פרק 34

האל הכול יכול ניחן בעוצמה בלתי מוגבלת וביכולת בלתי מוגבלת להשיג את הכל, והוא האל השלם והאמיתי! הוא לא רק נושא את שבעת הכוכבים, נושא את שבע הרוחות, מתאפיין בשבע עיניים, פותח את שבעת החותמות ופותח את המגילה, אלא שהוא גם מנהל את שבע המכות ואת שבע הקערות ופותח את שבעת הרעמים. לפני זמן רב, הוא גם השמיע את שבעת השופרות! על כל הדברים שהוא ברא והשלים להלל אותו, להעניק לו כבוד ולרומם את כס מלכותו. הו, האל הכול יכול! אתה הכל, אתה השלמת הכל, ואיתך, הכל מושלם, הכל בהיר, הכל משוחרר, הכל חופשי, והכל חזק ועוצמתי! שום דבר לא נסתר או חבוי, ואיתך כל התעלומות מתגלות. יתר על כן, אתה שפטת את המוני אויביך, אתה מגלה את מלכותיותך, אתה מבטא את האש הבוערת שלך, אתה מפגין את חרון אפך, ואתה מציג את כבודך האינסופי, הנצחי וחסר התקדים! על כל העמים להתעורר ולהריע ולשיר ללא עכבות, תוך שהם מהללים את האל הכול יכול, המקורי לחלוטין, המחייה את הכל, השופע, רב הכבוד והאמיתי, שקיים מעולם ועד עולם. יש לרומם את כס מלכותו ללא-הרף, ויש לשבח את שמו הקדוש ולהעניק לו כבוד. זה רצוני הנצחי – כאלוהים – ואלה הברכות האינסופיות שהוא מגלה לנו ומרעיף עלינו! מי מביננו לא יורש זאת? כדי לרשת את הברכות של אלוהים, יש לרומם את שמו הקדוש של אלוהים ולעבוד אותו על ידי הקפת כס המלכות. האש הבוערת שלו תמיס את כל מי שיתייצב בפניו עם מניעים אחרים ובכוונות אחרות. היום הוא היום שבו אויביו יישפטו, והם גם יושמדו ביום הזה. יתרה מזאת, זהו היום שבו אני, האל הכול יכול, אתגלה, ואזכה בתהילה ובכבוד. הו, כל העמים! קומו מיד כדי להלל ולברך את האל הכול יכול שמאז ועד עולם שולח לנו חסד, מביא לנו ישועה, מרעיף עלינו ברכות, משלים את בניו ומשיג בהצלחה את מלכותו! זה המעשה המופלא של אלוהים! זה הסדר הנצחי של אלוהים והדבר שהוא ייעד מראש – שהוא עצמו בא להושיע אותנו, להשלים אותנו ולהביא אותנו לכבוד.

כל מי שלא קם ונושא עדות נמנה על ראשי העיוורים ועל מלכי הבורות, והוא יהפוך לבור לעולמים, לשוטה לעולמים ולמת ועיוור לעולמים. לפיכך, על רוחנו להתעורר! על כל בני האדם לקום! הריעו, הללו ורוממו עד אין קץ את מלך הכבוד, את אב הרחמים, את בן הגאולה, את שבע הרוחות השופעות ואת האל הכול יכול שמביא אש בוערת ומלכותית ומשפט צודק, שהוא מספק לבדו, שופע, כול יכול ושלם. כס מלכותו ירומם לעולם! על כל בני האדם לראות שזו חוכמתו של אלוהים, שזו דרך הישועה המופלאה, ושזו הגשמת רצונו רב הכבוד. אם לא נקום ונישא עדות, לאחר שיחלוף הרגע, לא נוכל לשוב לאחור. השאלה אם אנחנו זוכים לברכות או לפורענות מוכרעת בשלב הנוכחי של מסענו לפי מעשינו, מחשבותינו והדברים שאנחנו מביאים לידי ביטוי בזמן הזה. כיצד עליכם לנהוג? שאו עדות על אלוהים ורוממו אותו לעד, רוממו את האל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים - הנצחי, הייחודי והאמיתי!

מעתה ואילך, עליכם להבין בבירור שכל מי שלא נושאים עדות על אלוהים, שלא נושאים עדות על האל הייחודי והאמיתי, ואשר יש להם ספקות לגביו – כל בני האדם האלה חולים, מתים ומתריסים נגד אלוהים. דברי האל כבר הוכחו בימי קדם: כל מי שלא אוסף איתי מפזר, וכל מי שאיננו איתי נגדי. זו אמת שלא ניתן לשנות – היא חקוקה בסלע! מי שלא נושא עדות על אלוהים הוא משרת של השטן. בני האדם האלה באים כדי להפריע לילדיו של אלוהים ולהונות אותם, וכן להפריע לניהול של אלוהים – צריך להוציא אותם להורג! כל מי שיש לו כוונות טובות כלפיהם יביא על עצמו חורבן. עליכם לשמוע את אמירותיה של רוח האל ולהאמין להן, לצעוד בנתיב של רוח האל ולחיות את דבריה של רוח האל, ויתרה מזאת, עליכם לרומם את כס מלכותו של האל הכול יכול לעולמים!

האל הכול יכול הוא האל של שבע הרוחות! הוא גם האל של שבע העיניים ושבעת הכוכבים. הוא פותח את שבעת החותמות, והוא זה שפתח את המגילה! הוא תקע בשבעת השופרות, ושבע הקערות ושבע המכות נמצאות בידו – הוא ישחרר אותן כרצונו. הו, שבעת הרעמים שתמיד היו חתומים! הגיע הזמן לפתוח אותם! זה שיפתח את שבעת הרעמים כבר הופיע לנגד עינינו!

האל הכול יכול! איתך הכל חופשי ומשוחרר, אין שום קושי, והכל זורם באופן חלק! שום דבר לא מעז לחסום את דרכך או לעכב אותך. הכל נשמע לך. כל מה שלא שומע לך מת!

האל הכול יכול, האל בעל שבע העיניים! הכל ברור לגמרי, הכל בהיר וגלוי, והכל חשוף במערומיו. עם האל הכול יכול, הכל ברור כשמש, ולא רק שאלוהים עצמו הוא כך, אלא שגם בניו כך. לא ניתן להסתיר ממנו ומבניו אף אדם, אף חפץ ואף עניין!

שבעת הכוכבים של האל הכול יכול בהירים! הוא הפך את הכנסייה למושלמת, הוא ממנה את שליחי הכנסייה שלו, וכל הכנסייה נמצאת בניהולו. הוא פותח את כל שבעת החותמות, והוא עצמו משלים את תוכנית הניהול שלו ואת רצונו. המגילה היא השפה הרוחנית והמסתורית של ניהולו, והוא פתח אותה וגילה אותה!

על כל בני האדם לשמוע את שבעת השופרות המהדהדים. איתו, הכל נהיה ידוע, ודבר לעולם לא נסתר או מצער שוב. הכל מתגלה והכל מלא ניצחון!

שבעת השופרות של האל הכול יכול פתוחים, מלאי כבוד ומלאי ניצחון! אלה גם השופרות ששופטים את אויביו! במהלך ניצחונו, הקרן שלו מרוממת! הוא מושל בכל התבל!

הוא הכין את שבע קערות המכות, והן משתלחות במלוא עוז על אויביו8, והם ייבלעו בלהבות האש הבוערת שלו. האל הכול יכול מפגין את עוצמת סמכותו וכל אויביו גוועים. שבעת הרעמים הסופיים כבר לא חתומים בפני האל הכול יכול – הם כולם פתוחים! הם כולם פתוחים! הוא ממית את אויביו באמצעות שבעת הרעמים, מה שמייצב את פני האדמה, גורם לה לשרת אותו ומונע ממנה להפוך שוב לשממה!

האל הכול יכול הצודק! אנחנו מהללים אותך לנצח! מגיעים לך שבח עד אין קץ, והערכה והלל ללא סוף! שבעת הרעמים שלך אינם רק למען המשפט שלך, אלא שיותר מכך, הם למען הכבוד והסמכות שלך, והם מאפשרים להשלים את הכל!

כל העמים חוגגים לפני כס המלכות ומשבחים ומרוממים את האל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים! קולותיהם מרעידים כרעמים את היקום כולו! כל הדברים כולם קיימים בזכותו, והם גם מתרוממים בזכותו. מי מעז שלא לייחס לו באופן בלעדי כל כבוד, סמכות, חוכמה, קדושה, ניצחון והתגלות? זה ההישג של רצונו, וזו ההשלמה הסופית של בניית ניהולו!

קודם: פרק 33

הבא: פרק 35

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

פרק 6

האנושות מוכה בתימהון למשמע אמירותיו של אלוהים, כשבני האדם מבינים שאלוהים עובד רבות במישור הרוחני, דבר שהאדם לא מסוגל לעשות, ואשר רק אלוהים...

מבוא

"דברי האל לתבל כולה" הוא החלק השני של האמירות שהמשיח ביטא. בחלק הזה, המשיח משתמש בזהות של אלוהים עצמו. הן בוטאו בתקופה שבין 20 בפברואר 1992...

פרק 23

כשקולי נישא ועיניי יורות אש, אני משגיח על כל פני האדמה ומשקיף על התבל כולה. האנושות כולה מתפללת אליי, נושאת עיניים אליי, מפצירה בי להפסיק...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה