פרק 104

כל האנשים, האירועים והדברים שמחוצה לי ימותו ויעברו מן העולם, ואילו כל האנשים, האירועים והדברים שבתוכי יקבלו ממני הכול ויבואו עמי אל התהילה, אל הר ציון שלי, אל משכני, ויחיו לצדי לנצח. בראשית בראתי את כל הדברים, ובאחרית אשלים את עבודתי וגם אמשול לנצח כמלך מלכי המלכים. בינתיים אני גם מנהיג את כל היקום ומפקד עליו. איש אינו יכול לקחת ממני את סמכותי, שכן אני האל האחד בכבודו ובעצמו, ובידי גם הסמכות להעביר את סמכותי אל בניי הבכורים, כדי שבניי הבכורים יוכלו למשול לצדי. זה קיים לנצח, ולעולם לא ניתן לשנות זאת. זהו הצו המנהלי שלי (בכל מקום שבו אני דן בצו המנהלי שלי, הדברים מתייחסים למה שקורה במלכותי, הקיים לנצח ואינו ניתן לשינוי). כולם חייבים להיות משוכנעים בליבם ובדברם, וחייבים לראות את כוחי הגדול באהוביי. איש אינו יכול לבייש את שמי – כולכם צריכים לצאת מכאן! העניין אינו שאני חסר רחמים, אלא שאתם רשעים. אם אתם פוגעים בייסוריי, אני אטפל בכם ואגרום לכם למות לנצח (כמובן, כל זה מופנה כלפי אנשים שאינם בניי הבכורים). ביתי אינו רוצה זבל כזה, אז מהרו וצאו מכאן! אל תתעכבו לדקה ואף לא לשנייה! עליכם לעשות כדבריי, אחרת אשמיד אתכם במילה אחת. כדאי שלא תמשיכו להסס, כדאי שלא תמשיכו לרמות. אלה שממציאים שטויות בנוכחותי, אלה שמשקרים לי בפנים – לכו מכאן מהר! זמני מוגבל בעניינים כאלה. (כשמגיעה העת לתת שירות הם יתנו שירות, וכשמגיעה העת לעזוב הם יעזבו. אני עושה דברים בחוכמה, איני טועה בדקה או בשנייה – איני טועה ולו במקצת. הכול צודק ומדויק לחלוטין.) אך כלפי בניי הבכורים אני סובלני עד אין קץ ואוהב לנצח נצחים; אני מאפשר לכם ליהנות לנצח מברכות טובות ומחיי נצח עמי, ובינתיים, לעולם לא לסבול מעיכובים או משפט (הדברים מתייחסים לתקופה שבה תחלו ליהנות מברכות). זו הברכה וההבטחה האינסופית לבניי הבכורים, מהימים שבהם בראתי את העולם. עליכם לראות כאן את צדקי – אני אוהב את אלה שייעדתי מראש, שונא את אלה שנטשתי וסילקתי מן הדרך, לנצח נצחים.;

כבניי הבכורים, כולכם צריכים להקפיד על חובותיכם ולעמוד בעמדותיכם, להיות פירות הביכורים הבשלים שנלקחו ולקבל את ביקורתי האישית, כדי שתוכלו להביא לידי ביטוי בחייכם את דמותי מלאת ההדר ושאור תפארתי יזהר דרך פניכם, כדי שאמירותיי תופצנה דרך פיותיכם, כדי שתוכלו למשול במלכותי וכדי שתוכלו למשול באנשיי. כאן אני מזכיר את "פירות הביכורים הבשלים" וגם מונח כמו "הילקחות". מהם פירות הביכורים הבשלים? בהסתמך על תפיסותיהם, בני האדם חושבים שזו הקבוצה הראשונה של אנשים שנלקחו או שמדובר במתגברים או באנשים שהם בנים בכורים. כל אלה הם רעיונות מופרכים, הבנה מוטעית של דבריי. פירות הביכורים הבשלים הם האנשים שזכו להתגלות ממני וקיבלו ממני סמכות. המונח "פירות ביכורים בשלים" מתייחס לכך שהם ברשותי ושייעדתי ובחרתי בהם מראש – אין פירושו שהם הראשונים על פי סדר. "פירות הביכורים הבשלים" אינם דבר חומרי בעיניהם של בני האדם. המונח "פירות" מתייחס לדבר שמדיף ניחוח (זו המשמעות הסמלית), כלומר אלה שמסוגלים להביא אותי לידי ביטוי בחייהם, לבטא אותי ולחיות עמי לנצח. כשאני מדבר על "פירות" אני מתייחס לכל בניי ואנשיי, ואילו פירות הביכורים הבשלים הם הבנים הבכורים שימשלו לצדי כמלכים. אם כן, יש להסביר את הביטוי "פירות הביכורים הבשלים" כבעלי סמכות. זו המשמעות האמיתית. המשמעות של "הילקחות" אינה להילקח ממקום נמוך אל מקום גבוה, כפי שאנשים מתארים לעצמם. זו טעות ענקית. המונח "הילקחות" פירושו שבחרתי והועדתי אותם מראש. המילה מתייחסת לכל אלה שבחרתי והועדתי מראש. אלה שזכו במעמד של בן בכור, במעמד של בנים או אנשים, הם כולם אנשים שחוו הילקחות. זה כלל אינו מתיישב עם תפיסותיהם של אנשים. אלה שיש להם חלק בביתי העתידי הם כולם אנשים שחוו הילקחות. הקביעה הזו נכונה לחלוטין, לעולם אינה משתנה ואיש אינו יכול להפריך אותה. זו התקפת-הנגד על השטן. כל מי שהועדתיו מראש יילקח.;

כיצד מסבירים את "החצוצרה הקדושה"? כיצד אתם מבינים זאת? מדוע נאמר שהיא קדושה ושכבר נשמעה תרועתה? יש להסביר זאת על פי שלבי עבודתי ולהבין זאת על פי שיטת עבודתי. המועד שבו השיפוט שלי יפורסם בפומבי הוא כאשר טבעי יתגלה בפני כל האומות והעמים. זהו המועד שבו נשמעת החצוצרה הקדושה. במילים אחרות, אני נוהג לומר שטבעי הוא קדוש ואינו סובל פגיעה, ולכן המילה "קדושה" משמשת לתיאור "החצוצרה". מכאן ניתן לראות שאותה "חצוצרה" מתייחסת לטבעי ומייצגת את מה שאני ואת מה שיש לי. ניתן גם לומר ששיפוטי מתקדם מדי יום ביומו, שחמתי משתחררת מדי יום ושקללתי נוחתת על כל דבר שאינו תואם את טבעי מדי יום. כעת ניתן לומר שהמועד שבו מתחיל שיפוטי הוא המועד שבו נשמעת תרועת החצוצרה הקדושה, והיא נשמעת מדי יום מבלי להפסיק לרגע, לדקה או לשנייה. מכאן ואילך, החצוצרה הקדושה תישמע בקול רם יותר ויותר עם הופעתם ההדרגתית של אסונות גדולים. במילים אחרות, יחד עם התגלותו של שיפוטי הצודק, טבעי יהיה יותר ויותר פתוח ומה שאני ומה שיש לי יתווספו יותר ויותר לבניי הבכורים. זו שיטת עבודתי העתידית: מחד, לקיים ולהושיע את אלה שאני אוהב, ומאידך, להשתמש בדבריי כדי לחשוף את כל אלה שאני מתעב. זכרו! זו שיטת עבודתי, אלה שלבי עבודתי, וזה נכון לחלוטין. את זאת תכננתי מאז הבריאה, ואיש אינו יכול לשנות זאת.;

קיימים עדיין חלקים רבים בדבריי שקשה לאנשים להבין, ולכן שיפרתי עוד יותר את סגנון הדיבור שלי ואת השיטות שבהן אני משתמש לחשיפת תעלומות. במילים אחרות, סגנון הדיבור שלי משתנה ומשתפר מדי יום, כאשר בכל יום אני משתמש בצורה שונה ובשיטה שונה. אלה הם שלבי עבודתי, ואיש אינו יכול לשנות זאת. אנשים יכולים רק לדבר ולפעול על פי מה שאני אומר. זו עובדה אמיתית לחלוטין. ערכתי הסדרים מתאימים הן בישותי הפיסית והן בגופי הגשמי. בכל מעשה ופעולה של אנושיותי ניתן להיווכח בחוכמת אלוהותי (היות שלאנושות אין חוכמה כלשהי, כשאני אומר שלבניי הבכורים יש את חוכמתי, כוונתי היא שטבעי האלוהי שוכן בקרבם של בניי הבכורים). כשבנים בכורים עושים שטויות, זה מפני שעדיין קיימים בכם יסודות של אנושיות. אם כן, עליכם להיפטר מהטיפשות האנושית, לעשות את מה שאני אוהב ולדחות את מה שאני שונא. כל מי שבא ממני חייב לחזור אל תוכי. כל מי שנולד ממני חייב לחזור אל תוך תפארתי. יש לנטוש ולהרחיק ממני בזה אחר זה את אלה שאני שונא. אלה הם שלבי עבודתי, ניהולי והתוכנית בת ששת אלפי השנים שאותה יצרתי. כל אלה שאני נוטש צריכים לציית ולעזוב אותי בצייתנות. בגלל הברכות שהענקתי להם, כל אלה שאני אוהב צריכים לשבחני כדי ששמי יהיה מפואר אף יותר וכדי שניתן יהיה להוסיף אור מפואר אל פניי המפוארים, וזאת כדי שהם יוכלו להיות מלאים בחוכמתי בחיק תפארתי ויוכלו לפאר את שמי אף יותר באורי המפואר!

קודם: פרק 103

הבא: פרק 105

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

בנוגע להשקטת לבכם בפני אלוהים

אין שלב חיוני להיווכחות בדברי האל יותר מהשקטת לבכם בפני אלוהים. זה לקח שכל בני האדם בהווה חייבים להיווכח בו בדחיפות. דרכי ההיווכחות על מנת...

שלוש תוכחות

כמאמינים באלוהים, עליכם להיות נאמנים לו בלבד מכל בחינה ולתאום את רצונו מכל בחינה. עם זאת, על אף שכולם מבינים את הדוקטרינה הזו, לא ניתן...

האמת הפנימית של עבודת הכיבוש (3)

התוצאה אליה מכוונת עבודת הכיבוש היא בעיקר שבשרו של האדם יחדל להתמרד. פירוש הדבר הוא שדעתו של האדם תכיר את אלוהים באופן חדש, שלבו יישמע...

פרק 68

דברי מיושם בכל מדינה, מקום, אומה וזרם, ודברי מתגשם בכל פינה ובכל רגע נתון. האסונות שמתרחשים בכל מקום הם לא קרבות בין בני אדם, והם לא קרבות...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה