אמירותיו של המשיח של אחרית הימים

(קטעים נבחרים)

חלק ב'

דבריו של בר האנוש בהתגלמותו כבשר ודם כשהוא נכנס לכנסיות

(קטעים נבחרים)