האמת הפנימית של עבודת הכיבוש (3)

התוצאה אליה מכוונת עבודת הכיבוש היא בעיקר שבשרו של האדם יחדל להתמרד. פירוש הדבר הוא שדעתו של האדם תכיר את אלוהים באופן חדש, שלבו יישמע לאלוהים עד תום, ושהוא ישאף להתקיים למען אלוהים. השינויים שחלים במזגו או בבשרו ודמו של אדם לא קובעים אם הוא נכבש. במקום זאת, כשהחשיבה, התודעה וההיגיון של האדם משתנים – כלומר' כשכל הגישה המנטלית שלכם משתנה – פירוש הדבר שאלוהים כבש אתכם. לאחר שגמרתם בדעתכם להישמע לאלוהים ואימצת מנטליות חדשה, כשאתם כבר לא מחדירים תפיסות או כוונות משלכם בדבריו ובעבודתו של אלוהים, וכשהמוח שלכם יכול לחשוב כרגיל, כלומר כשאתם יכולים להשקיע מאמצים למען אלוהים בכל לבכם, פירוש הדבר שאתם סוג האדם שנכבש לגמרי. בדת, רבים סובלים באופן משמעותי לאורך חייהם: הם מכניעים את גופם או נושאים את הצלב שלהם, ואף סובלים ומתמודדים עד לנשימתם האחרונה! יש כאלה שעדיין צמים בבוקר יום מותם. כל חייהם הם מתנזרים ממזון טוב ובגדים יפים ומדגישים רק את הסבל. הם מסוגלים להכניע את גופם ולזנוח את בשרם. אולם חשיבתם, תפיסותיהם, גישתם המנטלית, ועצם אופיים הישן – אף אחד מאלה לא זכה לשום טיפול. הם חסרי כל ידע עצמי. הדימוי המחשבתי שיש להם על אלוהים הוא הדימוי המסורתי של אל מופשט ומעורפל. נחישותם לסבול למען אלוהים נובעת מקנאותם ומאופיים החיובי. על אף שהם מאמינים באלוהים, הם לא מבינים את אלוהים ולא יודעים את רצונו. הם רק עובדים למען אלוהים וסובלים למענו בעיוורון. הם לא מייחסים כל ערך להבחנה, והם לא טורחים כלל לוודא ששירותם באמת ישביע את רצונו של אלוהים. מעבר לכך, הם כלל לא יודעים איך להצליח להכיר את אלוהים. האל שהם משרתים הוא לא אלוהים בצלמו המקורי, אלא אל אגדי, תוצר דמיונם, אל שהם שמעו עליו או כזה שנכתב עליו בעבר. לאחר מכן, הם נעזרים בדמיונם הפורה ובלבם ירא האל כדי לסבול למען אלוהים ולקחת על עצמם את העבודה שאלוהים רוצה לעשות. שירותם יותר מדי לא מדויק, כך שלמעשה אין איש שמשרת את אלוהים באמת באופן שמשביע את רצונו. למרות שהם מוכנים לסבול, לא חל כל שינוי בנקודת מבטם המקורית על שירות ובדימוי המחשבתי שיש להם על אלוהים, מפני שהם לא עברו את המשפט והייסורים של אלוהים ואת הזיכוך והטיהור שלו, ומפני שאף אחד לא הנחה אותם באמצעות האמת. אפילו אם הם מאמינים בישוע המושיע, אף אחד מהם לא ראה את המושיע מעולם. הם רק יודעים עליו מאגדות ושמועות. לפיכך, השירות שלהם מסתכם בלא יותר משירות אקראי בעיניים עצומות, כמו עיוור שמשרת את אביו. מה ניתן להשיג בסופו של דבר באמצעות שירות כזה? ומי יראה אותו בעין יפה? מההתחלה ועד הסוף, השירות שלהם כלל לא משתנה. הם מקבלים רק שיעורים מעשה-ידי-אדם ומבססים את השירות שלהם רק על הטבעיות שלהם ועלהעדפותיהם. איזה גמול יכול להיות לכך? אפילו פטרוס, שראה את ישוע, לא ידע איך לשרת באופן שישביע את רצונו של אלוהים. הוא הבין רק בסוף, בזקנתו. מהן ההשלכות של הדבר על אותם עיוורים שלא חוו כל טיפול או גיזום ואשר אף אחד לא הנחה אותם? השירות של רבים מכם היום דומה לזה של אותם עיוורים, הלא כן? כל מי שלא השתנה ולא זכה למשפט, גיזום וטיפול, הוא למעשה אדם שלא נכבש לחלוטין, הלא כן? מה התועלת בבני אדם כאלה? אם החשיבה שלכם, ידיעתכם את החיים והכרתכם את אלוהים לא מראות כל שינוי חדש ולא מובילות ולו לרווח ממשי מועט, לעולם לא תשיגו דבר ראוי לציון בשירותכם! ללא חזון וללא הבנה חדשה על עבודתו של אלוהים, לא תוכלו להיכבש. אם כך, האופן שבו אתם משמשים כחסידי אל יהיה כמו זה של אלה שסובלים וצמים – ערכו יהיה מועט! בדיוק מפני שיש עדות מעטה במעשיהם, אני אומר ששירותם חסר תועלת! לכל אורך חייהם, בני האדם האלה סובלים ויושבים בכלא, תמיד מבליגים, מלאי אהבה ונושאים את הצלב שלהם. העולם משמיץ ודוחה אותם, והם חוו את כל הקשיים. הם נשמעים לאלוהים עד הסוף, ובכל זאת, הם לא נכבשים ולא יכולים לשאת עדות על כך שהם נכבשו. הם סבלו לא מעט, אך בתוך תוכם, הם לא מכירים כלל את אלוהים. שום דבר מחשיבתם הישנה לא טופל, וכך גם תפיסותיהם הישנות, הנהגים הדתיים שלהם, הבנותיהם האנושיות ורעיונותיהם האנושיים. אין בהם הבנה חדשה כלל. הבנתם על אלוהים לא אמיתית ולא מדויקת ולו במעט. הם לא הבינו כהלכה את רצונו של אלוהים. האם ייתכן שהדבר נועד לשרת את אלוהים? יהיה אשר יהיה האופן שבו הבנתם את אלוהים בעבר, אם תמשיכו להחזיק בו היום ולבסס את הבנתכם את אלוהים על התפיסות והרעיונות שלכם, בלי קשר למה אלוהים עושה, כלומר שאין לכם שום הבנה חדשה ואמיתית על אלוהים ושאתם לא מצליחים להכיר את צלמו וטבעו האמיתי של אלוהים, שהבנתכם על אלוהים עדיין מונחית על ידי חשיבה פאודלית חדורת אמונות טפלות, ושהיא עדיין תולדה של דמיונות ותפיסות אנושיות, הרי שלא נכבשתם. אני אומר לכם את כל הדברים האלה כעת כדי לאפשר לכם להבין ולנצל את הידע הזה כדי להוביל אתכם להבנה מדויקת וחדשה. הכוונה בהם היא גם להיפטר מהתפיסות הישנות ומאופן ההבנה הישן האלה שאתם נושאים בתוככם, כדי שתוכל להיות לכם הבנה חדשה. אם באמת תאכלו ותשתו את דבריי, הבנתכם תשתנה במידה ניכרת. כל עוד תאכלו ותשתו את דברי האל עם לב צייתן, נקודת המבט שלכם תשתנה. כל עוד תהיו מסוגלים לקבל את הייסורים החוזרים והנשנים, המנטליות הישנה שלכם תשתנה בהדרגה. כל עוד המנטליות הישנה שלכם מתחלפת מהיסוד בחדשה, גם הנוהג שלכם ישתנה בהתאם. כך, השירות שלכם יהפוך יותר ויותר מוכוון מטרה, ויותר ויותר הוא יוכל להשביע את רצונו של אלוהים. אם תוכלו לשנות את חייכם, את הבנתכם על החיים ואת תפיסותיכם הרבות על אלוהים, הטבעיות שלכם תצטמצם בהדרגה. זו התוצאה כאשר אלוהים כובש את האדם, לא פחות מכך. זה השינוי שייראה באדם. אם באמונכם באלוהים, כל מה שאתם יודעים קשור להכנעת גופכם, להישרדות ולסבל, ואם לא ברור לכם אם מעשיכם נכונים או שגויים, לא כל שכן למען מי הם, איך ייתכן שנוהג כזה יוביל לשינוי?

עליכם להבין שמה שאני דורש מכם הוא לא שיעבוד של גופכם או שליטה במוחכם ומניעה ממנו לחשוב מחשבות נודדות. זו אינה מטרת העבודה וגם לא העבודה שיש לעשות ברגע זה. כעת אתם צריכים לפתח הבנה מהזווית החיובית, כדי שתוכלו להשתנות. מה שעליכם לעשות יותר מכל הוא להצטייד בדברי האל – כלומר להצטייד לגמרי באמת ובחזון שלפניכם – ואז עליכם להנהיג אותם. זו אחריותכם. אני לא דורש מכם לחפש ולזכות בהארה גדולה יותר. נכון להיום, פשוט אין לכם שיעור קומה מתאים לכך. הדרישה מכם היא שתעשו ככל יכולתכם כדי לאכול ולשתות את דברי האל. עליכם להבין את עבודתו של אלוהים ולהכיר את אופייכם, מהותכם וחייכם הישנים. במיוחד, עליכם להכיר את הנהגים השגויים והמעשים האנושיים השגויים שלכם מהעבר. כדי להשתנות, עליכם להתחיל משינוי בחשיבתכם. ראשית, החליפו את חשיבתכם הישנה בחדשה והניחו לחשיבה החדשה שלכם לשלוט בדבריכם, במעשיכם ובחייכם. זו הדרישה מכל אחד מכם ברגע זה. אל תנהגו בעיוורון ואל תצייתו בעיוורון. צריכים להיות לכם בסיס ומטרה. אל תשלו את עצמכם! עליכם לדעת בדיוק למה נועדה אמונתכם באלוהים, מה יש לקבל ממנה ובמה עליכם להיווכח ברגע זה. חובה שתדעו כל זאת.

מה שעליכם להיווכח בו כעת הוא העלאת חייכם ושיפור איכותכם. בנוסף, אתם צריכים לשנות את נקודות המבט הישנות האלה מהעבר, לשנות את חשיבתכם ולשנות את התפיסות שלכם. כל חייכם צריכים להתחדש. כשהבנתכם על מעשיו של אלוהים תשתנה, כשתהיה לכם הבנה חדשה של האמת על כל דבר שאלוהים אומר, וכשהבנתכם הפנימית תרומם, יחול בחייכם מפנה לטובה. כל מה שבני אדם עושים ואומרים כעת הוא מעשי. אלה לא דוקטרינות אלא הדברים שבני האדם זקוקים להם למען חייהם והדברים שצריכים להיות ברשותם. זה השינוי שחל באדם במהלך עבודת הכיבוש, השינוי שעל האדם לחוות, והתוצאה לאחר שהאדם נכבש. לאחר שתשנו את חשיבתכם, תאמצו גישה מנטלית חדשה, תבטלו את תפיסותיכם וכוונותיכם ואת חשיבתכם ההגיונית מהעבר, תשליכו מעליכם את הדברים המושרשים שבתוככם ותזכו בהבנה חדשה על האמונה באלוהים, העדויות שתישאו יהיו מרוממות, וכל הווייתכם תשתנה באמת. כל אלה הם הדברים המעשיים, המציאותיים והבסיסיים ביותר – דברים שבני אדם התקשו להבין בעבר ודברים שהם לא יכלו לבוא איתם במגע. הם העבודה האמיתית של רוח האל. כיצד בדיוק הבנתם את ספרי הקודש בעבר? השוואה זריזה היום תגלה לכם. בעבר, הערצתם בעיוורון את משה, פטרוס, פאולוס, או את כל האמירות ונקודות המבט הללו מספרי הקודש. כעת, מה תעשו אם תתבקשו להעריץ בעיוורון את ספרי הקודש? אתם תבינו שספרי הקודש מכילים יותר מדי רשומות שכתבו בני אדם ושאינם אלא תיעוד אנושי של שני שלבים בעבודתו של אלוהים. הם ספרי היסטוריה. האין פירוש הדבר שהבנתכם לגבי ספרי הקודש השתנתה? אם תביטו כעת בשושלת היוחסין של ישוע שמפורטת בבשורה על פי מתי, אתם תאמרו, "שושלת היוחסין של ישוע? שטויות! זו שושלת היוחסין של יוסף, ולא של ישוע. אין כל קשר בין ישוע ויוסף." כשאתם מתבוננים בספרי הקודש כעת, הבנתכם לגביהם שונה – כלומר נקודת המבט שלכם השתנתה – ויש לכם רמה גבוהה יותר של הבנה לגביהם בהשוואה לחוקרים הדתיים מהעבר. אם מישהו יאמר ששושלת היוחסין הזו אומרת משהו, אתם תענו, "מה היא אומרת? אשמח לשמוע את ההסבר. אין קשר משפחתי בין ישוע ויוסף. לא ידעת זאת? איך ייתכן שיש לישוע שושלת יוחסין? איך ייתכן שיש לישוע אבות קדמונים? איך ייתכן שהוא צאצא של האדם? בשרו ודמו הם תולדה של מרים, ורוחו היא רוח האל, ולא רוחו של אדם. ישוע הוא בנו האהוב של אלוהים, אז איך ייתכן שיש לו שושלת יוחסין? בהיותו על פני האדמה, הוא לא היה חלק מהאנושות, אז איך ייתכן שיש לו שושלת יוחסין?" אחרי שתנתחו את שושלת היוחסין ותסבירו את האמת בבירור, ולאחר שתשתפו את מה שהבנתם, לא יהיו מילים בפיו של האדם הזה. יש כאלה שיתייחסו לספרי הקודש וישאלו אתכם, "הייתה לישוע שושלת יוחסין. האם יש שושלת יוחסין גם לאל העכשווי שלכם?" במקרה כזה, אתם תחלקו עם בני האדם האלה את הבנתכם המציאותית ביותר. כך, הבנתכם תשיג תוצאות. למען האמת, ישוע אינו קרוב משפחה של יוסף כלל, לא כל שכן של אברהם. הוא רק נולד ישראל. אולם אלוהים הוא לא בן ישראל או צאצא של בני ישראל. העובדה שישוע נולד בישראל אין פירושה שאלוהים הוא אלוהיהם של בני ישראל בלבד. הוא ביצע את עבודת ההתגלמות רק למען עבודתו. אלוהים הוא אלוהיהם של כל הברואים בתבל. העניין הוא רק שהוא עשה שלב עבודה אחד בעם ישראל, ואז, לאחר מכן, החל לעבוד באומות הגויים. עם זאת, בני האדם מתייחסים לישוע כאל אלוהים של בני ישראל, ויתרה מזאת, הם מציבים אותו בין בני ישראל ובין צאצאי דוד. בספרי הקודש נכתב שבאחרית הימים, שמו של יהוה יתגדל בקרב אומות הגויים, כלומר אלוהים יעבוד באומות הגויים באחרית הימים. עובדת התגלמותו ביהודה בזמנו לא מעידה שאלוהים אוהב רק את היהודים. הוא נולד שם רק משום שהעבודה דרשה זאת. אי-אפשר לומר שאלוהים היה יכול להתגלם בישראל (משום שבני ישראל היו עמו הנבחר). בני האדם הנבחרים של אלוהים מצויים גם באומות הגויים, הלא כן? לאחר שישוע סיים לעבוד ביהודה, העבודה התרחבה אל אומות הגויים. (אומות מחוץ לישראל מכונות בדרך כלל "אומות הגויים". המונח "אומות הגויים" לא מציין שאין במקומות האלה בני אדם נבחרים. העניין הוא רק שהאומות מחוץ לישראל נקראות ביחד "אומות הגויים".) למען האמת, גם אומות הגויים האלה מאוכלסות בבני אדם נבחרים של אלוהים. העניין הוא רק שלא נעשתה בהם עדיין עבודה באותה עת. בני האדם שמים דגש כזה על ישראל משום ששני שלבי העבודה הראשונים נעשו בישראל, ואילו אף עבודה לא נעשתה באומות הגויים. העבודה באומות הגויים מתחילה רק היום, וזו הסיבה לכך שבני האדם מתקשים להשלים איתה. אם תוכלו להבין את כל זאת, לספוג זאת במדויק ולבחון את כל העניינים האלה, תהיה לכם הבנה מדויקת של אלוהים של היום ושל העבר ותתעלו בהבנתכם על המידה שבה הקדושים לאורך ההיסטוריה הבינו את אלוהים. אם תחוו את העבודה של היום ותשמעו את אמירותיו האישיות של אלוהים כיום, אך לא תבינו כלל את אלוהים בכללותו; אם עיסוקכם בחיפוש יישאר כפי שהוא תמיד היה ולא יוחלף במשהו חדש; ובמיוחד, אם תחוו את כל העבודה הכובשת הזו, אך לא יימצא בכם כל שינוי שהוא, הרי שאמונתכם היא כמו זו של אלה שמחפשים לחם כדי להשביע את רעבונם, הלא כן? אם כך, העבודה הכובשת לא תשיג בכם שום תוצאות. במקרה כזה, תהפכו לבני אדם שיש לסלק, הלא כן?

בסיכומה של כל עבודת הכיבוש, חובה על כולכם להבין שאלוהים הוא לא רק אלוהיהם של בני ישראל, אלא אלוהי הבריאה כולה. הוא ברא את האנושות כולה, ולא רק את בני ישראל. אם אתם אומרים שאלוהים הוא אלוהיהם של בני ישראל בלבד או שלא ייתכן שאלוהים יתגלם כבשר ודם באומה כלשהי מחוץ לישראל, הרי שעדיין לא הבנתם דבר במהלך עבודת הכיבוש, ואתם לא מכירים כלל בכך שאלוהים הוא אלוהיכם. הדבר היחיד שאתם מכירים בו הוא שאלוהים עבר מישראל לסין ושנכפה עליו להיות אלוהיכם. אם אתם עדיין רואים את הדברים כך, עבודתי בכם הייתה לחינם ולא הבנתם דבר מדבריי. בסופו של דבר, אם כמו מַתִּי, תכתבו לי שוב שושלת יוחסין, תמצאו לי אב קדמון מתאים, ותמצאו לי את השורש הנכון – כך שלאלוהים יהיו שתי שושלות יוחסין לשתי ההתגלמויות שלו – זו תהיה הבדיחה הגדולה ביותר בעולם, הלא כן? האם אתם, "בעלי הכוונות הטובות", שמצאתם לי שושלת יוחסין, הפכתם לבני האדם שחילקו את אלוהים? האם אתם מסוגלים לקחת על עצמכם את נטל החטא הזה? אחרי כל עבודת הכיבוש הזו, אם אתם עדיין לא מאמינים שאלוהים הוא אלוהי הבריאה כולה, ואם אתם עדיין חושבים שאלוהים הוא אלוהיהם של בני ישראל בלבד, הרי שאתם מתנגדים לאלוהים בגלוי, הלא כן? מטרת הכיבוש שלכם היום היא שתכירו בכך שאלוהים הוא אלוהיכם ואלוהיהם של אחרים, וחשוב מכל, אלוהי כל אוהביו ואלוהי הבריאה כולה. הוא גם אלוהי של בני ישראל ואלוהי המצרים. הוא אלוהי הבריטים ואלוהי האמריקנים. הוא לא רק אלוהיהם של אדם וחווה, אלא גם אלוהי כל צאצאיהם. הוא אלוהי כל הדברים שבשמיים ובארץ. גם משפחת בני ישראל וגם כל משפחות הגויים נמצאות בידיו של אל אחד. לא זו בלבד שהוא עבד בישראל במשך כמה אלפי שנים ונולד פעם ביהודה, אלא שהיום הוא יורד אל פני האדמה בסין, המקום שבו רובץ התנין הגדול האדום כאש, כשהוא מפותל אל תוך עצמו. אם משום שהוא נולד ביהודה, הוא מלך היהודים, פירוש הדבר שירידתו אל קרב כולכם היום הופכת אותו לאלוהי כולכם, הלא כן? הוא הוביל את בני ישראל ונולד ביהודה, והוא נולד גם בארץ של גויים. כל עבודתו היא למען האנושות כולה, שאותה הוא ברא, הלא כן? האם הוא אוהב את בני ישראל פי מאה ומתעב את הגויים פי אלף? האין זו תפיסתכם? אתם הם אלה שלא מכירים באלוהים. לא נכון לומר שאלוהים מעולם לא היה אלוהיכם, אלא שאתם פשוט לא מכירים בו.לא נכון לומר שאלוהים לא מוכן להיות אלוהיכם – אתם אלה שדוחים את אלוהים. מי מקרב הברואים לא מצוי בידיו של האל הכול יכול? כיבושכם היום נעשה במטרה לגרום לכם להכיר בכך שאלוהים אינו אלא אלוהיכם, הלא כן? אם אתם עדיין טוענים שאלוהים הוא אלוהיהם של בני ישראל בלבד, ואם אתם עדיין טוענים שבית דוד בישראל הוא מקור הולדתו של אלוהים, ושאף אומה מלבד ישראל אינה כשירה "להוליד" את אלוהים, ואם אתם חושבים שעל אחת כמה וכמה, אף משפחת גויים לא מסוגלת לקבל באופן אישי את עבודתו של יהוה – אם אתם עדיין חושבים כך, פירוש הדבר שאתם סרבנים עיקשים, הלא כן? אל תתקבעו תמיד על ישראל. אלוהים נמצא ממש כאן ביניכם כיום. בנוסף, אל תמשיכו להביט אל השמיים. חדלו לערוג לאלוהיכם שבשמיים! אלוהים ירד אל קרבכם, אז איך ייתכן שהוא יהיה בשמיים? לא האמנתם באלוהים מזה זמן רב, אך יש לכם תפיסות רבות לגביו, עד כדי כך שאתם לא מעזים לחשוב ולו לשנייה אחת שאלוהים של בני ישראל היה מואיל בטובו לכבד אתכם בנוכחותו. יותר מזאת, אתם לא מעזים לחשוב על השאלה איך ייתכן שתוכלו לראות את אלוהים מופיע בכבודו ובעצמו בהתחשב בזוהמה הבלתי נסבלת שלכם. כמו כן, מעולם לא חשבתם על השאלה איך ייתכן שאלוהים ירד אל פני האדמה בכבודו ובעצמו לארץ של גויים. עליו לרדת אל פני האדמה בהר סיני או הר הזיתים ולהופיע בפני בני ישראל. כל הגויים (כלומר בני אדם מחוץ לעם ישראל) הם מושא תיעובו, הלא כן? איך ייתכן שהוא יעבוד בקרבם בכבודו ובעצמו? כל אלה הן התפיסות המושרשות שפיתחתם במשך שנים רבות. מטרת כיבושכם היום היא לנפץ את התפיסות האלה. מכיוון שכך, ראיתם את אלוהים מופיע בקרבכם בכבודו ובעצמו – לא על הר סיני או הר הזיתים, אלא בקרב בני אדם שהוא מעולם לא הוביל בעבר. אחרי שאלוהים עשה את שני שלבי עבודתו בישראל, גם בני ישראל וגם כל הגויים החלו לטפח את התפיסה הזו: אומנם נכון שאלוהים ברא את כל הדברים, אך הוא מוכן להיות אלוהיהם של בני ישראל בלבד, ולא אלוהי הגויים. בני ישראל מאמינים כך: אלוהים יכול להיות אלוהינו בלבד, לא אלוהיכם, הגויים, ומפני שאתם לא יראים את יהוה, יהוה – אלוהינו – מתעב אתכם. עוד מאמינים היהודים האלה כך: האדון ישוע אימץ את צלמנו, צלם העם היהודי, והוא אל הנושא את אות העם היהודי. אלוהים עובד רק בקרבנו. צלמו של אלוהים וצלמנו דומים; צלמנו קרוב לזה של אלוהים. האדון ישוע הוא מלכנו, מלך היהודים; הגויים לא מוסמכים לקבל ישועה כה גדולה. האדון ישוע הוא קורבן החטאת למעננו, היהודים. רק על סמך שני שלבי העבודה האלה, יצרו בני ישראל והעם היהודי תפיסות כה רבות. הם תובעים את אלוהים לעצמם באופן שתלטני ולא מודים שאלוהים הוא גם אלוהי הגויים. כך, אלוהים הפך לחלל ריק בלב הגויים. הסיבה לכך היא שכולם החלו להאמין שאלוהים לא רוצה להיות אלוהי הגויים ואוהב רק את בני ישראל ואת היהודים – עמו הנבחר – ובייחוד את השליחים שהיו חסידיו. אתם לא יודעים שהעבודה שעשו יהוה וישוע הייתה למען הישרדותה של האנושות כולה? האם אתם מכירים כעת בכך שאלוהים הוא האל של כולכם, של כל מי שנולד מחוץ לישראל? האין אלוהים ממש כאן בקרבכם היום? לא ייתכן שזה חלום, נכון? האם אתם לא מקבלים את המציאות הזו? אתם לא מעזים להאמין בכך או לחשוב על כך. יהיה אשר יהיה האופן שבו אתם רואים זאת, האין אלוהים ממש כאן בקרבכם? האם אתם עדיין מפחדים להאמין בדברים האלה? מהיום הזה והלאה, כל העמים הכבושים וכל מי שרוצה להיות חסידו של אלוהים הם עמו הנבחר של אלוהים, הלא כן? האין אתם כולכם, החסידים של היום, העם הנבחר מחוץ לישראל? האין מעמדכם זהה למעמדם של בני ישראל? כל אלה הם הדברים שעליכם להכיר בהם, הלא כן? האין זו המטרה של עבודת כיבושכם? מכיוון שאתם יכולים לראות את אלוהים, הוא יהיה אלוהיכם לנצח, מהראשית ואל העתיד. הוא לא ייטוש אתכם כל עוד כולכם מוכנים להיות חסידיו וברואיו הנאמנים והממושמעים.

בלי קשר לעוצמת כמיהתם של בני האדם לאהוב את אלוהים בהווה, הם היו צייתנים באופן כללי בהיותם חסידי אל עד היום. רק בסוף, כששלב העבודה הנוכחי יחתם, בני האדם יכו על חטא באופן יסודי. זה הזמן שבו בני האדם ייכבשו באמת. כעת, הם רק בעיצומו של תהליך הכיבוש. ברגע שהעבודה תסתיים, הם ייכבשו לחלוטין, אך אין זה המצב כעת! אפילו אם כולם ישתכנעו, אין פירוש הדבר שהם נכבשו באופן יסודי. זאת מפני שנכון להיום, בני האדם ראו רק מילים ולא אירועים עובדתיים, והם עדיין חשים חוסר ודאות גם אם הם מאמינים בכל לבם. זו הסיבה לכך שרק עם האירוע העובדתי האחרון הזה שבו המילים הופכות למציאות, בני האדם ייכבשו באופן יסודי. כרגע, בני האדם האלה עוברים כיבוש משום שהם שומעים על תעלומות רבות שהם מעולם לא שמעו עליהן. אולם בתוך כל אחד ואחד מהם, הם עדיין מחפשים אירועים עובדתיים כלשהם וממתינים להם, כדי שהם יוכלו לראות את התממשות כל מילה ומילה של אלוהים. רק אז הם ישתכנעו כליל. רק אז, בסוף, אחרי שכולם יראו את המציאות העובדתית הממומשת הזו, והמציאות הזו תגרום להם לחוש ודאות, הם יפגינו שכנוע בלבם, בדבריהם ובעיניהם, והם יהיו משוכנעים באופן יסודי מעומק לבם. זה אופיו של האדם. עליכם לראות את כל המילים מתגשמות, עליכם לראות כמה אירועים עובדתיים מתרחשים ולראות אסונות פוקדים בני אדם מסוימים, ואז תשתכנעו לחלוטין עד לב לבכם. כמו היהודים, אתם כל הזמן מייחסים חשיבות לראיית אותות ומופתים. עם זאת, אתם כל הזמן מחמיצים את האותות והנסים ואת אירועי המציאות שמתרחשים ואשר נועדו לפקוח את עיניכם לרווחה. בין שמישהו יורד מהרקיע, בין שעמוד ענן מדבר אליכם, בין שאני מגרש שדים מגופו של אחד מכם, ובין שקולי מהדהד כרעם בקרבכם, תמיד רציתם לראות מאורעות כאלה, ותמיד תרצו לראות אותם. אפשר לומר שבאמונתכם באלוהים, רצונכם הגדול ביותר הוא שאלוהים ימראה לכם אות באופן אישי. אז תתרצו. כדי לכבוש אתכם, עליי לבצע עבודה דומה בהיקפה לבריאת העולם, ואז להוסיף אות. לאחר מכן, לבכם יהיה כבוש לחלוטין.

קודם: האמת הפנימית של עבודת הכיבוש (2)

הבא: האמת הפנימית של עבודת הכיבוש (4)

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

פרק 37

לאורך העידנים, כל העבודה שעשיתי – בכל שלב בעבודה הזו – הכילה את שיטות העבודה הנאותות שלי. משום כך, אנשיי האהובים הפכו ליותר ויותר טהורים...

מלכות אלף השנים הגיעה

האם ראיתם את עבודתו של אלוהים בקרב קבוצת בני האדם הזו? אלוהים אמר שגם במלכות אלף השנים בני האדם חייבים לפעול על פי אמירותיו, ושגם בעתיד...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה