חזון עבודתו של אלוהים (2)

בעידן החסד הוטפה בשורת ההכאה על חטא, ואם האדם האמין, הוא זכה בישועה. כיום, במקום הישועה מדובר רק על כיבוש והבאה לכדי שלמות. מעולם לא נאמר שאם אדם מאמין אז כל משפחתו מבורכת, או שהישועה קורית אחת ולתמיד. כיום, איש לא אומר את הדברים האלה, ודברים כאלה הם מיושנים. עבודתו של ישוע בזמנו הייתה גאולת האנושות כולה. חטאיהם של כל מאמיניו נסלחו. כל עוד בני האדם האמינו בו, הוא היה גואל אותם; אם בני האדם האמינו בו, הם כבר לא היו חוטאים – הם שוחררו מחטאיהם. זו הייתה משמעותה של ישועה ושל הצדקה על ידי אמונה. אולם בקרב המאמינים נותר חלק מרדני שהתנגד לאלוהים, ושעדיין היה צריך להסיר באיטיות. משמעותה של ישועה לא הייתה שהאדם נפל לחלוטין בנחלתו של ישוע, אלא שהאדם לא היה שייך עוד לחטא, שנמחל לו על חטאיו: אם הם האמינו, בני האדם לא היו שייכים עוד לחטא. בזמנו, ישוע עשה עבודה רבה שהייתה בלתי נתפסת עבור תלמידיו, ואמר דברים רבים שבני האדם לא הבינו. זאת משום שבזמנו, הוא לא סיפק כל הסבר. לפיכך, כמה שנים לאחר שהוא עזב, מתי יצר את שושלת היוחסין שלו, ואחרים גם עשו עבודה רבה שהייתה רצון האדם. ישוע לא בא כדי להפוך את האדם למושלם וכדי לזכות בו, אלא כדי לעשות שלב עבודה אחד: להביא את הבשורה על מלכות שמיים ולהשלים את עבודת הצליבה. על כן, לאחר שנצלב, עבודתו הסתיימה לחלוטין. אולם בשלב הנוכחי – עבודת הכיבוש – יש לומר דברים רבים יותר ולעשות עבודה רבה יותר, ותהליכים רבים צריכים להתקיים. יש גם לגלות את מסתרי עבודתם של ישוע ויהוה, כדי שלכל בני האדם תהיה הבנה ובהירות באמונתם, מכיוון שזו העבודה של אחרית הימים, ומכיוון שאחרית הימים היא סוף עבודתו של אלוהים – מועד סיומה של עבודתו. השלב הזה בעבודה יבהיר לכם את החוק של יהוה ואת הגאולה של ישוע, והוא נועד בעיקר כדי שתוכלו להבין את כל העבודה של תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים של אלוהים, להעריך את כל חשיבותה ומהותה של תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים שלו, להבין את המטרה של כל העבודה שישוע עשה ושל הדברים שהוא אמר, ולהבין אפילו את אמונתכם העיוורת בספרי הקודש והערצתכם אותם. השלב הזה יאפשר לכם לתפוס את כל זה באופן יסודי. אתם תבינו הן את העבודה שישוע עשה והן את העבודה של אלוהים כיום, ואתם תתפסו ותראו את כל האמת, החיים והדרך. בשלב העבודה שעשה ישוע, מדוע ישוע עזב מבלי לעשות את עבודת הסיום? מפני ששלב עבודתו של ישוע לא היה עבודת הסיום. כשהוא נצלב, גם דבריו נחתמו; אחרי שהוא נצלב, עבודתו הסתיימה לחלוטין. השלב הנוכחי שונה: רק לאחר שהדברים ייאמרו עד תום ורק לאחר שתושלם כל עבודתו של אלוהים, עבודתו תסתיים. במהלך שלב העבודה של ישוע, נותרו דברים רבים שלא נאמרו, או שלא בוטאו במלואם. אולם לישוע לא היה אכפת מה אמר ומה לא אמר, מכיוון ששליחותו לא הייתה שליחות של מילים, ולכן לאחר שהוא נצלב, הוא עזב. שלב העבודה ההוא נועד בעיקר למען הצליבה, והוא לא דומה לשלב הנוכחי. שלב העבודה הנוכחי נועד בעיקר למען ההשלמה, ההבהרה וחתימת העבודה כולה. אם הדברים לא ייאמרו עד תום, לא תהיה דרך לסיים עבודה זו, מכיוון שבשלב העבודה הזה, העבודה כולה מסתיימת ומתבצעת באמצעות מילים. בזמנו, ישוע עשה עבודה רבה שהאדם לא היה מסוגל להעלות על הדעת. הוא עזב בשקט, וכיום יש עדיין רבים שלא מבינים את דבריו, שהבנתם שגויה אך הם מאמינים שהיא נכונה, שלא יודעים שהם טועים. בסופו של דבר, השלב הנוכחי יביא את עבודתו של אלוהים לסופה המוחלט ויחתום אותה. כולם יבינו ויכירו את תוכנית הניהול של אלוהים. התפיסות שיש באדם, כוונותיו, הבנותיו השגויות, תפיסותיו בנוגע לעבודתם של יהוה וישוע, דעותיו על הגויים וסטיותיו ושגיאותיו האחרות יתוקנו. האדם יבין את כל הנתיבים הנכונים בחיים, את כל העבודה שאלוהים עשה ואת כל האמת. כשכך יקרה, יסתיים שלב העבודה הזה. עבודתו של יהוה הייתה בריאת העולם, זו הייתה הראשית. שלב העבודה הנוכחי הוא סופה של העבודה והסיכום. בהתחלה, עבודתו של אלוהים התבצעה בקרב העם הנבחר, ישראל, וזה היה שחר של תקופה חדשה במקום הקדוש מכולם. שלב העבודה האחרון מתבצע במדינה הטמאה מכולן, כדי לשפוט את העולם ולסיים את העידן. בשלב הראשון, עבודתו של אלוהים נעשתה במקום הבהיר מכולם, ואילו השלב האחרון מתבצע במקום החשוך מכולם, והחושך הזה יגורש, האור יצא וכל בני האדם ייכבשו. כשאנשי המקום הטמא והחשוך מכל הזה ייכבשו והאוכלוסייה כולה תכיר בכך שיש אלוהים ושהוא האל האמיתי, וכשכל אדם ישוכנע לחלוטין, העובדה הזו תשמש כדי לבצע את עבודת הכיבוש בתבל כולה. שלב העבודה הזה הוא סמלי: לאחר שעבודת העידן הזה תסתיים, עבודת ששת אלפי שנות ניהול תסתיים לחלוטין. לאחר שתושבי המקום החשוך מכל ייכבשו, מיותר לציין שכך יקרה גם בכל מקום אחר. מכיוון שכך, עבודת הכיבוש בסין לכשעצמה נושאת עמה סמליות משמעותית. סין מגלמת את כל כוחות החושך, והעם הסיני מייצג את כל מי ששייך לבשר, לשטן, ולבשר ודם. הסינים הם אלה שהתנין הגדול האדום כאש השחית יותר מכל, שהתנגדותם לאלוהים היא העזה ביותר, שאנושיותם היא השפלה והטמאה ביותר, ולכן הם אב-הטיפוס של האנושות המושחתת כולה. אין פירוש הדבר שלמדינות אחרות אין בעיות כלל. התפיסות של האדם כולן זהות, ועל אף שייתכן שיש לבני האדם במדינות האלה איכות טובה, אם הם לא מכירים את אלוהים, פירוש הדבר הוא שהם מתנגדים לו. מדוע גם היהודים התנגדו לאלוהים והמרו את פיו? מדוע גם הפרושים התנגדו לו? מדוע יהודה איש קריות בגד בישוע? בזמנו, רבים מהתלמידים לא הכירו את ישוע. אחרי שישוע נצלב וקם לתחייה, מדוע בני האדם עדיין לא האמינו בו? כל מרדנותו של האדם זהה, הלא כן? העניין הוא רק שהסינים משמשים כדוגמה, וכשהם ייכבשו, הם יהפכו לאות ולמופת וישרתו כנקודת התייחסות לאחרים. מדוע אמרתי תמיד שאתם נספח לתוכנית הניהול שלי? בעם הסיני, השחיתות, הטומאה, הרשעות, ההתנגדות והמרדנות באות לידי ביטוי באופן המלא ביותר ומתגלות על כל צורותיהן השונות. מצד אחד, איכותם נמוכה, ומצד שני, חייהם והלך רוחם נחשלים, וההרגלים שלהם, סביבתם החברתית, המשפחה שאליה נולדו – כולם ירודים ונחשלים ביותר. גם מעמדם נמוך. העבודה במקום הזה היא סמלית, ולאחר שעבודת המבחן הזו תתבצע במלואה, העבודה הבאה של אלוהים תתקדם באופן הרבה יותר טוב. אם ניתן יהיה להשלים את שלב העבודה הזה, אין ספק שגם העבודה הבאה תושלם כראוי. לאחר ששלב העבודה הזה יוגשם, תושג הצלחה אדירה וגמורה, ועבודת הכיבוש בכל רחבי תבל תסתיים לחלוטין. למעשה, לאחר שהעבודה בקרבכם תנחל הצלחה, הדבר יהיה שווה ערך להצלחה בכל רחבי תבל. זו חשיבות הסיבה לכך שאני משתמש בכם כאות ומופת. מרדנות, התנגדות, טומאה, רשעות – כולן מצויות בבני האדם האלה, והם מייצגים את כל מרדנותה של האנושות. הם באמת משהו מיוחד. לפיכך, הם מוצגים כתמצית הכיבוש, ולאחר שהם ייכבשו, הם יהפכו באופן טבעי לאות ומופת לאחרים. דבר לא היה סמלי יותר מהשלב הראשון שבוצע בישראל: בני ישראל היו הקדושים ביותר והכי פחות מושחתים מכל העמים, ולכן שחר התקופה החדשה בארץ הזו היה בעל המשמעות הרבה ביותר. אפשר לומר שאבות האנושות באו מישראל ושישראל הייתה מקום הולדת עבודתו של אלוהים. בראשית, בני האדם האלה היו הקדושים ביותר, כולם עבדו את יהוה, ועבודתו של אלוהים בהם הצליחה להניב את התוצאות הנפלאות ביותר. כל ספרי הקודש מתעדים את העבודה בשני שלבים: האחד היה העבודה של עידן החוק, והאחר היה העבודה של עידן החסד. התנ"ך מתעד את דברי יהוה לבני ישראל ואת עבודתו בעם ישראל; הברית החדשה מתעדת את עבודתו של ישוע ביהודה. מדוע כתבי הקודש לא מכילים כלל שמות סיניים? מפני ששני חלקי העבודה הראשונים של אלוהים התבצעו בישראל, משום שעם ישראל היה העם הנבחר – כלומר הוא היה הראשון לקבל את עבודתו של יהוה. הם היו הכי פחות מושחתים מכל האנושות, ובהתחלה הם התכוונו להעריך את אלוהים ולירוא אותו. הם נשמעו לדברי יהוה, תמיד שירתו בבית המקדש ולבשו בגדי כהונה או כתרי כהונה. זה היה העם הקדום ביותר שעבד את אלוהים והמושא הקדום ביותר של עבודתו. בני האדם האלה היו אות ומופת לאנושות כולה. הם היו אות ומופת לקדושה וצדיקות. בני אדם כמו איוב, אברהם, לוט או פטרוס וטימותיאוס – כולם היו בני ישראל והאותות והמופתים הקדושים ביותר. ישראל הייתה הארץ הקדומה ביותר מקרב האנושות שעבדה את אלוהים, וצדיקים רבים יותר באו ממנה מאשר מכל מקום אחר. אלוהים עבד בקרבם כדי שהוא יוכל להיטיב לנהל את האנושות ברחבי הארץ בעתיד. ההישגים שלהם והצדיקות שבה הם עבדו את יהוה תועדו, כדי שהם יוכלו לשמש אות ומופת לבני האדם מחוץ לישראל במהלך עידן החסד. בנוסף, מעשיהם קיימו מספר אלפים של שנות עבודה, ממש עד היום.

לאחר הקמת העולם, השלב הראשון בעבודתו של אלוהים התבצע בישראל, ולפיכך, ישראל הייתה ערש עבודתו של אלוהים על פני האדמה והבסיס לעבודתו של אלוהים על פני האדמה. מרחב עבודתו של ישוע כלל את כל יהודה. במהלך עבודתו, מעטים מחוץ ליהודה היו מודעים לה, מכיוון שהוא לא עשה שום עבודה מעבר לגבולות יהודה. כיום, עבודתו של אלוהים הובאה לסין, והיא מתבצעת באופן בלעדי בתוך תחומיה. במהלך השלב הזה, אף עבודה לא מושקת מחוץ לגבולות סין – התפשטותה מעבר לסין היא עבודה שתבוא בהמשך. שלב העבודה הזה ממשיך את שלב עבודתו של ישוע. ישוע עשה את עבודת הגאולה, והשלב הנוכחי הוא העבודה שממשיכה אותה. עבודת הגאולה הושלמה, ובשלב הנוכחי, אין צורך בעיבור על ידי רוח הקודש, מפני ששלב העבודה הזה שונה מהשלב הקודם, ויתרה מכך, משום שסין שונה מישראל. שלב העבודה שביצע ישוע היה עבודת הגאולה. האדם ראה את ישוע, וזמן קצר לאחר מכן, עבודתו החלה להתפשט אל הגויים. כיום, יש רבים שמאמינים באלוהים באמריקה, בבריטניה וברוסיה. אם כן, מדוע יש פחות מאמינים בסין? משום שסין היא האומה המסוגרת ביותר. לפיכך, סין הייתה המדינה האחרונה לקבל את דרכו של אלוהים, ואפילו כעת, חלפו פחות ממאה שנים מאז – מאוחר בהרבה מאמריקה ומבריטניה. השלב האחרון בעבודתו של אלוהים מתבצע בסין על מנת לסיים את עבודתו, וכדי שכל עבודתו תושלם. כל עם ישראל קרא ליהוה אלוהיו. בזמנו, בני ישראל ראו בו ראש משפחתם, וכל ישראל הפכה למשפחה אחת גדולה שבה כולם עבדו את יהוה אלוהיהם. רוחו של יהוה שכנה עליהם לעתים קרובות, והוא דיבר והשמיע את קולו בפניהם והשתמש בעמוד ענן ובקול כדי לכוון את חייהם. בזמנו, רוח האל סיפקה את הכוונתה בישראל באופן ישיר. היא דיברה והשמיעה את קולה לעם, ובני העם ראו את העננים ושמעו את רעש הרעמים. כך היא כיוונה את חייהם במשך כמה אלפי שנים. לפיכך, רק עם ישראל עבד תמיד את יהוה. בני העם מאמינים שיהוה הוא אלוהיהם ושהוא לא אלוהי הגויים. זה לא מפתיע: אחרי הכול, יהוה עבד בקרבם במשך כארבעת אלפים שנים. בסין, אחרי מנוחה מנומנמת של אלפי שנים, רק כעת נודע לבני האדם המנוונים שהשמיים והארץ וכל צבאם לא נוצרו באופן טבעי אלא נבראו על ידי הבורא. משום שהבשורה הזו באה מחוץ לסין, דעתם הפאודלית והמיושנת של בני האדם האלה סבורה שכל מי שמקבל את הבשורה הזו הוא בוגד, שאלה כלבים שבוגדים בבודהה, אביהם הקדמון. יתר על כן, רבים מבני האדם הפאודליים האלה שואלים, "איך ייתכן שסינים יאמינו באלוהי הזרים? הם בוגדים באבותיהם, הלא כן? הם עושים מעשה רע, הלא כן?" כיום, בני האדם שכחו זה מכבר שיהוה הוא אלוהיהם. הם כבר מזמן דחקו את הבורא אל שולי דעתם, ובמקום זאת הם מאמינים באבולוציה, כלומר שהאדם התפתח מהקוף ושהעולם הטבעי נוצר באופן צפוי. הטבע מספק את כל המזון הטוב שהאנושות נהנית ממנו, יש סדר בחייו ובמותו של האדם, ולא קיים אל שמושל בכל. יתרה מזאת, אתאיסטים רבים מאמינים ששליטתו של אלוהים בכל הדברים היא אמונה תפלה ואינה מדעית. אולם איך ייתכן שהמדע יחליף את עבודתו של אלוהים? האם המדע יכול למשול באנושות? הטפת הבשורה במדינה הנשלטת על ידי אתאיזם היא לא משימה קלה, והיא טומנת בחובה מכשולים אדירים. רבים מתנגדים כך לאלוהים כיום, הלא כן?

כשישוע בא לבצע את עבודתו, בני אדם רבים השוו את עבודתו לעבודתו של יהוה, וכשמצאו סתירות ביניהן, הם צלבו את ישוע. אולם מדוע היו סתירות בין העבודה של השניים? הדבר נבע בין היתר מכך שישוע עשה עבודה חדשה, וכן מכך שלפני שישוע החל בעבודתו, איש לא כתב את שושלת היוחסין שלו. אילו מישהו היה עושה זאת, לא היה כל מקום לדאגה, ומי היה צולב אז את ישוע? אילו מתי היה כותב את שושלת היוחסין של ישוע כמה עשורים מוקדם יותר, ישוע לא היה סובל רדיפה כזו אדירה. האם לא כך הדבר? ברגע שבני האדם היו קוראים את שושלת היוחסין של ישוע – שהוא היה בנו של אברהם ומשושלת בית דוד – הם היו מפסיקים לרדוף אותו. האין זה חבל ששושלת היוחסין שלו נכתבה מאוחר מדי? וכמה חבל שספרי הקודש מתעדים רק שני שלבים בעבודתו של אלוהים: שלב אחד היה העבודה בעידן החוק, ואחד היה העבודה בעידן החסד – שלב אחד שהיה עבודתו של יהוה, ושלב אחד שהיה עבודתו של ישוע. כמה יותר טוב היה אילו נביא דגול היה מנבא את העבודה של ימינו. היה חלק נוסף בספרי הקודש שהיה נקרא "העבודה של אחרית הימים" – זה היה הרבה יותר טוב, הלא כן? מדוע שהאדם יסבול כל כך הרבה קשיים כיום? כל כך קשה לכם! אם מגיע למישהו שישנאו אותו, הרי שאלה ישעיהו ודניאל, על שלא התנבאו על העבודה של אחרית הימים. אם צריך להאשים מישהו, הרי שאלה השליחים מהברית החדשה, שלא כללו בכתביהם מוקדם יותר את שושלת היוחסין של ההתגלמות השנייה של אלוהים. כמה חבל! עליכם לחפש בכל מקום אחר ראיות, ואפילו כשאתם מוצאים כמה קטעים קצרים של מילים, אתם עדיין לא יכולים לדעת אם הם הוכחה אמיתית. כמה מביך! מדוע אלוהים כה חשאי בעבודתו? כיום, בני אדם רבים עדיין לא מצאו ראיות חד-משמעיות, אך הם גם לא מסוגלים להכחיש זאת. אם כן, מה עליהם לעשות? הם לא יכולים להיות חסידי אל בלב שלם, אך הם גם לא יכולים להתקדם כשספק כזה מצוי בלבם. על כן, "חוקרים נבונים ומוכשרים" רבים מאמצים גישה של "ננסה ונראה" בהיותם חסידי אל. זה בעייתי מדי! האם לא היה המצב קל בהרבה אילו מתי, מרקוס, לוקס ויוחנן היו מסוגלים לנבא את העתיד? היה טוב יותר אילו יוחנן היה רואה את האמת הפנימית הנסתרת של החיים במלכות – כמה חבל שהוא ראה רק חזיונות ולא ראה עבודה אמיתית וממשית על פני האדמה. כמה חבל! מה הבעיה של אלוהים? מדוע הוא בא כעת לסין, אחרי שעבודתו התקדמה כל כך יפה בישראל, ומדוע היה עליו להתגלם כבשר ודם, לעשות את העבודה באופן אישי ולחיות בקרב בני האדם? אלוהים לא מתחשב די הצורך באדם! לא זו בלבד שהוא לא הודיע לבני האדם מראש, אלא שהוא גם לפתע הביא את הייסורים והמשפט שלו. זה לגמרי חסר היגיון! בפעם הראשונה שאלוהים התגלם כבשר ודם, הוא סבל קשיים רבים מפני שלא הודיע לאדם מראש את כל האמת הפנימית הנסתרת. לבטח לא שכח זאת, נכון? על כן, מדוע הוא בכל זאת לא מספר זאת לאדם הפעם? כיום, כמה מצער זה שישנם רק שישים ושישה ספרים בכתבי הקודש. צריך היה להיות רק עוד ספר אחד שחוזה את העבודה של אחרית הימים! האינכם חושבים כך? אפילו יהוה, ישעיהו ודוד לא הזכירו כלל את העבודה של ימינו. הם היו מנותקים עוד יותר מההווה, עם פער זמן של למעלה מארבעת אלפי שנים. גם ישוע לא חזה לגמרי את העבודה של היום – הוא דיבר עליה רק מעט, והאדם עדיין לא מוצא ראיות מספקות לכך. אם תשוו את העבודה של היום לעבודה של העבר, איך השתיים מתיישבות זו עם זו? שלב העבודה של יהוה כוון לישראל, ולכן אם תשוו אותו לעבודה של היום, תראו חוסר התאמה רב אף יותר. פשוט אי-אפשר להשוות בין שני השלבים האלה. אתם גם לא בני ישראל ולא יהודים. האיכות שלכם וכל המאפיינים שלכם לוקים – איך תוכלו להשתוות אליהם? האם זה ייתכן? דעו לכם שכיום אנחנו מצויים בעידן המלכות, ושהוא שונה מעידן החוק ומעידן החסד. כך או כך, אל תנסו להחיל נוסחה. לא ניתן למצוא את אלוהים באף נוסחה כזו.

איך נראו חייו של ישוע במהלך 29 השנים הראשונות של חייו? ספרי הקודש לא מתעדים דבר מילדותו ומנעוריו – האם אתם יודעים איך הם נראו? האם ייתכן שלא היו לו ילדות ונעורים, ושכאשר הוא נולד הוא היה כבר בן 30? אתם יודעים מעט מדי, ולכן אל לכם לבטא את ההשקפות שלכם בפזיזות. מעשה כזה יפגע בכם! ספרי הקודש מציינים רק שלפני יום הולדתו ה-30 של ישוע הוא נטבל, ורוח הקודש הובילה אותו אל המדבר כדי לעבור את הפיתוי של השטן. וארבע הבשורות מתעדות את שלוש וחצי שנות עבודתו. אין כל תיעוד של ילדותו ונעוריו, אך אין בכך כדי להוכיח שלא היו לו ילדות ונעורים. העניין הוא רק שבראשית, הוא לא עשה שום עבודה, והוא היה אדם מן השורה. אם כן, האם ייתכן שהוא חי עד גיל 33 מבלי נעורים או ילדות? האם ייתכן שהוא הגיע לפתע לגיל 33 וחצי? כל הדברים שהאדם חושב לגבי ישוע הם על-טבעיים ובלתי מציאותיים. אין ספק שאלוהים בהתגלמותו ניחן באנושיות רגילה ושגרתית, אך כשהוא מבצע את עבודתו, הוא עושה זאת ישירות באמצעות האנושיות החלקית שלו והאלוהיות המלאה שלו. זו הסיבה לכך שיש לבני האדם ספקות בנוגע לעבודה של היום, ואפילו בנוגע לעבודה של ישוע. אף על פי שאלוהים עושה עבודה שונה בשתי הפעמים שהוא מתגלם כבשר ודם, מהותו נותרת זהה. כמובן, אם תקראו את התיעוד שמצוי בארבע הבשורות, תמצאו הבדלים עצומים. איך ייתכן שתוכלו לשוב אל חייו של ישוע במהלך ילדותו ונעוריו? איך ייתכן שתוכלו לתפוס את האנושיות הרגילה של ישוע? אולי אתם מבינים היטב את האנושיות של אלוהים כיום, אך אין לכם שום מושג בנוגע לאנושיות של ישוע, ועל אחת כמה וכמה אינכם מבינים אותה. אלמלא מתי תיעד זאת, לא היה לכם שמץ של מושג על אנושיותו של ישוע. אולי כשאספר לכם סיפורים על ישוע במהלך חייו ואספר לכם את האמיתות הפנימיות הנסתרות של ילדותו ונעוריו, אתם תנענעו בראשיכם: "לא! לא יכול להיות שהוא היה כך. לא יכולה להיות לו שום חולשה, וקל וחומר שהוא לא אמור להתאפיין בשום אנושיות!" אפילו תצעקו ותצרחו. הסיבה לכך שאתם מחזיקים תפיסות לגביי היא שאתם לא מבינים את ישוע. אתם מאמינים שישוע היה אלוהי מדי, ושהוא לא ניחן בשום היבט של בשר ודם. אולם העובדות נותרות בעינן. אף אחד לא רוצה להתנגד לאמת של העובדות, וכאשר אני מדבר אני מתייחס לאמת – אין אלו השערות ולא נבואה. דעו לכם שאלוהים יכול לעלות לגבהים אדירים, ויתרה מזאת, שהוא יכול להסתתר בעומקים אדירים. התבונה שלכם לא יכולה להעלות אותו על הדעת; הוא אלוהיהם של כל הברואים, ולא אל אישי שהגה אדם כלשהו.

קודם: חזון עבודתו של אלוהים (1)

הבא: חזון עבודתו של אלוהים (3)

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

הקדמה

למרות שבני אדם רבים מאמינים באלוהים, מעטים מבינים את משמעותה של אמונה באלוהים ומה עליהם לעשות כדי למלא את רצונו של אלוהים. זאת משום שעל אף...

כיצד פטרוס הכיר את ישוע

במהלך הזמן שפטרוס העביר במחיצתו של ישוע, הוא ראה תכונות נעימות רבות בישוע, היבטים רבים הראויים לחיקוי והיבטים רבים שהעניקו לו כוח. אף...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה