מה אתם מבינים בנוגע לברכות?

אף על פי שבני האדם שנולדים בעידן הזה נתונים להשחתה מצד השטן ושדים מטונפים, נכון גם שהם מסוגלים לזכות בישועה אדירה בזכות ההשחתה הזו – השחתה רבה אף יותר מכמות הבהמות המאכלסות את ההרים והמישורים, ומהנכסים המשפחתיים שאיוב זכה בהם, והיא גם רבה יותר מהברכות שאיוב קיבל מיהוה לאחר הניסיונות שהוא עבר. רק אחרי שאיוב עבר את ניסיון המוות, הוא יכול היה לשמוע את דברי יהוה. איוב שמע את קול יהוה בסערה, אך הוא לא ראה את פניו של יהוה ולא הכיר את טבעו. מה שאיוב זכה בו היה הרכוש המוחשי שמסב עונג גשמי והילדים היפים ביותר מכל ילדי הסביבה וכן הגנה ממלאכי השמיים. הוא מעולם לא ראה את יהוה, ועל אף שהוא היה צדיק, הוא מעולם לא הכיר את טבעו של יהוה. על אף שבני האדם של ימינו עניים באופן זמני בכל הנוגע להנאות חומריות או חווים סביבה חיצונית עוינת גיליתי לבני האדם העלובים ביותר את טבעי, שאותו מעולם לא חשפתי בפני האנושות בעידני העבר, ואשר תמיד היה סודי, וכן גיליתי להם את התעלומות שלי עוד מלפני העידנים ואף הענקתי להם את הישועה האדירה ביותר. זו הפעם הראשונה שעשיתי זאת. מעולם לא עשיתי עבודה כזו בעבר, ועל אף שאתם ירודים מאוד בהשוואה לאיוב, הדברים שזכיתם בהם והדברים שראיתם מתעלים בהרבה על הדברים שאיוב נחשף אליהם. על אף שסבלתם כל מיני סוגים של סבל ועינוי, הסבל הזה שונה מהניסיונות שאיוב עבר, אלא שהוא המשפט והייסורים שבני האדם קיבלו משום מרדנותם והתנגדותם, ומשום טבעי הצודק. אלה משפט צודק, אלה ייסורים צודקים וקללה צודקת. איוב היה אחד שייך לבני ישראל – הוא היה אחד מהצדיקים שקיבלו את אהבתו ורחמיו האדירים של יהוה. הוא לא עשה שום מעשים רעים ולא התנגד ליהוה. במקום זאת, הוא היה מסור ליהוה בנאמנות, והוא עבר ניסיונות כתוצאה מהצדיקות שלו, וחווה ניסיונות יוקדים משום שהוא היה משרת נאמן של יהוה. בני האדם היום כפופים למשפט ולקללה שלי משום הטינופת והרשע שלהם. אף על פי שהסבל שלהם שונה לחלוטין ממה שעבר על איוב כשהוא איבד את מקנהו, את רכושו, את משרתיו, את ילדיו ואת כל יקירי לבו, מה שבני האדם סובלים הוא הזיכוך והבערה היוקדים. מה שחמור יותר ממה שאיוב חווה הוא שסוג הניסיון הזה לא פוחת או מבוטל משום חולשתם של בני האדם, אלא שהוא מתמשך זמן רב עד היום האחרון של חייהם. מדובר בעונש, משפט, קללה – זוהי בערה חסרת רחמים, ומעבר לכך, זו ה"ירושה" שהאנושות זכאית לה. זה מה שמגיע לבני האדם, וזה המקום שבו אני מבטא את הטבע הצודק שלי. זו עובדה ידועה. אולם הדברים שבני האדם זכו בהם מתעלים בהרבה על מה שהם סבלו כעת. הדברים שסבלתם הם בסך הכל עכבות שנובעות מטיפשות, אך הרווח שלהם גדול פי מאה מהסבל שלכם. על פי חוקי ישראל בתנ"ך, כל מי שיתנגד לי, כל מי שימתח עליי ביקורת בגלוי וכל מי שלא יצעד בדרכי אך יעלה לי בתעוזה קורבנות גסים יושמד ללא ספק באש המקדש, או שכמה מבני העם הנבחר יסקלו אותו למוות. אפילו צאצאי ביתם וקרובים ישירים אחרים שלהם יסבלו את הקללה שלי, ובעולם הבא, הם לא יהיו בני חורין, אלא עבדי עבדיי, ואני אגלה אותם אל בין הגויים, והם לא יהיו מסוגלים לחזור למולדתם. על סמך מעשיהם והתנהגותם, חומרת הסבל שעוברים בני האדם כיום לא קרובה לחומרת הענישה שסבלו בני ישראל. האמירה שמה שאתם סובלים כעת הוא עונש אינה חסרת שחר, והסיבה לכך היא שבאמת חציתם את הגבול, ואם הייתם שייכים לעם ישראל, הייתם מצטרפים לשורותיהם של החוטאים הנצחיים, ובני ישראל היו קורעים אתכם לגזרים לפני זמן רב, וכן הייתם נשרפים באש משמיים בבית מקדשו של יהוה. ובמה זכיתם כעת? מה קיבלתם, וממה נהניתם? גיליתי את הטבע הצודק שלי בכם, אך הדבר החשוב ביותר שגיליתי הוא הסבלנות שלי לגאולת האנושות. אפשר לומר שכל מה שעשיתי בכם הוא עבודה של סבלנות, שהכל נועד למען הניהול שלי, ושמעבר לכך, הכל נועד למען הנאתה של האנושות.

על אף שאיוב עבר ניסיונות מיהוה, הוא בסך הכל היה איש צדיק שעבד את יהוה, ואפילו במהלך הניסיונות האלה, הוא לא התלונן עליו, אלא נצר בלבו את מפגשו עם יהוה. לא זו בלבד שבני האדם של ימינו לא נוצרים בלבם את נוכחותו של יהוה, אלא שהם דוחים את הופעתו, בזים לה, מתלוננים עליה ושמים אותה ללעג. אתם זכיתם ביותר ממעט, הלא כן? האם הסבל שלכם באמת היה כה רב? הסבל שלכם היה רב יותר מזה של מרים ויעקב? האם ההתנגדות שלכם הייתה זעומה? האם ייתכן שהדרישות שהצבתי לכם והדברים שדרשתי מכם היו רבים מדי וקשים מדי? חרון אפי יצא רק על בני ישראל שהתנגדו אליי, ולא כוון עליכם, ואתם זכיתם רק במשפט חסר הרחמים שלי ובחשיפות וכן בזיכוך יוקד ללא מעצורים. אף על פי כן, בני האדם עדיין מתנגדים ומסרבים לי ללא שמץ של ציות. ויש אפילו כאלה מתנכרים אליי ודוחים אותי. בני אדם כאלה לא טובים מחבורתם של קורח ודתן בהתנגדותה למשה. לבם של בני האדם קשה מדי, ואופיים עיקש מדי. הם לעולם לא משנים את דרכם הישנות. הדיבור שלי חושף אותם במערומיהם כמו זונות לאור יום, ודבריי כה חמורים עד שהם "לא נאותים", והם חושפים את אופיים של בני האדם לאור היום. אולם בני האדם רק מנידים בראשם, מזילים דמעות מעטות ובקושי חשים רגשות עצובים כלשהם. ברגע שזה נגמר, הם עזים כמו מלך חיות הפרא בהרים ואין להם מודעות כלל. כיצד יכולים בני אדם עם טבע כזה לדעת שהם נהנו מברכות רבות פי יותר ממאה מאלה של איוב? כיצד הם יכולים לגלות שהדברים שהם נהנים מהם הם ברכות שבקושי נראו כמותן לאורך כל העידנים, ואשר אף אדם לא נהנה מהן בעבר? כיצד תודעתם של בני האדם תוכל להרגיש את הברכה הזו שטומנת בחובה ענישה? למען הכנות, כל מה שאני דורש מכם הוא שתהיו מסוגלים להיות מודל לעבודתי ושתהיו עדים לטבע שלי בכללותו ולכל מעשיי, ושתוכלו להשתחרר מהחולי שפולט השטן. אולם האנושות תמיד נגעלת מעבודתי והיא תמיד עוינת כלפיה במכוון. איך ייתכן שאדם כזה לא יעורר אותי להשיב את חוקי ישראל ולהוציא עליהם את חרון אפי כלפי ישראל? אף על פי שיש ביניכם בני אדם רבים ש"נשמעים" לי, יש אפילו יותר בני אדם ביניכם שהם מהסגנון של חבורת קורח. ברגע שאזכה בכבודי המלא, אקח את האש מהשמיים ואשרוף אותם עד אפר. עליכם לדעת שכבר לא אטיל ייסורים על בני האדם בדבריי, אך לפני שאעשה את עבודת ישראל, אשרוף עד היסוד את בני האדם שהם מהסגנון של חבורת קורח, אשר מתנגדים לי ואותם סילקתי לפני זמן רב. כבר לא תהיה לאנושות הזדמנות ליהנות ממני, אך כל מה שהם יראו יהיה החמה וה"להבות" שלי מהשמיים. אני אחשוף את סופם של כל בני האדם, ואחלק את כל בני האדם לקטגוריות שונות. ארשום בפניי כל מעשה מרד שלהם, ואז אסיים את עבודתי, כדי שסופם של בני האדם ייקבע בהתאם לפסק הדין שלי בעודי על פני האדמה, וכן בהתאם לגישתם כלפיי. בבוא העת, שום דבר לא יכול לשנות את סופם. בני האדם עוד יגלו את סופם שלהם! אני אתן את סופם של בני האדם לאב שבשמיים.

קודם: העם הנבחר בסין לא יכול לייצג אף אחד משבטי ישראל

הבא: עד כמה אתם מבינים את אלוהים?

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

מהו אדם אמיתי

תפקידי הוא לנהל את האדם. מעבר לכך, נגזר עליו שאכבוש אותו כשבראתי את העולם. בני האדם לא יודעים שאכבוש אותם לחלוטין באחרית הימים, וייתכן שהם...

אלוהים עצמו, הייחודי ד'

קדושתו של אלוהים (א')כבר שיתפנו בפגישה האחרונה על סמכותו של אלוהים, וכרגע לא נדבר על הצדק של אלוהים. היום נדבר על נושא חדש לגמרי – קדושתו...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה