פרק 108

כולם יכולים למצוא מנוחה בקרבי ולזכות בחופש. אלה שמחוצה לי אינם יכולים לקבל חופש או אושר, מכיוון שרוחי, רוח הקודש, אינה עמם. האנשים האלה קרויים "המתים חסרי הרוח". ואת אלה שבקרבי אני מכנה "האנשים החיים בעלי הרוח". הם שייכים לי והם עתידים לשוב אל כס מלכותי. אלה שנותנים שירות למשתייכים לשטן הם המתים חסרי הרוח, ויש להשמיד ולאיין את כולם. זו תעלומה של תוכנית הניהול שלי וזה חלק מתוכנית הניהול שלי שהאנושות אינה יכולה להבינו. בו בזמן, פרסמתי את הדברים האלה עבור כולם. אלה שאינם שייכים לי הם נגדי. אלה ששייכים לי תואמים אותי. זה לגמרי בלתי שנוי במחלוקת, וזהו העיקרון שלפיו אני שופט את השטן. העיקרון הזה צריך להיות ידוע לכולם, כדי שיוכלו לראות את צדקתי ואת הגינותי. כל אלה שבאים מהשטן יישפטו, יישרפו ויהפכו לאפר. גם זה חרון אפי, ועל ידי כך ניתן לראות את טבעי. מעתה ואילך, טבעי יפורסם בגלוי. הוא יתגלה בהדרגה לכל העמים והאומות, לכל הדתות, לכל הזרמים, ולבני אדם מכל אורחות החיים. דבר לא יוסתר. הכול יתגלה. עליי לעשות זאת משום שטבעי והעיקרון המנחה את מעשיי הם התעלומות הנסתרות ביותר מעיני האנושות (עליי לעשות זאת כדי שבניי הבכורים לא יפרו את הצווים המנהלתיים שלי וגם על מנת להשתמש בטבעי הנגלה כדי לשפוט את כל העמים וכל האומות). זו תוכנית הניהול שלי ואלה שלבי עבודתי. איש לא ישנה זאת בקלות דעת. כבר הבאתי לידי ביטוי באנושיותי את הטבע השלם של אלוהותי, ולכן איני מרשה לאיש לפגוע באנושיותי. (כל דבר שאני מביא לידי ביטוי הוא הטבע האלוהי. זו הסיבה לכך שאמרתי קודם לכן שאני אלוהים עצמו, אשר התעלה מעבר לאנושיות הרגילה.) אני בהחלט לא אסלח למי שיפגע בי, ואתן לו לגווע לעד! זכרו! זה מה שהחלטתי. כלומר, זהו חלק בלתי נפרד מהצווים המנהלתיים שלי. על כולם לראות זאת: האדם שהנני הוא אלוהים, ואף יותר מכך, אלוהים בכבודו ובעצמו. זה כבר צריך להיות ברור! איני אומר דבר בחוסר מחשבה. אני אבטא ואציין את כל הדברים בבירור עד שתבינו אותם באופן מלא.

המצב מתוח מאוד, לא רק בביתי, אלא אף יותר מכך מחוץ לביתי. אני מבקש שתישאו עדות על שמי, תביאוני לידי ביטוי בחייכם ותעידו עליי בכל ההיבטים. היות שאלה עתות הקץ, הכול מוכן עכשיו והכול שומר על מראהו המקורי, ודבר מכך לא ישתנה לעולם. אלה שאמורים להיות מושלכים יושלכו, ואלה שאמורים להישמר יישמרו. אל תנסו להיאחז בכוח או להידחק החוצה. אל תנסו לשבש את הניהול שלי ואל תהרסו את תוכניתי. מנקודת מבט אנושית, אני תמיד אוהב ומלא חמלה כלפי האנושות, אך מנקודת המבט שלי, טבעי מובחן על פי שלבי עבודתי, היות שאני האל המעשי בכבודו ובעצמו, האל הייחודי בכבודו ובעצמו! אני בלתי ניתן לשינוי, אך גם משתנה ללא הרף. זהו דבר שאיש אינו יכול להבינו. רק כאשר אומר ואסביר זאת לכם, תוכלו להבין ותבינו זאת בבירור. אני אוהב, מלא חמלה, צודק ומטיל משמעת כלפי בניי, אך אינני שיפוטי (כוונתי בכך שאיני משמיד את הבנים הבכורים). כלפי אחרים שאינם בניי, אני משתנה בכל עת, על פי חילופי העידנים: אני יכול להיות אוהב, מלא חמלה, צודק, מלכותי, שיפוטי, מלא חימה, מקלל, שורף, ובסופו של דבר, אני משמיד את בשרם. אלה שיושמדו יגוועו יחד עם רוחם ונפשם. אך באשר לנותני השירות, רק רוחם ונפשם תישמרנה (אומר לכם מאוחר יותר כיצד יש ליישם זאת באופן ספציפי, כדי שתבינו). עם זאת, הם לעולם לא יזכו בחופש ולעולם לא ישוחררו, מכיוון שהם נחותים מאנשיי ונתונים לשליטתם של אנשיי. הסיבה לכך שתיעבתי כל כך את נותני השירות היא שהם כולם צאצאי התנין הגדול האדום כאש, אך גם אלה שאינם נותני-שירות הם צאצאי התנין הגדול האדום כאש. במילים אחרות, כל אלה שאינם בנים בכורים הם צאצאי התנין הגדול האדום כאש. כשאני אומר שאלה שנמצאים בתהום הנשייה משבחים אותי לעד, אני מתכוון לומר שהם ישרתו אותי לנצח. זה חקוק באבן. האנשים האלה יהיו תמיד עבדים, בקר וסוסים. אני יכול לטבוח אותם בכל עת ולהשתלט עליהם כרצוני, מכיוון שהם צאצאי התנין הגדול האדום כאש, וטבעי אינו קיים בהם. בנוסף, היות שהם צאצאי התנין הגדול האדום כאש, טבעו קיים בהם, כלומר, טבעם הוא טבע של בהמות. זה נכון לחלוטין ובלתי משתנה לנצח! זאת מאחר שייעדתי הכול מראש. איש אינו יכול לשנות זאת (כלומר, לא ארשה לאיש לפעול נגד הכלל הזה). אם תנסה, אכה אותך אפיים ארצה!

עליכם להתבונן בתעלומות שחשפתי כדי לראות לאיזה שלב הגיעו תוכנית הניהול שלי ועבודתי, כדי לראות את מעשי ידיי וכדי לראות על אילו בני אדם יושתו שיפוטי וחרון אפי. זו צדקתי. אני מתווה את עבודתי ומנהל את תוכניתי בהתאם לתעלומות שחשפתי. איש אינו יכול לשנות זאת, יש לעשות זאת צעד אחר צעד על פי רצוני. התעלומות הן דרך הפעולה של עבודתי, והן האותות המסמנים את הצעדים בתוכנית הניהול שלי. אסור לאיש להוסיף דבר לתעלומות שלי או לגרוע מהן, מכיוון שאם התעלומה שגויה, הדרך אף היא שגויה. מדוע אני חושף בפניכם את התעלומות שלי? מהי הסיבה? מי מכם יכול לומר זאת בבירור? כמו כן, אמרתי שתעלומות הן הדרך. אם כן, למה הכוונה במילה "דרך"? זהו התהליך שאתם עוברים מן הבשר אל הגוף, וזהו שלב חשוב. לאחר שאני מגלה את פשר התעלומות שלי, תפיסותיהם של בני האדם מסולקות בהדרגה, ומחשבותיהם נחלשות בהדרגה. זהו תהליך ההיווכחות בממלכת הרוח. לפיכך, אני אומר שעבודתי מתנהלת בשלבים ושהיא איננה מעורפלת. זו המציאות וזו צורת עבודתי. איש אינו יכול לשנות זאת ואיש מלבדי אינו יכול לעשות זאת, שכן אני האל הייחודי בכבודו ובעצמו! אני משלים את עבודתי באופן אישי. כל היקום נתון לשליטתי הבלעדית, ואני לבדי מארגן אותו. מי מעז לא להקשיב לי? (בביטוי "אני לבדי" אני מתכוון לאלוהים עצמו, מכיוון שדמותי היא אלוהים עצמו, אם כן, אל תיאחזו בחוזקה בתפיסותיכם). מי מעז לפעול נגדי? הם ייענשו בחומרה! ראיתם את גורלו של התנין הגדול האדום כאש! זהו סופו, אך זה גם בלתי נמנע. אני חייב לעשות את העבודה בעצמי, כדי שהתנין הגדול האדום כאש יבויש. הוא לא יוכל לקום שוב אי פעם, והוא יושמד לנצח נצחים! כעת אני מתחיל לחשוף תעלומות. (זכרו! רוב התעלומות שנחשפות הן דברים שאתם נוהגים לומר, אך שאיש אינו מבינם). כבר אמרתי שכל הדברים שבני אדם רואים כבלתי-גמורים, כבר הושלמו בעיניי, והדברים שאני רואה כמצויים אך בתחילתם נראים לאנשים כאילו כבר הושלמו. האם זה פרדוקסלי? לא. אנשים חושבים כך מכיוון שיש להם תפיסות ומחשבות משלהם. הדברים שאני מתכנן מושלמים באמצעות דבריי (הם נקבעים כשאני אומר זאת, ומושלמים כשאני אומר זאת), אך לא נראה לי שהדברים שאמרתי הושלמו. זאת מאחר שהדברים שאני עושה כפופים למגבלת זמן, ולכן אני רואה אותם כדברים שלא נשלמו, אך בעיניהם הגשמיות של בני האדם (בשל הבדלים בתפיסת הזמן), דברים אלה כבר הושלמו. כיום, רוב האנשים חשדניים כלפיי בשל התעלומות שאני חושף. בגלל תחילתה של המציאות ובגלל שכוונותיי אינן תואמות את תפיסותיהם של בני האדם, הם מתנגדים לי ומתכחשים לי. זהו השטן שנלכד בעצמו בסבך מזימותיו. (הם רוצים לקבל ברכות, אך הם לא חשבו שאלוהים לא יתאם לתפיסותיהם עד כדי כך, ולכן הם נסוגים.) זו גם השפעתה של עבודתי. כל בני האדם צריכים לשבחני, להריע לי ולהלל אותי. הכול מכול נתון בידיי, והכול מכול נמצא בתחום שיפוטי. כאשר כל האנשים ינהרו אל ההר שלי, כאשר הבנים הבכורים יחזרו עטורי ניצחון, זו תהיה נקודת הסיום של תוכנית הניהול שלי. זה יהיה מועד הסיום של תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים שלי. את הכול אני מארגן באופן אישי. כבר אמרתי זאת פעמים רבות. היות שאתם עדיין חיים בתוך תפיסותיכם, עליי להדגיש זאת חזור והדגש, כדי שלא תשגו בכך ותשבשו את תוכניתי. בני אדם אינם יכולים לסייע לי וגם אינם יכולים להשתתף בניהול שלי, מכיוון שכעת אתם עדיין אנשים בשר ודם (למרות שאתם שייכים לי, אתם עדיין חיים בבשר). לכן אני אומר שאלה שעשויים בשר ודם אינם יכולים לקבל את ירושתי. זו גם הסיבה העיקרית שבעטיה אגרום לכם להיווכח בממלכת הרוח.

רעידות אדמה בעולם הן תחילתו של אסון. ראשית, אני גורם לעולם – כלומר, לכדור הארץ – להשתנות, ואחרי כן יופיעו מגפות ורעב. זו תוכניתי ואלה השלבים שלי, ואני אגייס את הכול כדי לשרתני, כדי להשלים את תוכנית הניהול שלי. באופן זה, כל היקום יושמד אפילו בלי התערבותי הישירה. כאשר התגלמתי לראשונה כבשר ודם ונצלבתי, הארץ רעדה בעוצמה רבה, וכך יקרה גם כשיגיע הקץ. רעידות אדמה תחלנה בדיוק ברגע שבו איווכח בממלכת הרוח מתוך הבשר. לפיכך, הבנים הבכורים בשום אופן לא יסבלו מן האסון, ואילו אלה שאינם בנים בכורים ייוותרו באסון ויסבלו. לכן, מנקודת מבט אנושית, כולם נכונים להיות בנים בכורים. על פי תחושתם המוקדמת של בני האדם, זה לא נועד על מנת ליהנות מברכות, אלא כדי להימנע מסבל בזמן האסון. זו מזימתו של התנין הגדול האדום כאש. אך אני לעולם לא אאפשר לו לחמוק. אני אגרום לו לספוג ממני עונש קשה, ולאחר מכן לקום ולשרת אותי (הדברים מתייחסים להבאת בניי ואנשיי לידי שלמות). הוא ילך שולל תמיד בתכסיסים של עצמו, תמיד יקבל את שיפוטי ותמיד יישרף בידיי. זו המשמעות האמיתית מאחורי הסבתם של נותני השירות להלל אותי (דהיינו, שימוש בהם כדי לחשוף את עוצמתי הגדולה). לא ארשה לתנין הגדול האדום כאש להתגנב אל מלכותי, ולא אתן לו את הזכות לשבח אותי! (מכיוון שהוא אינו ראוי. הוא לעולם לא יהיה ראוי!) אני רק אגרום לתנין הגדול האדום כאש לשרת אותי לנצח נצחים! אני רק אניח לו להשתטח אפיים ארצה בפניי. (מצבם של אלה שיושמדו טוב יותר משל אלה שיימצאו בתהום הנשייה. ההשמדה היא רק צורה זמנית של עונש כבד, אך אלה ששוקעים בתהום הנשייה יספגו עונשים כבדים לנצח. לכן אני משתמש בביטוי "להשתטח אפיים ארצה". אני משתמש בעונשים כבדים משום שאנשים אלה מתגנבים אל ביתי, נהנים ממיטב חסדי ורוכשים ידע כלשהו אודותיי. באשר לאלו שמחוץ לביתי, ניתן לומר שהבורים לא יסבלו). על פי תפיסותיהם של בני האדם, הם חושבים שגרוע יותר להישמד מאשר להימצא בתהום הנשייה, אך ההפך הוא הנכון – אלה שנמצאים בתהום הנשייה חייבים להיענש בחומרה לנצח, ואילו אלה שיושמדו יחזרו אל האין לנצח נצחים.

קודם: פרק 107

הבא: פרק 109

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

פרק 16

יש דברים כה רבים שאני רוצה לומר לאדם, דברים כה רבים שעליי לומר לו. אולם יכולות הקבלה של האדם דלות מדי: הוא לא מסוגל להבין את דבריי בשלמותם,...

לגבי כתבי הקודש (4)

בני אדם רבים סבורים שהיכולת להבין ולפרש את כתבי הקודש כמוה כמציאת הדרך האמיתית, אך האם הדברים אכן פשוטים כל כך? איש לא מכיר את המציאות של...

אלוהים עצמו, הייחודי ב'

טבעו הצודק של אלוהיםעתה, לאחר שהאזנתם לשיתוף הקודם העוסק בסמכותו של אלוהים, אני בטוח שאתם מצויידים במגוון לא קטן של מילים בנושא. כמה...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה