פרק 113

חוכמתי גלומה בכל מעשה ממעשיי, אך בני האדם אינם יכולים להבין זאת כלל; בני האדם יכולים רק לראות את מעשיי ואת דבריי, אך לא את תפארתי ולא את הופעתה של ישותי הפיסית, משום שלבני אדם חסרה היכולת הזאת. לכן, מכורח הנסיבות לפיהן בני האדם אינם משתנים, בניי הבכורים ואני נשוב לציון ונשנה צורה, כדי שבני האדם יוכלו לראות את חוכמתי וכול-יכולתי. חוכמתי וכול-יכולתי, שבני האדם רואים עכשיו, הם בסך הכול חלק קטן מתפארתי ולא ראוי כלל לציינם. מכאן שחוכמתי ותפארתי הן אינסופיות ועמוקות לאין שיעור, ולשכל האנושי פשוט אין שום דרך לחשוב עליהן או לתפוס אותן. בניית המלכות היא חובתם של הבנים הבכורים וגם עבודתי שלי, כלומר היא פריט בתוכנית הניהול שלי. בניית המלכות אינה זהה לבניית הכנסייה; היות שבניי הבכורים ואני הם ישותי הפיסית והמלכות, לכן כאשר בניי הבכורים ואני ניכנס אל הר ציון, תוגשם בכך בניית המלכות. במילים אחרות, בניית המלכות היא שלב בעבודה – שלב הכניסה אל העולם הרוחני. (עם זאת, כל מה שעשיתי מאז בריאת העולם נעשה לצורך שלב זה. למרות שאני אומר שזהו שלב, למעשה זהו אינו שלב בכלל.) אם כן, אני משתמש בכל עושי-השירות כדי לשרת את השלב הזה, ולאור זאת, במהלך אחרית הימים אנשים רבים ייסוגו; הם כולם נותנים שירות לבנים הבכורים. כל מי שמפגין טוב-לב כלפי אותם עושי-השירות ימות מקללותיי. (כל עושי-השירות מייצגים את מזימותיו של התנין הגדול האדום כאש, והם כולם משרתיו של השטן, ולכן אלו שמפגינים כלפיהם טוב-לב הם שותפיו לפשע של התנין הגדול האדום כאש ושייכים לשטן.) אני אוהב את כל אלו שאני אוהב ובז לכל היעדים לקללותיי ולאשי. האם גם אתם מסוגלים לעשות זאת? בשום אופן לא אמחל לכל מי שמתייצב נגדי ולא ארפה ממנו! בכל אחד ממעשיי אני מארגן עושי-שירות רבים שישרתוני. אם כן, ניתן לראות שלאורך כל ההיסטוריה, כל הנביאים והשליחים עשו שירות לצורך השלב הזה – הם אינם כלבבי ולא באו ממני. (למרות שמרביתם נאמנים לי, איש מהם אינו שייך לי. לכן ההתרוצצות שלהם נועדה ליצור את המסד לשלב הסופי הזה עבורי, אך מבחינתם זהו מאמץ עקר.) לפיכך, במהלך אחרית הימים יהיו אפילו רבים יותר שייסוגו (הסיבה שאני אומר "רבים" היא שתוכנית הניהול שלי הגיעה לסיומה, בניית המלכות צלחה והבנים הבכורים התיישבו על כס המלכות). כל זה נובע מהופעתם של הבנים הבכורים. בשל הופעת הבנים הבכורים, התנין הגדול האדום כאש מנסה וממצה כל דרך אפשרית לגרום נזק: הוא שולח כל מיני רוחות רעות שבאות לתת לי שירות, שהראו את פניהן האמיתיים בתקופה האחרונה ושהפריעו לניהולי. את אלה לא ניתן לראות בעין בלתי-מזויינת, שכן הן משתייכות לעולם הרוחני. לכן אנשים לא מאמינים שאנשים רבים ייסוגו – אך אני מכיר את מעשיי ומבין את ניהולי, וזו הסיבה לכך שאיני מאפשר לבני אדם להתערב. (יבוא יום ובו כל סוגי הרוחות הרעות והמאוסות יגלו את פניהם האמיתיים, ואז כל בני האדם ישתכנעו בכנות.);

אני אוהב את בניי הבכורים, אך את אותם צאצאים של התנין הגדול האדום כאש שאוהבים אותי בכנות רבה, איני אוהב כלל; למעשה אני בז להם אף יותר (האנשים האלה אינם שייכים לי, ולמרות שהם מפגינים כוונות טובות ואומרים דברי נועם, זו מזימה של התנין הגדול האדום כאש, ולכן אני שונא אותם עד מח עצמותיי). זהו טבעי, וזהו צדקי במלואו. בני האדם אינם מסוגלים כלל להבין זאת. מדוע צדקי במלואו מתגלה כאן? מתוך כך ניתן לקבל מושג על טבעי הקדוש, שאינו סובל פגיעה. אני מסוגל לאהוב את בניי הבכורים ולבוז לכל אלה שאינם בניי הבכורים (אפילו אם הם אנשים נאמנים). זהו טבעי. האינכם יכולים לראות? על פי התפיסות האנושיות, אני תמיד אל מלא רחמים ואני אוהב את כל האוהבים אותי; האין זה חילול של שמי? האם אני מסוגל לאהוב שוורים וסוסים? האם אני מסוגל להתייחס לשטן כאל בני הבכור וליהנות מכך? שטויות! עבודתי נעשית על בניי הבכורים, ומלבד בניי הבכורים אין לי אף אחד אחר לאהוב (הבנים והאנשים הם בנוסף לכך, אך אין להם כל חשיבות). אנשים אומרים שבעבר עשיתי כל כך הרבה עבודה חסרת תועלת, אך לדעתי יש בכך למעשה תועלת רבה, משמעות רבה. (זה כל מה שנעשה במהלך שתי התגלמויות; מפני שברצוני לגלות את כוחי הגדול, עליי להתגלם כבשר ודם כדי להשלים את עבודתי.) הסיבה שאני אומר שרוחי, רוח הקודש, באה לעבוד באופן אישי, היא שעבודתי נשלמת כשאני עוטה דמות בשר ודם, היינו בניי ואני מתחילים לבוא אל המנוחה. המלחמה מול השטן כבשר ודם היא עזה יותר מהמלחמה מול השטן בעולם הרוחני, ובני האדם מסוגלים לראות אותה, ולכן אפילו צאצאי השטן מסוגלים אף הם לשאת עליי עדות נאה ואינם נכונים לעזוב; זו המשמעות של עבודתי כבשר ודם. הדבר נעשה בעיקר כדי לגרום לצאצאי השטן לבוז לשטן עצמו; זו הבושה הגדולה ביותר שניתן להמיט על השטן – לבייש אותו עד כדי כך שהוא לא יוכל למצוא מקום להתחבא בו, אלא יתחנן בפניי שוב ושוב לרחמים. אני ניצחתי, גברתי על הכול, פרצתי את הרקיע השלישי כדי להגיע אל הר ציון, כדי ליהנות מאושר משפחתי יחד עם בניי הבכורים, כדי להיות לנצח מוקף בנשף הגדול של מלכות השמיים!

למען הבנים הבכורים שילמתי את כל העלויות והשקעתי את כל האנרגיה (בני האדם פשוט אינם יודעים שכל מה שעשיתי, כל מה שאמרתי, העובדה שאני מסוגל לדעת את צפונותיהן של רוחות רעות מכל הסוגים והעובדה שנפטרתי מעושי-השירות לסוגיהם – כל הללו הם למען הבנים הבכורים). אך בכל העבודה הרבה הזאת, אני מנהל דברים בצורה מסודרת וכלל לא עיוורת. באמירותיי שנאמרות מדי יום אתם אמורים להיות מסוגלים לראות את שיטות העבודה שלי ואת שלביה; במעשיי שנעשים מדי יום עליכם לראות את חוכמתי ואת העקרונות שלאורם אני מטפל בנושאים. כפי שאמרתי, השטן שלח את אלה שעושים למעני שירות כדי שיפריעו לניהולי; אותם עושי-שירות הם זונין, אך המונח "חיטה" אינו מתייחס לבנים הבכורים, אלא לכל הבנים ולאנשים שאינם הבנים הבכורים. "חיטה תמיד תהיה חיטה, זונין תמיד יהיו זונין;" זה אומר שטבעם של אנשי השטן אינו יכול להשתנות לעולם. בקצרה, הם נותרים דומים לשטן. "החיטה" משמעה הבנים והאנשים, כיוון שלפני בריאת העולם הוספתי לאנשים האלה את האיכות שלי. היות שאמרתי בעבר שטבעו של האדם אינו משתנה, החיטה תמיד תהיה חיטה. אם כן, מהם הבנים הבכורים? מקור הבנים הבכורים הוא אני, אך לא בראתי אותם, ולכן לא ניתן לכנותם "חיטה" (מכיוון שברגע שמזכירים חיטה, זה מתקשר למושג "לזרוע", ו-"לזרוע" משמעו "לברוא"; השטן זורע בסודיות את כל הזונין כדי שישמשו כעושי-שירות). ניתן רק לומר שהבנים הבכורים הם הביטוי המלא והשופע של ישותי הפיסית; יש לייצג אותם באמצעות זהב, כסף ואבנים טובות; הדבר נוגע לעובדה שבואי דומה לבואו של גנב, ושאני באתי לגנוב זהב, כסף ואבנים טובות (היות שהזהב, הכסף והאבנים הטובות האלה שייכים לי מלכתחילה, ואני רוצה לקחתם בחזרה אל ביתי). כאשר בניי הבכורים ואני נחזור יחדיו לציון, אגנוב את הזהב, הכסף והאבנים הטובות הללו; כשזה יקרה, השטן יציב מחסומים והפרעות, ולכן אני אקח את הזהב, הכסף והאבנים הטובות ואפתח בקרב מכריע עם השטן. (זו בהחלט אינה מעשייה – זה דבר שמתרחש בעולם הרוחני, ולכן הדבר אינו ברור לחלוטין לבני אדם, והם יכולים רק לשמוע אותו כמו ששומעים סיפור. אך מתוך דבריי עליכם לראות מהי תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים שלי, ובשום אופן אסור לכם לשמוע את זה כמו ששומעים בדיחה, כי אחרת רוחי, רוח הקודש, תעזוב את כל בני האדם.) היום הקרב הזה נגמר לחלוטין, ואני אביא את בניי הבכורים (אביא את הזהב, הכסף והאבנים היקרות ששייכים לי) בחזרה להר ציון כאשר אחזור לשם. היות שזהב, כסף ואבנים יקרות הם נדירים והיות שהם יקרי-ערך, השטן מנסה לחטוף אותם ממני בכל דרך אפשרית, אך אני אומר שוב ושוב שמה שבא ממני חייב לחזור אליי, ואת משמעות הדבר הסברתי לעיל. דבריי, לפיהם הבנים בכורים הם ממני ושייכים לי, הם הצהרה שמיועדת לשטן. איש אינו מבין זאת, וכל זה מתרחש בעולם הרוחני. לכן בני האדם אינם מבינים מדוע אני מדגיש שוב ושוב שהבנים הבכורים שייכים לי; היום אתם אמורים להבין! אמרתי שלאמירותיי יש מטרה ושגלומה בהן חוכמה, אבל אתם מבינים זאת רק ברמה החיצונית. אפילו אדם אחד אינו מסוגל לראות את הדברים בבירור במישור הרוחני.;

אני מדבר יותר ויותר, וככל שאני מדבר יותר, כך דבריי נעשים חמורים יותר. כאשר הדברים יגיעו לרמה מסוימת, אשתמש בדבריי כדי לעבוד באנשים עד לרמה מסוימת, כדי לשכנע אנשים לא רק בליבם ובדברם, אלא אף יותר מכך – כדי לגרום להם לרחף בין חיים ומוות; זו שיטת העבודה שלי, זהו שלב העבודה שלי; זה חייב להיות כך, כי רק כך ניתן יהיה לבייש את השטן ולהביא את הבנים הבכורים לידי שלמות (להשתמש בדבריי כדי להביא סוף סוף את הבנים הבכורים לידי שלמות, לאפשר להם להשתחרר מהגוף הגשמי ולהיכנס אל העולם הרוחני). בני האדם אינם מבינים את השיטה שביסוד אמירותיי ואת נימתן. ההסבר שלי אמור להעניק לכולכם איזו תובנה, ועל כולכם לפעול לאור אמירותיי כדי להשלים את העבודה שעליכם לעשות. זה מה שהפקדתי בידיכם. עליכם להיות מודעים לזה, לא רק מתוך העולם החיצוני, אלא גם – וזה חשוב יותר – מתוך העולם הרוחני.

קודם: פרק 112

הבא: פרק 114

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

בעיה חמורה מאוד: בגידה (1)

בקרוב מאוד, עבודתי עומדת להסתיים. השנים הרבות שהעברנו ביחד הפכו לזיכרונות קשים מנשוא. חזרתי על דבריי ללא הרף והצגתי ללא הרף את עבודתי...

נוהג (2)

בימים עברו, בני האדם התאמנו להיות עם אלוהים ולחיות ברוח בכל רגע ורגע. בהשוואה לנוהג של ימינו, זו צורה פשוטה של תרגול רוחני, והיא שלב הנוהג...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה