הדבר מופיע בבשר

נספח: פירושים של מסתרי דבריו של אלוהים