פרק 105

בגלל העקרונות שמאחורי דבריי, בגלל שיטת העבודה שלי, אנשים מתכחשים לי; לשם כך אני מדבר במשך זמן כה רב (הדברים נאמרים ביחס לכל צאצאי התנין הגדול האדום כאש). זו השיטה החכמה של עבודתי; כך אני שופט את התנין הגדול האדום כאש. זו האסטרטגיה שלי, ואפילו אדם אחד אינו יכול להבינה באופן מלא. בכל נקודת מפנה, היינו בכל שלב מעבר בתוכנית הניהול שלי, יש לסלק מן הדרך אי-אילו אנשים; הם מסולקים מן הדרך בהתאם לרצף של עבודתי. זו בלבד היא שיטת העבודה של תוכנית הניהול שלי במלואה. לאחר שהשלכתי החוצה בזה אחר זה את האנשים שאני רוצה לסלק מן הדרך, אני מתחיל את השלב הבא בעבודתי. אך הסילוק מן הדרך בפעם הזאת הוא האחרון (בתוך הכנסיות בסין), וזו גם הפעם שבה המספר הרב ביותר של אנשים יסולק מן הדרך בשלב מעבר מאז בריאת העולם. לאורך כל ההיסטוריה, בכל פעם שאנשים סולקו מן הדרך, חלק מהם נותר כדי לתת שירות לצורך עבודה עתידית, אך הפעם הזאת אינה כמו בעבר; הפעם הסילוק יהיה זריז ומסודר, וזהו הסילוק הקריטי והיסודי ביותר בכל הזמנים. למרות שהם קוראים את דבריי, לאחר קריאתם רוב האנשים מנסים לגרש בכוח את הספק מדעתם, אך בסופו של דבר הם אינם מסוגלים לגבור עליו ונכשלים במאבקם. הדבר אינו נתון להחלטתם של בני האדם, מכיוון שאלה שהועדתי מראש אינם יכולים לחמוק, ולאלה שלא הועדתים מראש אני יכול רק לבוז. רק אלה שאני מביט בהם בעין טובה הם אלה שאני אוהב, ומלבדם, אפילו אדם אחד אינו יכול לבוא אל מלכותי ולצאת ממנה כרצונו; זהו מוט הברזל שלי, ורק זו העדות החזקה לצווי המנהליים שלי והביטוי המלא של יישומם. בהחלט לא מדובר כאן פשוט בשאלה האם לאדם כלשהו יש אומץ בליבו. מדוע אמרתי שהשטן הוא חלש ושהוא ירד מגדולתו? בתחילה היה לו כוח, אך הוא בידיי; אם אני מבקש ממנו לשכב ארצה, הוא חייב לשכב ארצה; אם אני מבקש ממנו לקום ולתת לי שירות, הוא חייב לקום ולתת לי שירות טוב. העניין אינו שהשטן נכון לעשות זאת – העניין הוא שמוט הברזל שלי שולט בשטן, ורק אז הוא משוכנע בליבו ועל פי הדבר. צווי המנהליים מושלים בו, ועוצמתי בידי, ולכן הוא אינו יכול שלא להשתכנע לחלוטין – עליו להירמס תחת הדום רגליי ללא שייר של התנגדות. בעבר, כאשר הוא עשה שירות למען בניי, הוא היה חצוף ביותר והציק לבניי בזדון – הוא קיווה לבייש אותי בכך באומרו שאני חסר יכולת. איזה עיוורון! אני ארמוס אותך למוות! רק תעז לנהוג שוב בברבריות! רק תעז להתייחס שוב לבניי באדישות קרה! ככל שאנשים הם יותר ישרים וככל שהם מקשיבים לדבריי ומצייתים לי, כך אתה מציק להם יותר וכך אתה מבודד אותם יותר (מדובר כאן בגיוס אנשים, בהתאחדות). כעת תמו ימי הברבריות שלך, ואני מיישב איתך את החשבון באופן הדרגתי. לא אוותר לך ולו במקצת. כעת לא אתה – השטן – הוא זה שלקח לעצמו את העוצמה, אלא אני לקחתי בחזרה את העוצמה הזאת, והגיע הזמן לקרוא לבניי כדי שיטפלו בך. עליכם להישמע לי, ואסור לכם להראות אפילו שמץ של התנגדות. לא משנה כמה יפה התנהגתם מולי בעבר – זה לא יעזור לכם היום. אם אינכם אחד מאלה שאני אוהב, איני רוצה בכם. אחד יותר מדי זה בלתי קביל; המספר חייב להיות מה שקבעתי מראש; אחד פחות מכך זה אפילו גרוע יותר. שטן, אל תנסה לשבש דברים! האם ייתכן שלא ברור לי בליבי את מי אני אוהב ואת מי אני שונא? האם אני זקוק לתזכורות ממך? האם השטן מסוגל ללדת את בניי? רעיונות אבסורדיים ועלובים! אני אפטר מכולם באופן יסודי ומלא – אפילו אחד אינו רצוי – כולם חייבים לצאת! תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים הגיעה לקצה, עבודתי נשלמה, עליי לסלק את הבהמות ואת הבריונים.;

אלה שמאמינים לדבריי ומוציאים לפועל את דבריי חייבים להיות אלה שאני אוהב – לא אנטוש אף אחד מהם, אפילו אחד לא יופקר לגורלו, ולכן הבנים הבכורים אינם צריכים לדאוג. היות שאני זה שמעניק זאת, איש לא יכול לקחת זאת מהם, ואין ספק שאני אעניק זאת לאלה שאני מברך. אני מברך (היום) את אלה שקיבלו את אישורי (לפני בריאת העולם). כך אני עובד, וזהו גם העיקרון הראשי שבכל פסקה מצווי המנהליים. איש אינו יכול לשנות זאת; אין להוסיף אפילו מילה אחת או משפט אחד, ואף יותר מכך, אין להשמיט אפילו מילה אחת או משפט אחד. בעבר נהגתי לומר שישותי הפיסית מופיעה בפניכם; אם כן, מהי ישותי הפיסית? וכיצד היא מופיעה? האם המשמעות היא פשוט אני עצמי, אלוהים? האם המשמעות היא פשוט כל משפט שאני אומר? שני ההיבטים האלה, הגם שהם חיוניים, הם רק חלק קטן. במילים אחרות, זהו אינו ההסבר המלא של ישותי הפיסית. ישותי הפיסית כוללת אותי עצמי – אלוהים – את דבריי וגם את מעשיי, אך ההסבר המדויק ביותר הוא שבניי הבכורים ואני הם ישותי הפיסית. במילים אחרות, קבוצה של התאחדות משיחיים שמושלים ואוחזים ברסן השלטון הם ישותי הפיסית. אם כן, כל אחד מהבנים הבכורים הוא חיוני, הוא חלק מישותי הפיסית, ולכן אני מדגיש שמספר האנשים אינו יכול להיות "אחד יותר מדי" (דבר שישפיל את שמי) וגם לא, וזה קריטי אף יותר, "אחד פחות מדי" (דבר שאינו יכול להיות הביטוי המלא שלי). אני מדגיש שוב ושוב שבניי הבכורים הם היקרים לי ביותר, אוצרי, התגבשותה של תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים שלי; רק הבנים הבכורים יכולים להיות הביטוי המושלם והמלא שלי; אני עצמי יכול להיות רק ביטוי מלא של ישותי הפיסית, אך רק עם בניי הבכורים ניתן לומר שמדובר בביטוי מושלם ומלא. אם כן, יש לי דרישות מחמירות וחד-משמעיות מבניי הבכורים, מבלי להתעלם מדבר, ואני מנתק את הקשר עם כל מי שאינו נמנה על בניי הבכורים והורג אותם שוב ושוב. זה השורש של כל מה שאמרתי; זו המטרה הסופית של כל מה שאמרתי. יתרה מזאת, אני מדגיש שוב ושוב שהם חייבים להיות אלה שקיבלו את אישורי, אלה שבחרתי באופן אישי מאז בריאת העולם. ובכן, כיצד להסביר את המילה "להופיע"? האם זהו הזמן להיכנס אל העולם הרוחני? רוב האנשים מאמינים שזהו הזמן שבו אני עצמי נמשחתי או הזמן שבו הם ראו אותי עצמי; כל זה אינו נכון, אפילו לא בקירוב. לא קשה להבין את המילה "להופיע" על פי המשמעות המקורית שלה, אך הרבה יותר קשה להבין זאת בהתאם לכוונתי. ניתן להסביר זאת כך: כשבראתי את האנושות, הכנסתי את האיכות שלי אל תוך הקבוצה הזאת של אנשים שאהבתי, והקבוצה הזאת של אנשים הייתה ישותי הפיסית. במילים אחרות, ישותי הפיסית כבר הופיעה באותה העת. העניין אינו שישותי הפיסית הופיעה לאחר שהשם הזה התקבל, אלא שהיא הופיעה לאחר שייעדתי מראש את קבוצת האנשים האלה, שכן הם מכילים את האיכות שלי (טבעם אינו משתנה, הם עדיין חלק מישותי הפיסית). אם כן, מאז בריאת העולם ועד היום הזה, ישותי הפיסית תמיד הופיעה. על פי תפיסותיהם של בני האדם, הרוב מאמין שאני עצמי הוא ישותי הפיסית, אך זה בכלל אינו נכון; מדובר כאן רק במחשבותיהם של בני האדם ובתפיסותיהם. אם רק אני עצמי הייתי ישותי הפיסית, לא ניתן היה בכך לבייש את השטן ולפאר את שמי. למעשה, הייתה לכך השפעה נגדית – לבייש את שמי ולהפוך לאות קלון שהשטן היה מטיל על שמי לאורך כל הדורות. אני האל החכם בכבודו ובעצמו, ולעולם לא הייתי עושה דבר כל כך טיפשי.;

עבודתי חייבת לשאת תוצאות, ואפילו יותר מכך, עליי לומר דברים על פי שיטות: כל דבריי ואמירותיי נאמרים על פי רוחי, רוח הקודש, ואני מדבר בהתאם לכל מה שרוחי עושה. לכן, כולם צריכים להרגיש את רוחי באמצעות דבריי, לראות מהם הדברים שרוחי עושה, לראות מה בדיוק אני רוצה לעשות, לראות את דרך הפעולה שלי על פי דבריי ולראות מהם עקרונותיה של תוכנית הניהול שלי בכללותה. אני צופה בתמונה המלאה של היקום: כל אדם, כל אירוע וכל מקום סרים לפקודתי. איש אינו מעז להפר את תוכניתי; כל הדברים מתקדמים שלב אחר שלב בסדר שבו הוריתי להם להתקדם. זהו כוחי האדיר, וכאן טמונה החוכמה שבאמצעותה מתנהלת כל התוכנית שלי. איש אינו יכול להבין זאת באופן מלא, איש אינו יכול לדבר בבירור. אני עושה את הכול באופן אישי ושולט בכול לבדי.

קודם: פרק 104

הבא: פרק 106

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

תעלומת ההתגלמות (4)

עליכם לדעת את הסיפור מאחורי ספרי הקודש ויצירתם. ידע זה אינו נחלתם של אלה שלא קיבלו את עבודתו החדשה של אלוהים. הם אינם יודעים. אילו הסברת...

פרק 28

כשבאתי מציון, כל הדברים ציפו לי, וכששבתי לציון, כל בני האדם קידמו את פניי בברכה. גם כשבאתי וגם כשעזבתי, דברים שהיו עוינים כלפיי מעולם לא...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה