נוהג (4)

השלווה והאושר שאני מדבר עליהם היום שונים מאלה שאתה מאמין בהם ומבין אותם. נהגת לחשוב ששלווה ואושר פירושם שמחה תמידית, היעדר של מחלות או אסונות במשפחתך, לב מרוצה תמיד ללא טיפת צער, ושמחה בל-תתואר בתוכך בלי קשר למידת ההתפתחות של חייך. זאת בנוסף להעלאה במשכורתך ולקבלתו של בנך לאוניברסיטה. במחשבה על הדברים האלה, התפללת לאלוהים, ומאחר שנוכחת שחסדו של אלוהים כה רב, נמלאת אושר וחייכת מאוזן לאוזן, ולא יכולת להפסיק להודות לאלוהים. שלווה ושמחה כאלה אינם השלווה והשמחה האמיתיות שמשרה נוכחותה של רוח הקודש. אלא, אלה השלווה והשמחה של סיפוק הבשר. עליך להבין באיזה עידן אתה חי כיום. אין זה עידן החסד, וזו כבר לא העת שבה אתה שואף למלא את כרסך בלחם. ייתכן שאתה מאושר עד מאוד מפני שמשפחתך במצב טוב, אך חייך נושמים את נשימתם האחרונה – ולפיכך, אין זה משנה עד כמה רב אושרך, רוח הקודש אינה שורה עליך. השגת נוכחותה של רוח הקודש היא דבר פשוט: עשה את המוטל עליך כראוי, מלא היטב את חובתו ותפקידו של האדם, והיה מסוגל להצטייד בדברים שאתה זקוק להם כדי לפצות על חסרונותיך. אם אתה תמיד נושא בעול חייך ומאושר משום שהבנת אמת כלשהי או הבנת את עבודתו הנוכחית של אלוהים, פירוש הדבר שזכית באמת ובתמים בנוכחותה של רוח הקודש. או אם לעיתים אתה נתקף חרדה כשאתה נתקל בנושא שאינך יודע כיצד להתמודד איתו, או משום שאינך מבין אמת ששיתפו איתך – הדבר מוכיח שרוח הקודש שורה עליך. אלה מצבים שכיחים בחוויית החיים. עליך להבין את ההבדל בין נוכחותה של רוח הקודש והיעדר נוכחותה, ואסור לך להיות פשטני מדי בהשקפתך לגבי זה.

בעבר, נאמר שיש הבדל בין קבלת נוכחותה של רוח הקודש לבין קבלת עבודתה של רוח הקודש. המצב הרגיל של קבלת נוכחותה של רוח הקודש מתבטא במחשבות רגילות, היגיון רגיל ואנושיות רגילה. אופיו של בן אדם נשאר כפי שהיה, אך הוא מתמלא בשלווה פנימית, וכלפי חוץ יש לו גינונים של קדוש. זה המצב כשרוח הקודש שורה עליו. כשרוח הקודש שורה על האדם, יש לו מחשבות רגילות. כשהוא רעב, הוא רוצה לאכול, כשהוא צמא, הוא רוצה לשתות מים... ביטויים כאלה של אנושיות רגילה אינם הנאורות של רוח הקודש. הם מחשבותיהם הרגילות של בני האדם ומצבם הרגיל כאשר רוח הקודש שורה עליהם. בני אדם אחדים סבורים בטעות שמי שרוח הקודש שורה עליו לא חש רעב כלל, שהוא אינו עייף כלל, ושהוא אינו מקדיש מחשבה כלשהי למשפחה, משום שהוא התנתק כמעט לגמרי מהבשר. למעשה, ככל שרוח הקודש שורה יותר על בני אדם, כך הם רגילים יותר. הם יודעים לסבול ולוותר על דברים למען אלוהים, להקדיש את עצמם לאלוהים ולהיות נאמנים לאלוהים. יתר על כן, הם מקדישים מחשבה למזון ולמלבושים. במילים אחרות, הם לא איבדו כלל את האנושיות הרגילה שאמורה להיות להם, ובמקום זאת, הם ניחנים באופן מיוחד בהיגיון. לפעמים, הם קוראים את דברי אלוהים ומהרהרים בעבודתו של אלוהים, יש אמונה בלבם, והם מוכנים לעסוק בחיפוש האמת. כמובן, עבודתה של רוח הקודש מבוססת על היסודות האלה. אם אין לבני האדם חשיבה רגילה, אזי אין להם כל היגיון, וזה איננו מצב רגיל. כשיש לבני האדם חשיבה רגילה ורוח הקודש שורה עליהם, באופן בלתי נמנע, יש להם היגיון של אדם רגיל, וכך הם ניחנים במצב רגיל. בהתנסות בעבודתו של אלוהים, עבודתה של רוח הקודש מתרחשת מפעם לפעם. לעומת זאת, נוכחותה של רוח הקודש קיימת כמעט דרך קבע. כל עוד ההיגיון והחשיבה של בני האדם רגילים וכל עוד מצבם רגיל, אין ספק שרוח הקודש שורה עליהם. כשההיגיון והמחשבות של בני האדם אינם רגילים, אזי האנושיות שלהם אינה רגילה. אם עבודתה של רוח הקודש מצויה בקרבך כעת, אין ספק שרוח הקודש גם תשרה עליך. אולם אם רוח הקודש שורה עליך, עבודתה של רוח הקודש לא בהכרח מצויה בקרבך, משום שרוח הקודש עובדת בזמנים מיוחדים. השגת נוכחותה של רוח הקודש יכולה רק לשמר את הקיום הרגיל של בני האדם, אך רוח הקודש עובדת רק בזמנים מסוימים. לדוגמה, אם אתה מנהיג או פועל, כאשר אתה משקה ומזין את הכנסייה, רוח הקודש תהפוך אותך לנאור במילים מסוימות שמעשירות את האחרים ועשויות לפתור מקצת מהבעיות המעשיות של אחיך ואחיותיך, וזה הרגע שבו רוח הקודש עובדת. לפעמים, כשאתה אוכל ושותה את דברי האל, רוח הקודש מעניקה לך נאורות במילים מסוימות, רלוונטיות במיוחד לחוויות שלך, אשר מאפשרות לך לרכוש ידע מעמיק יותר אודות המצבים שלך. גם זו עבודתה של רוח הקודש. לפעמים, כשאני מדבר, אתם מקשיבים ואתם מסוגלים להשוות את המצבים שלכם לדבריי, ולפעמים אתם מתרגשים או שואבים השראה. כל זו היא עבודתה של רוח הקודש. יש כאלה שאומרים שרוח הקודש עובדת בתוכם כל הזמן. זה בלתי אפשרי. לו הם אמרו שרוח הקודש תמיד שורה עליהם, זה היה מציאותי. לו הם אמרו שהחשיבה וההיגיון שלהם תמיד רגילים, זה היה מציאותי, וזה היה מראה שרוח הקודש שורה עליהם. אם הם אומרים שרוח הקודש תמיד עובדת בהם, שאלוהים הופך אותם לנאורים, שרוח הקודש מרגשת אותם בכל רגע ושהם זוכים בידע חדש כל הזמן, אזי אין זה מצב רגיל כלל ועיקר! זה מצב על-טבעי לחלוטין! אין צל של ספק, בני אדם כאלה הם רוחות רעות! אפילו כשרוח האל מתגלמת כבשר ודם, יש רגעים שבהם היא חייבת לאכול ולנוח – קל וחומר שכך הדבר לגבי בני אנוש. דומה שלבני האדם שרוחות רעות שולטות בהם אין חולשות של הבשר. הם מסוגלים לזנוח הכול ולוותר על הכול, הם נטולי רגשות, הם מסוגלים לסבול עינויים, והם אינם חשים כל תשישות, כאילו שהם התעלו מעל הבשר. האין זה על-טבעי עד מאוד? עבודתן של הרוחות הרעות היא על-טבעית. שום בן אנוש אינו יכול להשיג את הדברים האלה! אנשים חסרי חוש אבחנה מקנאים מאוד כשהם רואים בני אדם כאלה: הם אומרים שאמונתם באלוהים עזה כל כך, שאמונתם עצומה כל כך ושהם לעולם אינם מפגינים חולשה כלשהי! למעשה, כל אלה הנן ראיות לעבודתה של רוח רעה. זאת משום שלבני אדם רגילים יש באופן בלתי נמנע חולשות אנושיות. זה המצב הרגיל של בני האדם שרוח הקודש שורה עליהם.

מה פירוש הדבר לעמוד איתן בעדותך? יש אנשים שאומרים שהם פשוט חסידי אל ושאינם מקדישים מחשבה לשאלה אם הם מסוגלים לזכות בחיים. הם אינם עוסקים בחיפוש החיים, אך הם גם אינם נסוגים. הם רק מכירים בכך שאלוהים הוא זה שמבצע את השלב הזה בעבודה. האין זה כשלון בעדותם? אנשים כאלה אפילו אינם נושאים עדות על כך שנכבשו. בני האדם שנכבשו הם חסידי אל בלי קשר לכל דבר אחר, והם מסוגלים לעסוק בחיפוש החיים. לא רק שהם מאמינים באל המעשי, אלא הם גם יודעים להישמע לכל הסדריו של אלוהים. כאלה הם בני האדם שנושאים עדות. אלה שאינם נושאים עדות מעולם לא עסקו בחיפוש החיים, והם עדיין חסידי אל מבולבלים. ייתכן שאתה חסיד אל, אך אין הדבר אומר שנכבשת, מכיוון שאינך מבין כלל את עבודתו של אלוהים כיום. יש לעמוד בתנאים מסוימים על מנת להיכבש. לא כל חסידי האל נכבשו, מכיוון שבלבך, אינך מבין כלל מדוע עליך להיות חסיד כיום, ואף אינך יודע איך הגעת עד הלום, מי תמך בך עד היום. נוהג האמונה באלוהים של אנשים מסוימים הוא מבולבל ובלתי מאורגן. לפיכך, עובדת היותכם חסידי אל אין משמעה בהכרח שאתם נושאים עדות. מהי בדיוק עדות אמיתית? לעדות המדוברת כאן יש שני חלקים: האחד הוא עדות לכך שנכבשתם, והשני הוא עדות לכך שהפכתם למושלמים (שהיא, באופן טבעי, העדות שתבוא לאחר הניסיונות והאסונות האדירים של העתיד). במילים אחרות, אם תהיה מסוגל לעמוד איתן במהלך האסונות והניסיונות, הרי שנשאת את השלב השני בעדות. הדבר החיוני ביותר כיום הוא השלב הראשון בעדות: היכולת לעמוד איתן במהלך כל ניסיון של ייסורים ומשפט. זו עדות לכך שנכבשתם, זאת משום שהיום הוא עת הכיבוש. (עליך לדעת שזה הזמן שבו אלוהים עובד על פני האדמה. עבודתו המרכזית של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם על פני האדמה היא כיבושה של קבוצת בני האדם הזאת, חסידי האל האלה, באמצעות משפט וייסורים.) יכולתך לשאת עדות על כך שנכבשת תלויה ביכולתך להיות חסיד אל עד הסוף, אך חשוב מכך, היא תלויה ביכולתך לרכוש ידע אמיתי בנוגע לייסורים ולמשפט בעבודתו של אלוהים, בעודך חווה כל שלב בעבודתו של אלוהים, ובשאלה אם אתה באמת רואה את כל העבודה הזו. לא תוכל להגיע עד לסוף ברמייה, בהיותך רק חסיד האל. עליך להיות מוכן להיכנע ברצון במהלך כל אירוע של ייסורים ומשפט, עליך להיות מסוגל לרכוש הבנה אמיתית של כל שלב בעבודה שאתה חווה, ועליך להיות מסוגל לרכוש ידע על טבעו של אלוהים ולהישמע לטבע הזה. זו העדות המוחלטת לכך שנכבשת, שעליך לשאתה. העדות לכך שנכבשת מתייחסת בעיקר לידע שלך אודות התגלמותו של אלוהים כבשר ודם. שלב זה בעדות הוא קריטי להתגלמותו של אלוהים כבשר ודם. אין זה משנה מה אתה עושה או אומר בפני אנשי העולם או בפני בעלי השררה. הדבר החשוב מכול הוא יכולתך להישמע לכל הדברים שנאמרים מפיו של אלוהים ולכל עבודתו. לפיכך, שלב העדות הזה מופנה אל השטן ואל כל אויביו של אלוהים – השדים ובני האדם העוינים שאינם מאמינים שאלוהים יתגלם כבשר ודם בשנית ויבוא לעשות עבודה גדולה אף יותר, ויתרה מזאת, אינם מאמינים בעובדת שובו של אלוהים כבשר ודם. במילים אחרות, הוא מופנה אל כל צוררי המשיח – כל האויבים שאינם מאמינים בהתגלמותו של אלוהים כבשר ודם.

מחשבה על אלוהים וכמיהה לאלוהים אינם מוכיחים שאלוהים כבש אותך. כיבושך תלוי בשאלה אם אתה מאמין שהוא הדבר המתגלם כבשר ודם, בשאלה אם אתה מאמין שהדבר התגלם כבשר ודם, ובשאלה אם אתה מאמין שרוח האל הפכה לדבר, ושהדבר הופיע בבשר. זו העדות העיקרית. אין זה משנה איך אתה חסיד אל או איך אתה משקיע מעצמך. הדבר החיוני הוא יכולתך לגלות מתוך האנושיות הרגילה הזו שהדבר התגלם כבשר ושרוח האמת התגשמה כבשר – שכל האמת, הדרך והחיים הגיעו כבשר, ושרוח האל באה באמת ובתמים אל פני האדמה, ושהרוח הגיעה כבשר. אף על פי שבאופן שטחי, הדבר נראה שונה מההתעברות בידי רוח הקודש, בעבודה זו אתה מסוגל לראות ביתר בהירות שרוח האל כבר התממשה כבשר, ויתרה מזאת, שהדבר התגלם כבשר, ושהדבר הופיע בבשר. אתה מסוגל להבין את המשמעות האמיתית של המילים: "בְּרֵאשִׁית הָיָה הַדָּבָר, וְהַדָּבָר הָיָה עִם הָאֱלֹהִים, וֵאלֹהִים הָיָה הַדָּבָר". יתרה מזאת, עליך להבין שהדבר של ימינו הוא אלוהים, ולחזות בדבר מתגלם בבשר. זו העדות הטובה ביותר שהנך יכול לשאת. זה מוכיח שיש לך ידע אמיתי אודות אלוהים שהתגלם כבשר ודם – אינך רק מסוגל להכיר את אלוהים, אלא הנך גם מודע לכך שהדרך עליה אתה צועד כיום הוא דרך החיים ודרך האמת. שלב העבודה שישוע עשה הגשים רק את המהות של "הדבר היה עם האלוהים": האמת של אלוהים הייתה עם אלוהים, ורוח האל הייתה עם הבשר והייתה בלתי נפרדת ממנו, כלומר בשרו ודמו של אלוהים בהתגלמותו היו עם רוח האל, וזו הוכחה גדולה יותר לכך שישוע בהתגלמותו כבשר ודם היה ההתגלמות הראשונה של אלוהים. שלב העבודה הזה מממש בדיוק את המשמעות הפנימית של "הדבר היה לבשר", מעניק משמעות עמוקה יותר ל"הדבר היה עם האלוהים, ואלוהים היה הדבר", ומאפשר לך להאמין בנחישות במילים "בראשית היה הדבר". כלומר בעת הבריאה, אלוהים התאפיין בדברים, דבריו היו איתו והיו בלתי נפרדים ממנו, ובעידן האחרון אלוהים מבהיר אף יותר את העוצמה והסמכות של דבריו, ומאפשר לאדם לראות את כל דרכיו – לשמוע את כל דבריו. זוהי העבודה של העידן האחרון. עליך להבין את הדברים האלה לעומקם. אין מדובר בהכרת הבשר, אלא באופן שבו אתה מבין את הבשר ואת הדבר. זו העדות שעליכם לשאת, זו שכולם חייבים להכירה. משום שזו עבודתה של ההתגלמות השנייה – והפעם האחרונה שאלוהים יתגלם כבשר ודם – היא משלימה לחלוטין את חשיבותה של ההתגלמות, מבצעת ומפיקה באופן מלא את כל עבודתו של אלוהים כבשר ודם, ומביאה את התקופה של אלוהים כבשר ודם לסופה. לפיכך, עליך להכיר את משמעותה של ההתגלמות. אין זה משנה כמה אתה מתרוצץ, או עד כמה טוב אתה מיישם עניינים חיצוניים אחרים. השאלה הקובעת היא אם אתה מסוגל להישמע באמת ובתמים לאלוהים בהתגלמותו כבשר ודם, להקדיש את כל הווייתך לאלוהים, ולהישמע לכל הדברים שיוצאים מפיו. זה הדבר שעליך לעשות והדבר שעליך לציית לו.

שלב העדות האחרון הוא עדות לכך שאתה מסוגל או לא מסוגל להפוך למושלם. כלומר, משהבנת את כל הדברים שבקעו מפיו של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם, רכשת ידע אודות אלוהים והשתכנעת לגביו, אתה מביא לידי ביטוי בחייך את כל הדברים שביטא פיו של אלוהים וממלא את התנאים שאלוהים דורש ממך – הסגנון של פטרוס והאמונה של איוב – כך שתוכל להישמע עד המוות, להתמסר לאלוהים לחלוטין, ולהשיג צלם של אדם שעומד באמת-המידה, דהיינו צלם של אדם שנכבש והפך למושלם אחרי שחווה את המשפט והייסורים של אלוהים. זו העדות המוחלטת שצריך לשאת אדם שהופך למושלם באופן מוחלט. אלה שני שלבי העדות שעליך לשאת, והם קשורים זה לזה, וכל אחד מהם הכרחי. אך יש דבר אחד שעליך לדעת: העדות שאני דורש ממך כיום איננה מופנית אל אנשי העולם, ולא אל אף אדם מסוים, אלא אל דרישתי ממך. היא נמדדת ביכולתך לְרַצות אותי, ובמסוגלות שלך לעמוד באופן מלא באמות המידה של דרישותיי מכל אחד מכם. את זאת עליכם להבין.

קודם: נוהג (3)

הבא: נוהג (5)

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

על חייו של פטרוס

פטרוס הוא מודל לחיקוי שאלוהים הציג לאנושות, והוא היה אישיות ידועה לכול. מדוע אלוהים הציב אדם כה פשוט כאות ומופת, ומדוע דורות מאוחרים יותר...

פרק 34

פעם הזמנתי אדם כאורח לביתי, אך הוא רץ אנה ואנה משום פניותיי, כאילו במקום להזמין אותו כאורח, הבאתי אותו למקום ההוצאה להורג. לכן, ביתי נשאר...

תעלומת ההתגלמות (4)

עליכם לדעת את הסיפור מאחורי ספרי הקודש ויצירתם. ידע זה אינו נחלתם של אלה שלא קיבלו את עבודתו החדשה של אלוהים. הם אינם יודעים. אילו הסברת...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה