פרק 107

כשדבריי חמורים במידה מסוימת, רוב האנשים נסוגים בגלל דבריי. זו בדיוק הנקודה שבה מתגלים בניי הבכורים. אמרתי שלא אנקוף אצבע אלא רק אשתמש בדבריי כדי להגשים את כל הדברים. אני משתמש בדבריי כדי להשמיד את כל מה שאני שונא וגם כדי להביא את בניי הבכורים לידי שלמות. (כשדבריי נאמרים, שבעת הרעמים יישמעו, ובאותו רגע בניי הבכורים ואני נשנה את צורתנו וניכנס אל ממלכת הרוח.) כשאמרתי שרוחי, רוח הקודש, עובדת באופן אישי, התכוונתי לומר שדבריי מגשימים את הכול, וכך ניתן לראות שאני כול-יכול. לפיכך, ניתן לראות בצורה ברורה אף יותר את המטרה שמאחורי כל אחד מהמשפטים שאני אומר. כבר אמרתי שכל דבר שאני אומר מתוך אנושיותי הוא היבט של הצורה שבה אני בא לידי ביטוי. אם כן, יש לסלק את אותם אנשים שאינם יכולים לבטוח בדבריי ואינם מאמינים בהם באמת כאשר הדברים נאמרים מתוך אנושיותי הרגילה! הדגשתי חזור והדגש שאנושיותי הרגילה היא היבט חיוני של אלוהותי המלאה, אך עדיין כל כך הרבה אנשים מתמקדים באלוהותי המלאה ומתעלמים מאנושיותי. אתם עיוורים! אתם אומרים שאיני תואם את תפיסותיכם, שהאדם שאני אינו תואם למושג[א] שיש לכם על אלוהים. האם אנשים כאלה יכולים להישאר במלכותי? אני ארמוס אתכם תחת כפות רגליי! רק תעזו למרוד בי! רק תעזו להיות כל כך עקשנים! חיוכי אינו תואם לתפיסותיכם, דבריי אינם נעימים לאוזניכם, ומעשיי אינם מביאים לכם תועלת, נכון? כל הדברים האלה צריכים להיות לטעמכם – האם כזהו אלוהים? והאנשים האלה רוצים להישאר בביתי ולקבל ברכות במלכותי? האינכם חולמים בהקיץ? כיצד ייתכן דבר כה נפלא! אתם רוצים לסרב לפקודותיי ובכל זאת לקבל ממני ברכות. אני אומר לכם: בשום אופן לא! אלה שיבואו אל מלכותי ויקבלו ברכות חייבים להיות אנשים שאני אוהב, כפי שכבר אמרתי פעמים רבות. מדוע אני מדגיש את הדברים הללו? אני יודע ומבין מה כולם חושבים בליבם; אני לא צריך לציין בקול את כל מחשבותיהם. צורתם האמיתית תיחשף בדברי השיפוט שלי וכולם יזעקו בצער בפני כס המשפט שלי. זו עובדה ברורה שאיש אינו יכול לשנות! בסופו של דבר אכניס אותם אל הבור חסר התחתית בזה אחר זה. זו התוצאה הסופית של שיפוטי את השטן. עליי להשתמש בשיפוט ובצווים מנהליים כדי לטפל בכל אדם, וזו השיטה שבה אני מייסר. האם באמת הבנתם זאת לעומק? איני צריך למסור לשטן סיבה – אני פשוט משתמש במוט הברזל שלי כדי להלום בו עד לסף המוות, כאשר הוא יתחנן לרחמים. אם כן, כשאנשים קוראים את דברי השיפוט שלי, הם אינם יכולים להבין אפילו מעט מהם, אך מנקודת הראות שלי, כל מונח וכל משפט שבהם מהווים יישום של צוויי המנהליים. זו עובדה ברורה.;

היות שהיום אני מדבר על שיפוט, חלק מהעניין הוא כס המשפט. בעבר נהגתם לומר שתישפטו בפני כס המשיח. יש לכם הבנה בנושא המשפט, אך אינכם יכולים להעלות על דעתכם את כס המשפט. ייתכן שיש אנשים החושבים שכס המשפט הוא חפץ פיסי – אולי הם מדמיינים אותו כשולחן גדול או אולי ככס משפט כמו בעולם החילוני. כמובן, אני לא אכחיש את מה שאמרתם בהסבר שלי הפעם – אך מבחינתי, לדברים שקיימים בדמיונם של בני האדם יש בכל זאת משמעות סמלית, ולכן התהום הפעורה בין דמיונותיהם של בני האדם לבין הכוונה המקורית שלי היא עדיין רחבה כמו המרחק בין שמיים וארץ. על פי התפיסות האנושיות, אנשים רבים שרועים על הקרקע בפני כס המשפט, זועקים בצער ומתחננים לרחמים. זו כבר פסגת הדמיון האנושי, ואיש אינו יכול לדמיין לעצמו דבר שמעבר לכך. מהו אפוא כס המשפט? לפני שאגלה את פשרן של התעלומות, עליכם להתכחש לכל מה שחשבתם בעבר, ורק אז אוכל להשיג את מטרתי. רק כך ניתן יהיה לסלק את התפיסות והמחשבות שיש לכם בנושא הזה. עליכם לשים לב תמיד כאשר אני מדבר. אסור לכם לנהוג ברשלנות. כס המשפט שלי הוקם מאז בריאת העולם. בעידנים ובדורות שחלפו, רבים מתו בפני כס המשפט שלי ורבים קמו מולו וחזרו לחיים. ניתן לומר גם שמראשית ועד אחרית, שיפוטי אינו חדל לעולם, ולכן כס המשפט שלי תמיד קיים. כשמזכירים את כס המשפט, כל בני האדם חשים משהו מן הפחד. כמובן, לאור הדברים שאמרתי כאן, אינכם יודעים כלל מהו כס המשפט. המשפט וכס המשפט מתקיימים יחדיו, אך אלו שני חומרים שונים. (החומר אינו חפץ פיסי, אלא מדובר בדברים שנאמרים. בני אדם אינם מסוגלים לראות זאת בכלל.) המונח "משפט" מתייחס לדבריי. (בין שדבריי חמורים או רכים, הם כולם נכללים במשפטי. אם כן, כל דבר שבוקע מפי הוא משפט.) בעבר אנשים חילקו את דבריי לסוגים רבים ושונים – ביניהם דברי שיפוט, דברים נעימים ודברים שמעניקים חיים. היום אני אבהיר לכם שהמשפט ודבריי קשורים זה לזה. במילים אחרות, המשפט הוא דבריי, ודבריי הם משפט. אל לכם לדבר עליהם בנפרד. בדמיונם, בני האדם חושבים שדברים קשים הם משפט, אך לבני האדם יש הבנה חלקית בלבד. כל מה שאני אומר הוא משפט. הביטוי "תחילת המשפט", שנאמר בעבר, מתייחס לכך שרוחי, רוח הקודש, התחילה באופן רשמי לעבוד בכל מקום וליישם את צוויי המנהליים. בביטוי הזה, המונח "משפט" מתייחס למציאות ממשית. כעת אסביר את כס המשפט: מדוע אני אומר שכס המשפט קיים מנצח ועד נצח וקשור לשיפוטי? האם אתם מבינים זאת מתוך ההסבר שנתתי למונח "משפט"? המונח "כס המשפט" מתייחס אליי עצמי. מנצח ועד נצח, אני תמיד מדבר ומשמיע את קולי. אני חי לנצח, ומכאן שהמשפט וכס המשפט שלי יתקיימו יחדיו לנצח. זה צריך להיות ברור עכשיו! אנשים מתייחסים אליי כאל חפץ בדמיונם, אך מבחינה זו איני מאשים אתכם ואיני מוקיע אתכם. אני מקווה רק שיהיה לכם לב צייתני, שתקבלו את התגלותי ושתדעו לפיה שאני האל חובק-הכול בכבודו ובעצמו.;

דבריי הם לגמרי בלתי מובנים לבני אדם. אין זה אפשרי עבורם למצוא את עקבותיי או להבין את רצוני. אם כן, המצב שבו אתם שרויים היום (מסוגלים לקבל את התגלותי, להבין את רצוני מתוך התגלותי וללכת בעקבותיי באמצעותה) הוא אך ורק התוצאה של מעשיי הפלאיים, חסדי וחמלתי. יום אחד אאפשר לכם אפילו לראות את חוכמתי, לראות מה עשיתי במו ידיי ולחזות בפלא שהוא עבודתי. כשזה יקרה, תוכנית האב שביסודה של תוכנית הניהול שלי תתגלה לעיניכם במלואה. בכל רחבי היקום ומדי יום קיימים ביטויים למעשיי הפלאיים, והכול עושים שירות כדי שניתן יהיה להגשים את תוכנית הניהול שלי. כשהדבר ייחשף באופן מלא, תוכלו לראות איזה סוג של אנשים ארגנתי לצורך מתן שירות, איזה סוג של אנשים ארגנתי לצורך עשיית רצוני, מה השגתי בכך שניצלתי את השטן, מה השגתי בעצמי, איזה סוג של אנשים מייבב, איזה סוג של אנשים חורק בשיניו, איזה סוג של אנשים יושמד ואיזה סוג של אנשים ישקע בתהום הנשייה. כשאני אומר "יושמד", אני מתכוון לאלה שאשליך אל אגם האש והגפרית ושיישרפו כליל, וכשאני מדבר על "נשייה", אני מתכוון לאלה שאשליך אל הבור חסר התחתית, המקום שבו הם יתנוונו לנצח. אל תחשבו שהשמדה ונשייה הם אותו הדבר. נהפוך הוא, אלה שני דברים שונים מאוד. עושי-שירות שנוטשים היום את שמי ישקעו בתהום הנשייה, ואלה שאינם בשמי ילכו להשמדה. זו הסיבה שאני אומר שאלה שישקעו בתהום הנשייה ישבחו אותי לנצח לאחר משפטי, אך האנשים האלה לעולם לא ייפטרו מייסוריי ותמיד יקבלו את שלטוני. זו הסיבה שאני אומר שהבור חסר התחתית הוא היד שבה אני משתמש כדי לייסר אנשים. אני גם אומר שהכול בידיי. למרות שהמונח "בור חסר תחתית" מתייחס להשפעת השטן, אני משתמש גם בידיי כדי לייסר אנשים. אם כן, כשאני אומר שהכול בידיי, אין כאן פרדוקס כלשהו. דבריי אינם חסרי אחריות – הם נאותים וקוהרנטיים. הם אינם מומצאים או חסרי היגיון, וכולם צריכים להאמין בהם. בעתיד אתם תסבלו בגלל זה. בגלל דבריי, אנשים רבים נעשים קרים, מתייאשים, מתאכזבים, בוכים או מייבבים. תהיינה כל מיני תגובות. יום אחד, כשכל האנשים שאני שונא ייסוגו, עבודתי תוגשם. בעתיד רבים יפלו בגלל בניי הבכורים, ובסופו של דבר הם יעזבו צעד אחר צעד. במילים אחרות, ביתי יהפוך בהדרגה לקדוש, וכל מיני שדים שנמצאים כעת לצדי ייסוגו לאיטם, בשקט, בהכנעה וללא מילה אחת של תלונה. לאחר מכן יתגלו כל בניי הבכורים, ואני אחל בשלב הבא של עבודתי. רק אז בניי הבכורים יהיו למלכים יחד עמי וימשלו ביקום כולו. אלה שלבי עבודתי, והם מהווים חלק חשוב מתוכנית הניהול שלי. אל תתעלמו מזה, כי אחרת תשגו.;

הזמן שבו אחל בעבודתי הוא הזמן שבו דבריי יתגלו לכם. אפילו אחת ממילותיי לא תישאר בלתי-מוגשמת. עבורי, יום אחד הוא כאלף שנים, ואלף שנים הם כיום אחד. כיצד אתם רואים זאת? מושג הזמן שלכם שונה מאוד משלי, מכיוון שאני שולט ביקום כולו ומגשים את כל הדברים. עבודתי נעשית יום אחר יום, צעד אחר צעד ושלב אחר שלב. יתרה מזאת, קצב עבודתי אינו נעצר ולו לשנייה בודדת – הוא נמשך בכל רגע ורגע. מאז בריאת העולם דבריי לא נקטעו. המשכתי לדבר והמשכתי להשמיע את קולי, אפילו היום, והדבר לא ישתנה בעתיד. אך זמני מאורגן בקפידה ומסודר מאוד. אני אעשה את מה שאני צריך לעשות כאשר אצטרך לעשותו (כשהדברים נוגעים בי, הכול ישתחרר ויהיה חופשי), ודבר אינו משבש את שלבי עבודתי. אני יכול לארגן כל אחד בביתי, אני יכול לארגן כל אחד בעולם, אך איני עסוק כלל, שכן רוחי, רוח הקודש, עובדת; רוחי ממלאת כל מקום מכיוון שאני הוא האל הייחודי בכבודו ובעצמו, והיקום כולו נתון בידיי. אם כן, ניתן לראות שאני כול-יכול, שאני חכם ושתפארתי ממלאת כל פינה ביקום.;

הערות שוליים:

א. בטקסט המקורי לא מופיעות המילים "מושג".

קודם: פרק 106

הבא: פרק 108

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

דבר האל משיג הכל

אלוהים אומר את דבריו ועושה את עבודתו בהתאם לעידנים השונים, ובעידנים שונים, הוא אומר דברים שונים. אלוהים לא מציית לכללים או חוזר על אותה...

עבודה והיווכחות (2)

העבודה וההיווכחות שלכם עלובות למדי. האדם אינו מייחס חשיבות לאופן העבודה ואף מתייחס באקראיות רבה יותר להיווכחות בחיים. האדם לא מתייחס לדברים...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה