האמת או את אלוהים, ותמיד תהיה עיוור ובור. העבודה של אלוהים בהושעת האדם איננה לאפשר לו לחיות חיים אנושיים תקינים בתוך זמן קצר, וגם לא לחולל שינוי בתפיסות ובדוקטרינות השגויות שלו. במקום זאת, מטרתו של אלוהים היא לשנות את הטבע הישן של האדם, לשנות לגמרי את דרך חייו הקודמת, ולשנות את כל החשיבה המיושנת שלו ואת ההשקפה המנטלית שלו. התמקדות בחיי הכנסייה בלבד לא תשנה את הרגלי חייו של האדם ולא תשנה את הדרכים הקודמות שלפיהן הוא חי זה זמן רב. יהיה אשר יהיה, אל לאדם להתנתק מהחיים האמיתיים. אלוהים מבקש שבני האדם יביאו לידי ביטוי אנושיות תקינה בחיים האמיתיים, ולא רק בחיי הכנסייה, שהם יביאו לידי ביטוי את האמת בחיים האמיתיים, ולא רק בחיי הכנסייה, שהם ימלאו את תפקידם בחיים האמיתיים, ולא רק בחיי הכנסייה. כדי להיווכח במציאות, יש להפנות הכול אל החיים האמיתיים. אם באמונה באלוהים, בני האדם אינם מסוגלים להכיר את עצמם באמצעות היווכחות בחיים האמיתיים, ואם אינם מסוגלים להביא לידי ביטוי אנושיות רגילה בחיים האמיתיים, אזי הם ייכשלו. אלה שממרים את פיו של אלוהים הם כולם בני אדם שאינם יכולים להיווכח בחיים האמיתיים. הם כולם בני אדם שמדברים על אנושיות, אך מביאים לידי ביטוי אופי של שדים. הם כולם בני אדם שמדברים על האמת, אך מביאים לידי ביטוי דוקטרינות. אלה שאינם יכולים להביא לידי ביטוי את האמת בחיים האמיתיים, הם אלה שמאמינים באלוהים, אולם אלוהים מתעב ודוחה אותם. עליך להנהיג את ההיווכחות שלך בחיים האמיתיים, להכיר את הפגמים שלך, את המרדנות ואת הבורות שלך, ולהכיר את האנושיות החריגה שלך ואת חולשותיך. באופן זה, הידע שלך ישתלב במצב שלך ובקשיים שלך בפועל. רק ידע כזה הוא אמיתי, ורק ידע כזה יכול לאפשר לך לתפוס באמת את המצב שלך ולהשיג שינוי בטבעך.

עכשיו, משהתהליך של הפיכת בני האדם למושלמים החל באופן רשמי, עליכם להיווכח בחיים האמיתיים. לפיכך, על מנת להשיג שינוי, יש להתחיל בהיווכחות בחיים האמיתיים, ולהשתנות לאט-לאט. אם תימנע מחיים אנושיים רגילים ורק תדבר על עניינים רוחניים, הרי שהדברים יהפכו ליבשים ולשטוחים. הם ייעשו בלתי מציאותיים, ואז, איך יוכל האדם להשתנות? כעת נאמר לך להיווכח בחיים האמיתיים כדי להנהיג, על מנת לכונן בסיס להיווכחות בחוויה אמיתית. זהו אחד הדברים שהאדם צריך לעשות. עבודתה של רוח הקודש היא בעיקר הכוונה, והשאר תלוי בנוהג ובהיווכחות של בני האדם. כולם רשאים לזכות בהיווכחות בחיים באמצעות נתיבים שונים, כך שהם יוכלו להביא את אלוהים אל החיים האמיתיים ולהביא לידי ביטוי אנושיות תקינה ואמיתית. רק אלה הם חיים בעלי משמעות!

קודם: בנוגע לחיים רוחניים תקינים

הבא: אודות כל אחד שמבצע את תפקידו

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

פרק 37

לאורך העידנים, כל העבודה שעשיתי – בכל שלב בעבודה הזו – הכילה את שיטות העבודה הנאותות שלי. משום כך, אנשיי האהובים הפכו ליותר ויותר טהורים...

פרק 35

שבעה רעמים בוקעים מכס המלכות, מרעידים את התבל, הופכים את השמיים והארץ ומהדהדים במרחבי הרקיע! הצליל מחריש אוזניים ובני האדם לא יכולים להימלט...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה