רק הנהגת האמת פירושה החזקה במציאות

יכולתך להסביר את דברי האל בלי היסוסים אין פירושה שאתה מחזיק במציאות – הדברים לא פשוטים כפי שאתה מדמה לעצמך. יכולתך להחזיק במציאות לא תלויה בדברים שאתה אומר אלא מתבססת על מה שאתה מביא לידי ביטוי בחייך. רק כשדברי האל הופכים לחייך ולביטוי הטבעי שלך, הדבר נחשב למציאות, ורק אז תוכל להחשב למי שזכה להבנה ולשיעור קומה אמיתיים. עליכם להיות מסוגלים לעמוד בבחינה במשך פרקי זמן ממושכים, ועליכם להיות מסוגלים להביא לידי ביטוי את הצלם שאלוהים דורש מכם. אסור שזו תהיה העמדת פנים – הדבר צריך לנבוע מכם באופן טבעי. רק אז באמת תהיה לכם מציאות, ורק אז באמת תזכו בחיים. אני אשתמש בדוגמה של הניסיון של עושי השירות, שאותה כולם מכירים. כולם יכולים לדבר על התאוריות הנשגבות ביותר בנוגע לעושי השירות, ולכולם יש רמה סבירה של הבנה בנוגע לעניין הזה, וכל אחד מכם מיומן בדיבור על הנושא הזה יותר מאשר רעהו כאילו הייתה זו תחרות. יחד עם זאת, אם האדם לא עבר ניסיון משמעותי, קשה לדעת אם הוא יכול לשאת עדות טובה. בקצרה, האופן שבו האדם מביא דברים לידי ביטוי עדיין לוקה בחסר וסותר לגמרי את ההבנה שלו. לפיכך, הדבר עדיין לא הפך לשיעור קומתו של אדם כזה בפועל, ואלה עדיין לא החיים של אותו אדם. משום שהבנתו של אדם כזה לא נכנסה למציאות, שיעור קומתו משול עדיין לטירה הבנויה בחול – מתנדנדת ומטה לנפול. אדם כזה מחזיק במעט מדי מציאות – כמעט לא ניתן למצוא בו מציאות כלשהי. מעט מדי מציאות נובעת באופן טבעי מהאדם, וכל המציאות בחייו מאולצת. זו הסיבה לכך שאני אומר שאדם כזה אינו מחזיק במציאות. גם אם בני אדם אומרים שאהבתם לאלוהים לעולם לא משתנה, הם רק אומרים זאת לפני שהתמודדו עם ניסיונות כלשהם. ברגע שהם לפתע יתמודדו עם ניסיונות, הדברים שהם אומרים יחזרו להיות בלתי תואמים למציאות, והדבר שוב יוכיח שאין לאדם מציאות כלל. אפשר לומר שבכל פעם שאתה נתקל בדברים שלא מתאימים לתפיסות שלך ושדורשים שתניח את עצמך בצד, אלה הם הניסיונות שלך. לפני שהווייתו של אלוהים תתגלה, יהיה מבחן קפדני עבור כל אדם, ניסיון עצום שכל אחד יעבור – האם אתה מבין את העניין הזה בבירור? כשאלוהים רוצה לנסות בני אדם, הוא תמיד מאפשר להם לקבל את ההחלטות שלהם עצמם לפני שהאמת עצמה יוצאת לאור. פירוש הדבר הוא שכאשר אלוהים ינסה אדם, הוא לעולם לא יאמר לך את האמת, וכך בני האדם יכולים להיחשף. זו דרך אחת שבה אלוהים מבצע את עבודתו, כדי לבדוק אם אתה מבין את האל של היום ואם אתה מחזיק במציאות כלשהי. האם באמת אין לך אפילו שמץ של ספק לגבי עבודתו של אלוהים? האם תהיה מסוגל לעמוד איתן כשניסיון משמעותי יפקוד אותך? מי מעז לומר דברים כגון "אני מתחייב שלא יהיו בעיות"? מי מעז לומר דברים כגון "אחרים אולי מפקפקים, אבל אני לעולם לא אפקפק"? בדיוק כמו בניסיונות שפטרוס עבר, הוא תמיד התרברב לפני שהאמת יצאה לאור. זה לא פגם אישי הייחודי לפטרוס, אלא הקושי הגדול ביותר הניצב בפני כל אדם כעת. אילו הייתי מבקר מקומות רבים, או אם הייתי מבקר כמה אחים ואחיות, כדי לבחון את הבנתכם את עבודתו של אלוהים כיום, בהחלט הייתם מסוגלים לדבר על רבים מהדברים שאתם מבינים, והיה נדמה שאין לכם שום ספקות. אם הייתי שואל אותך: "האם אתה באמת יכול להכריע שאלוהים עצמו הוא שמבצע את העבודה של היום? ללא שום ספק?" היית לבטח עונה: "ללא שום ספק. זו העבודה שמבצעת רוחו של אלוהים." לאחר שתענה כך, לבטח לא יהיה צל של ספק בלבך ואפילו תחוש מרוצה מעצמך, כי תחשוב שזכית במעט מציאות. בני האדם שנוטים להבין כך דברים הם אלה שמחזיקים בפחות מציאות. ככל שהאדם חושב שהוא זכה במציאות, כך הוא פחות מסוגל לעמוד איתן בניסיונות. אוי לבני האדם היהירים והשחצנים, ואוי לבני האדם החסרים הכרה עצמית. בני אדם כאלה מצטיינים בדיבור אך גרועים במעשים. כשיופיע אפילו סימן קטן של סכנה, בני האדם האלה יתחילו לפקפק והמחשבה לוותר תיכנס לדעתם. אין להם מציאות כלל. כל שיש להם הוא תאוריות נשגבות יותר מדת, ללא אף מציאות שאלוהים דורש כעת. אני נגעל יותר מכל מבני האדם שרק מדברים על תאוריות אך נעדרים כל מציאות. הם צועקים בקול הרם ביותר כשהם מבצעים את עבודתם, אך קורסים ברגע שהם ניצבים בפני המציאות. האין זה מוכיח שאין לבני האדם האלה שום מציאות? תהיה אשר תהיה עוצמתם של הרוח והגלים, אם אתה מסוגל להישאר יציב מבלי ששמץ ספק יחלחל לדעתך, ואם אתה יכול לעמוד איתן וחף מהכחשה אפילו כשלא נותר אף אחד אחר, זו הוכחה שיש לך הבנה אמיתית ושאתה באמת מחזיק במציאות. אם אתה נוהה אחר הרוח הנושבת לכל עבר, ואם אתה נוהה אחר הרוב ולומד לחזור על דברי אחרים, לא משנה כמה רהוט אתה, זו לא הוכחה לכך שאתה מחזיק במציאות. לפיכך, אני מציע שלא תצעק דברי סרק קודם זמנך. האם אתה מכיר את העבודה שאלוהים יבצע? אל תתנהגו כמו עוד פטרוס, פן תמיטו על עצמכם בושה ולא תוכלו עוד לזקוף את ראשיכם – זה לא מועיל לאף אחד. לרוב בני האדם אין שיעור קומה אמיתי. אלוהים ביצע כמות רבה של עבודה, אך הוא לא גרם למציאות לבוא אל בני האדם. ליתר דיוק, אלוהים מעולם לא המיט ייסורים על אף אחד באופן אישי. כמה מבני האדם נחשפו בניסיונות כאלה, כשזרועות החטא שלהם מתפשטות מהם יותר ויותר. הם חשבו שהם יכולים לגבור על אלוהים בקלות ולעשות כאוות נפשם. מאחר שהם אפילו לא מסוגלים לעמוד בניסיון כזה, הניסיונות המאתגרים יותר לא באים בחשבון, והחזקת המציאות גם היא לא באה בחשבון. האין זה ניסיון להוליך את אלוהים שולל? החזקה במציאות אינה ניתנת לזיוף, ולא ניתן להשיגה מתוך ידע לגביה. היא מבוססת על שיעור קומה אמיתי ועל יכולתך לעמוד בכל ניסיון. האם אתה מבין?

דרישתו של אלוהים מהאדם אינה שיהיה מסוגל רק לדבר על מציאות. זה היה קל מדי, הלא כן? אם כך, מדוע אלוהים מדבר על היווכחות בחיים? מדוע הוא מדבר על שינוי? אם האדם מסוגל אך ורק לדיבורי סרק על מציאות, האם הוא יכול להשיג שינוי בטבעו? החיילים הטובים של המלכות לא מאומנים להיות קבוצה המסוגלת רק לדבר על המציאות או להתרברב. הם מאומנים להביא לידי ביטוי את דברי האל בכל עת, לא להיכנע לנוכח מכשולים, לחיות על פי דברי האל בכל עת ולא לחזור אל העולם. זו המציאות שאלוהים מדבר עליה, וזו גם הדרישה שאלוהים מציב לבני האדם. לפיכך, אל תחשבו שהמציאות שאלוהים מדבר עליה היא פשוטה מדי. נאורות שמעניקה רוח הקודש בלבד לא שוות ערך להחזקה במציאות. אין זה שיעור הקומה של בני האדם אלא חסדו של אלוהים, אשר לו האדם לא תורם דבר. על כל אדם לשאת את הסבל שעבר פטרוס, ומעבר לכך, על כל אדם להחזיק בכבוד של פטרוס – הוא הדבר שבני האדם מביאים לידי ביטוי לאחר שהם זוכים בעבודתו של אלוהים. רק זה יכול להיקרא מציאות. אל תחשבו שאתם מחזיקים במציאות משום שאתם יכולים לדבר עליה. זו חשיבה קלוקלת, היא לא תואמת לרצונו של אלוהים ואין לה שום חשיבות בפועל. אל תאמרו דברים כאלה בעתיד – היפטרו מאמירות כאלה! כל בני האדם שיש להם הבנה שקרית של דברי האל הם לא מאמינים. אין להם שום ידע אמיתי, וקל וחומר שאין להם שיעור קומה אמיתי. הם בני אדם בורים חסרי מציאות. כלומר, כל בני האדם שחיים מחוץ למהותן של דברי האל הם לא מאמינים. אלה שבני האדם רואים בהם לא מאמינים הם חיות פרא בעיניו של אלוהים, ואלה שאלוהים רואה בהם לא מאמינים הם אלה שדברי האל לא מצויים בחייהם. לפיכך אפשר לומר כי בני האדם שלא מחזיקים במציאות של דברי האל ואשר לא מצליחים להביא לידי ביטוי את דברי האל הם לא מאמינים. כוונתו של אלוהים היא לגרום לכך שכולם יביאו לידי ביטוי את המציאות של דברי האל. המטרה היא לא רק שכולם יהיו מסוגלים לדבר על המציאות, אלא, חשוב מכך, שכולם יהיו מסוגלים להנהיג את המציאות שבדברי האל. המציאות שהאדם תופס היא שטחית מדי, אין לה ערך, היא לא יכולה להגשים את רצונו של אלוהים, היא עלובה מדי, היא אפילו לא ראויה לאזכור, היא לקויה מדי, והיא רחוקה מדי מרף דרישותיו של אלוהים. כל אחד מכם יעבור בדיקה מקיפה כדי לבדוק מי מכם יודע רק לדבר על ההבנה שלו אך לא מסוגל להצביע על הנתיב, וכדי לבדוק מי מכם הוא אשפה חסרת תועלת. זכרו זאת בעתיד! אל תדברו על הבנה ריקה מתוכן – דברו רק על נתיב הנוהג ועל מציאות. עברו מידע אמיתי לנוהג אמיתי, ואז עברו מהנהגה להבאה לידי ביטוי של המציאות. אל תחנכו את הזולת, ואל תדברו על ידע אמיתי. אם ההבנה שלך היא נתיב, הנח לדבריך לנוע עליה בחופשיות. אם אינה נתיב, אנא בלום את פיך וחדל מלדבר. מה שאתה אומר הוא חסר תועלת. אלה רק מילים של הבנה שנועדו לשטות באלוהים ולגרום לאחרים לקנא בך. האין זו השאיפה שלך? האין זו השתעשעות מכוונת בזולת? היש לכך ערך כלשהו? דבר על הבנה רק אחרי שתחווה אותה, ואז לא תיראה כרברבן. אחרת אתה רק אומר דברים יהירים. אתה אפילו לא יכול להתגבר על דברים רבים או להתמרד נגד הבשר והדם שלך עצמך בחוויות שלך בפועל. אתה תמיד עושה בדיוק את מה שהחשקים שלך מובילים אותך לעשות. אתה לא מְרַצה את רצונו של אלוהים. עם זאת, יש לך חוצפה לדבר על הבנות תאורטיות – אתה חסר בושה! עדיין יש לך חוצפה לדבר על ההבנה שלך את דברי האל – איזו עזות מצח! נשיאת נאומים והתרברבות הפכו לאופי שלך, והתרגלת לעשות זאת. בכל פעם שאתה רוצה לדבר, אתה עושה זאת בקלות ואתה מתענג על קישוטים בכל הנוגע לנוהג. האין זה ניסיון לשטות את הזולת? אתה אולי מסוגל לשטות בבני אדם, אך לא ניתן לשטות באלוהים. בני האדם אינם מודעים ואין להם יכולת הבחנה, אך אלוהים רציני לגבי עניינים כאלה, והוא לא יחוס עליך. האחים והאחיות שלך אולי מסנגרים עליך, מהללים את ההבנה שלך ומעריצים אותך, אך אם לא תהיה לך מציאות, רוח הקודש לא תחוס עליך. אולי האל המעשי לא ייטפל לפגמים שלך, אך רוחו של אלוהים לא תתייחס אליך כלל, וגם זה יהיה לך קשה לעיכול. האם אתה מאמין בזה? דבר יותר על המציאות של הנוהג. האם כבר שכחת? דבר יותר על הנתיבים המעשיים. האם כבר שכחת? "דברו פחות על תאוריות נשגבות ודברו פחות על דברים חסרי ערך ומנופחים, ומוטב להתחיל לנהוג החל מרגע זה." האם שכחת את המילים האלה? האם אתה לא מבין מכך דבר? האם אתה לא מבין כלל את רצונו של אלוהים?

קודם: עליכם לדעת שהאל המעשי הוא אלוהים עצמו

הבא: הכרת עבודתו של אלוהים כיום

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

האופי שלכם כה עלוב!

אתם כולכם ישובים בכיסאות מהודרים, מושיבים איתכם את בני הדור הצעיר אשר כמותכם ומטיפים להם. אינכם יודעים שה"צאצאים" שלכם כבר איבדו מזמן את כל...

עליכם לשמר את מסירותכם לאלוהים

כיצד רוח הקודש עובדת בתוך הכנסייה כעת? האם אתה תופס את השאלה הזאת? מהם הקשיים הגדולים ביותר של אחיך ואחיותיך? מה הכי חסר להם? נכון להיום,...

פרק 16

יש דברים כה רבים שאני רוצה לומר לאדם, דברים כה רבים שעליי לומר לו. אולם יכולות הקבלה של האדם דלות מדי: הוא לא מסוגל להבין את דבריי בשלמותם,...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה