הימלטו מהשפעת החושך ותיפלו בנחלתו של אלוהים

מהי השפעת החושך? "השפעת החושך" הוא השפעת האופן שבו השטן מרמה את בני האדם, משחית אותם, מעוור אותם ושולט בהם. להשפעת השטן יש הילה של מוות. על כל מי שחי בתחומו של השטן נגזר למות.

כיצד תוכלו להימלט מהשפעת החושך אחרי שתזכו באמונה באלוהים? לאחר שאתם מתפללים לאלוהים בכנות, לבכם פונה אליו לגמרי. בשלב הזה, רוח האל כבר ריגשה את לבכם, ואתם מוכנים להתמסר אליו לגמרי. ברגע זה, הרי שנמלטתם מהשפעת החושך. אם כל מה שאדם עושה מְרַצה את אלוהים ומתאים לדרישותיו, הרי שהוא חי בתוך דברי האל, תחת חסותו והגנתו של אלוהים. אם בני האדם לא מסוגלים להנהיג את דברי האל, אם הם תמיד משטים בו, מתייחסים אליו כדי לצאת ידי חובה ולא מאמינים בקיומו, הם כולם חיים בהשפעת החושך. בני אדם שלא קיבלו את ישועתו של אלוהים חיים כולם בתחומו של השטן, כלומר הם כולם חיים בהשפעת החושך. מי שלא מאמין באלוהים חי בתחומו של השטן. אפילו מי שמאמין בקיומו של אלוהים לא בהכרח חי לאורו של אלוהים. זאת משום שגם מי שמאמין באלוהים לא בהכרח חי בתוך דבריו, והוא לא בהכרח אדם שמסוגל להישמע לאלוהים. האדם רק מאמין באלוהים, ומכיוון שהוא לא מכיר אותו, הוא עדיין חי לפי הכללים הישנים, חי במילים מתות וחי חיים חשוכים וחסרי ודאות שאלוהים לא טיהר אותם ואשר לא נפלו בנחלתו של אלוהים לחלוטין. לפיכך, בעוד שברור שמי שלא מאמין באלוהים חי בהשפעת החושך, גם מי שמאמין באלוהים עלול לחיות בהשפעת החושך. זאת מכיוון שרוח הקודש עדיין לא עבדה עליו. כל מי שעדיין לא קיבל את חסדו של אלוהים או את רחמיו, וכל מי שלא יכול לראות את עבודתה של רוח הקודש, עדיין חי בהשפעת החושך. רוב הזמן, גם מי שרק נהנה מחסדו של אלוהים אך עדיין לא מכיר אותו חי גם הוא בהשפעת החושך. אם אדם מסוים מאמין באלוהים אך מבלה את מרבית חייו בהשפעת החושך, קיומו של אותו אדם מאבד כל משמעות. האין הדבר נכון על אחת כמה וכמה לגבי מי שלא מאמין בקיומו של אלוהים?

כל מי שלא יכול לקבל את עבודתו של האל או שמקבל את עבודתו של אלוהים אך לא מוכן למלא את דרישותיו, חי בהשפעת החושך. רק מי שעוסק בחיפוש האמת ומסוגל לעמוד בדרישות של אלוהים יקבל ממנו ברכות, ורק אדם כזה יימלט מהשפעת החושך. בני אדם שטרם השתחררו, שתמיד כפופים לשליטתם של דברים מסוימים, ואשר לא מסוגלים למסור את לבם לאלוהים, הם בני אדם שלכודים בכבלי השטן וחיים עם הילה של מוות. מי שלא נאמן לחובותיו שלו, לא נאמן לתפקיד שאלוהים הטיל עליו ולא ממלא את תפקידו בכנסייה, חי בהשפעת החושך. מי שמפריע במכוון לחיי הכנסייה, הורס במכוון יחסים בין האחים והאחיות, או מקים כנופיות משל עצמו, חי אפילו עמוק יותר בהשפעת החושך, בכבלי השטן. מי שיש לו קשר בלתי הולם עם אלוהים, מי שתמיד יש לו תאוות ראוותניות, תמיד רוצה להשיג יתרון ולעולם לא שואף לשנות את טבעו, חי בהשפעת החושך. מי שתמיד מתרשל, לא מתייחס ברצינות להנהגתו את האמת, ולא שואף להגשים את רצונותיו של אלוהים, אלא רק לספק את צורכי הבשר והדם שלו, חי אף הוא בהשפעת החושך והוא אפוף במוות. מי שעוסק בשחיתות ובהונאה כשהוא מבצע עבודה למען אלוהים, מתייחס לאלוהים כדי לצאת ידי חובה, מרמה את אלוהים, ותמיד חושב באופן עצמאי, חי בהשפעת החושך. כל מי שלא יכול לאהוב את אלוהים באמת ובתמים, לא עוסק בחיפוש האמת, ולא מרוכז בשינוי טבעו, חי בהשפעת החושך.

אם אתם רוצים שאלוהים ישבח אתכם, עליכם ראשית להימלט מהשפעת החושך של השטן, לפתוח את לבכם בפני אלוהים ולהפנות אותו לאלוהים לגמרי. האם אלוהים משבח את המעשים שאתם עושים כעת? האם הפניתם את לבכם לאלוהים? האם מעשיכם הם המעשים שאלוהים דורש מכם? האם הם מתאימים לאמת? עליכם לבחון את עצמכם ללא-הרף, להתמקד באכילה ושתייה של דברי האל, במסירת לבכם לאלוהים, ברחישת אהבה כנה לאלוהים ובהשקעה מסורה לאלוהים. אין ספק שאלוהים ישבח בני אדם כאלה.

לכל מי שמאמין באלוהים אך לא עוסק בחיפוש האמת אין שום דרך להימלט מהשפעת השטן. כל מי שלא חי את חייו בכנות, שמתנהג כך בפני אחרים ואחרת מאחורי גבם, שכלפי חוץ נראה צנוע, סבלן ואוהב, בשעה שביסודו הוא תככן, ערמומי וחסר כל נאמנות לאלוהים – בני אדם כאלה הם דוגמאות מייצגות של מי שחי בהשפעת החושך. הם בני מינו של הנחש. מי שאמונתו באלוהים מיועדת תמיד לרווח האישי שלו, הצדקנים והמתנשאים, השחצנים שקנאים למעמדם, הם אלה שאוהבים את השטן ומתנגדים לאמת. הם מתנגדים לאלוהים ושייכים לשטן לחלוטין. מי שלא קשוב לעול של אלוהים, לא משרת את אלוהים מכל הלב, תמיד עסוק בענייניו וענייני משפחתו, לא מסוגל לנטוש הכל כדי להקדיש את עצמו לאלוהים, ולעולם לא חי לפי דברי האל – בני אדם כאלה חיים מחוץ לדברי האל. אלוהים לא יכול לשבח אותם.

כשאלוהים ברא את בני האדם, הוא עשה זאת כדי שהאדם ייהנה מעושרו ויאהב את אלוהים באמת. כך, בני האדם היו חיים לאורו של אלוהים. כיום, כל מי שלא מסוגל לאהוב את אלוהים, לא קשוב לעולו, לא מסוגל לתת את לבו במלואו לאלוהים, לא מסוגל לאמץ את לבו של אלוהים כלבו שלו, ולא מסוגל לשאת את עולו של אלוהים כאילו היה שלו עצמו – אורו של אלוהים לא מאיר בני אדם כאלה, ולפיכך הם כולם חיים בהשפעת החושך. דרכם הפוכה לגמרי מרצונו של אלוהים, ובכל מעשיהם אין ולו שביב של אמת. הם מתבוססים בבוץ עם השטן, והם בני האדם שחיים בהשפעת החושך. אם תוכלו לשתות ולאכול את דברי האל, ואם תהיו קשובים לרצונו של אלוהים ותנהיגו את דבריו, תהיו שייכים לאלוהים ותחיו בתוך דבריו. האם אתם מוכנים להימלט מתחומו של השטן ולחיות לאורו של אלוהים? אם תחיו בתוך דברי האל, תהיה לרוח הקודש הזדמנות לבצע את עבודתה. אם תחיו בהשפעת השטן, לא תהיה לרוח הקודש שום הזדמנות לבצע את עבודתה. העבודה שרוח הקודש מבצעת בבני האדם, האור שאלוהים מאיר עליהם והביטחון שהוא נוסך בהם נמשכים רק רגע אחד. אם הם לא יזהרו ולא ישימו לב, העבודה שרוח הקודש מבצעת תחלוף על פניהם. אם בני האדם יחיו בתוך דברי האל, רוח הקודש תהיה איתם ותבצע בהם את עבודתה. אם בני האדם לא חיים בתוך דברי האל, הם חיים בכבלי השטן. בני אדם שחיים עם טבע מושחת לא נהנים מנוכחותה של רוח הקודש או מעבודתה. אם אתם חיים בתחומם של דברי האל, אם אתם חיים כפי שאלוהים דורש, אתם שייכים לו ועבודתו תתבצע בכם. אם אתם לא חיים בתחומם של הדרישות של אלוהים, אלא חיים במקום זאת בתחומו של השטן, אתם בהחלט נתונים להשחתתו של השטן. רק אם תחיו בתוך דברי האל ותיתנו לו את לבכם, תוכלו לעמוד בדרישותיו. עליכם לציית לדברי האל, להפוך את דברי האל לבסיס קיומכם ולמציאות חייכם, ורק אז תהיו שייכים לאלוהים. אם תנהגו באמת לפי רצונו של אלוהים, הוא יבצע את עבודתו בכם, אתם תקבלו את ברכותיו, תחיו לאור זיו פניו, תבינו את העבודה שרוח הקודש מבצעת, ותחושו בשמחה שבנוכחותו של אלוהים.

כדי להימלט מהשפעת החושך, בראש ובראשונה עליכם להיות נאמנים לאלוהים ולעסוק בחיפוש האמת בלהיטות – רק אז תהיו במצב נכון. חיים במצב הנכון הם התנאי המקדים להימלטות מהשפעת החושך. אם אתם לא במצב הנכון, פירוש הדבר הוא שאתם לא נאמנים לאלוהים ושאתם לא מחפשים את האמת בלהיטות. במקרה כזה, הימלטות מהשפעת החושך לא באה בחשבון. ההימלטות מהשפעת החושך מבוססת על דבריי, ואם אדם לא יכול לנהוג לפי דבריי, הוא לא יוכל להימלט מכבליה של השפעת החושך. חיים במצב הנכון פירושם חיים תחת הכוונתם של דברי האל, חיים במצב של נאמנות לאלוהים, חיים במצב של חיפוש אמת, חיים של המציאות של השקעת מרץ למען אלוהים בכנות, וחיים במצב של רחישת אהבה אמיתית לאלוהים. מי שיחיה חיים כאלה ויחיה בתוך המציאות הזו ישתנה בהדרגה, ככל שהוא ייווכח באמת יותר ויותר. הוא ישתנה ככל שהעבודה תעמיק, עד שבסופו של דבר, הוא ייפול בנחלתו של אלוהים ויאהב אותו באמת ובתמים. בני האדם שנמלטו מהשפעת החושך יהיו מסוגלים לתפוס בהדרגה את רצונו של אלוהים, יבינו בהדרגה את רצונו של אלוהים, ובסופו של דבר יהפכו לבני סודו של אלוהים. לא זו בלבד שלא תהיה להם שום דעה לגביו ושהם לא ימרדו נגדו, אלא שהם יתחילו לתעב ביתר שאת את הדעות שהיו להם נגדו ואת האופן שבו הם מרדו בו בעבר. כך הם יפתחו אהבה אמיתית לאלוהים בלבם. בני האדם שלא מסוגלים להימלט מהשפעת החושך עסוקים בבשרם ודמם ומלאים ברוח מרד. לבם מלא בתפיסות אנושיות ובתורות חיים אנושיות כמו גם בכוונותיהם וברצונותיהם. אלוהים דורש את אהבתו היחידה של אדם, והוא דורש שהאדם יהיה עסוק בדברי האל ובאהבת האדם לאלוהים. לחיות בתוך דברי האל, לחפש בדבריו את שעל האדם לחפש, לאהוב את אלוהים בשל דבריו, להתרוצץ בעולם למען דברי האל, לחיות למען דברי האל – אלה הדברים שהאדם צריך להשיג. הכל צריך להתבסס על דברי האל. רק אז יוכל האדם למלא את דרישותיו של אלוהים. אם האדם לא מצויד בדברי האל, הוא אינו אלא רימה שדבק בה השטן. שקלו זאת בלבכם – כמה מדברי האל היכו בכם שורש? מאילו בחינות אתם חיים לפי דברי האל? באילו תחומים אתם לא חיים לפי דברי האל? אם דברי האל עדיין לא שולטים בכם לגמרי, מה בדיוק כובש את לבכם? בחיי היום-יום שלכם, האם השטן שולט בכם או שדברי האל כובשים אתכם? האם התפילות שלכם נובעות מדברי האל? האם התנערתם מהמצב השלילי שלכם בזכות הנאורות שהעניקו לכם דברי האל? התייחסות לדברי האל כאל בסיס לקיומכם – זה דבר שכולם צריכים להיווכח בו. אם לדברי האל אין חלק בחייכם ואם אתם חיים בהשפעת החושך, אתם מורדים באלוהים, מתנגדים לאלוהים ומבזים את שמו – אמונה כזו באלוהים היא רק מעשה קונדס והפרעה. כמה מחייכם חייתם לפי דברי האל? כמה מחייכם אינכם חיים לפי דברי האל? כמה מדרישותיו של אלוהים מוגשמות בקרבכם? כמה מהן אבדו בתוככם? האם בחנתם בקפידה את הדברים האלה?

כדי להימלט מהשפעת החושך יש צורך גם בעבודתה של רוח הקודש וגם בשיתוף פעולה מסור מצד האדם. מדוע אני אומר שבני האדם לא צועדים על דרך הישר? מלכתחילה, אדם הצועד בדרך הישר מסוגל למסור את לבו לאלוהים. זו משימה שההיווכחות בה דורשת זמן רב, משום שהאנושות חייתה תמיד בהשפעת החושך והייתה לכודה בכבלי השטן מזה אלפי שנים. לפיכך, לא ניתן להשיג היווכחות זו תוך יום-יומיים. העליתי את הנושא הזה היום כדי שבני האדם יבינו את המצב שבו הם שרויים. כשאדם מסוגל להבחין בין השפעת החושך לבין משמעות החיים באור, קל לו הרבה יותר להשיג היווכחות זו. זאת משום שאתם חייבים לדעת מהי השפעת השטן כדי שתוכלו להימלט ממנה. רק אז יהיה לכם נתיב להיפטר ממנה. באשר למה שיש לעשות לאחר מכן, זה עניין לבני האנוש עצמם. עליכם להיווכח תמיד מהיבט חיובי ולעולם לא לחכות באופן פסיבי. רק כך תוכלו ליפול בנחלתו של אלוהים.

קודם: ההבדל המהותי בין אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם ובני אדם שאלוהים משתמש בהם

הבא: האמונה באלוהים צריכה להתמקד במציאות ולא בטקסים דתיים

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

האמת הפנימית של עבודת הכיבוש (3)

התוצאה אליה מכוונת עבודת הכיבוש היא בעיקר שבשרו של האדם יחדל להתמרד. פירוש הדבר הוא שדעתו של האדם תכיר את אלוהים באופן חדש, שלבו יישמע...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה